Bronisław Kosowicki

ur. 05 kwietnia 1923
zm.
Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie

Pochodzenie

Bronisław Kosowicki urodzony 5 kwietnia 1923r. w Dermance (powiat Kostopol, województwo wołyńskie).

Dzieciństwo

Wydarzenia dotyczące dzieciństwa…

Edukacja (lub „młodość”)

W roku 1941 – w czasie wojny i okupacji niemieckiej – został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, miejscowości Bremć, gdzie pracował w kamieniołomach. Po wyzwoleniu – w 1945 roku – powrócił do Polski. Rodzinę odnalazł w Wałczu. W tym też roku zgłosił się do Inspektoratu Oświaty w Wałczu, tam otrzymał skierowanie do pracy w charakterze nauczyciela w publicznej Szkole Powszechnej w Białej Górze (pow. Wałcz). Obecnie ta miejscowość nazywa się Szydłowo. Posiadał wykształcenie średnie pedagogiczne.

Etapy działalności

Nazwa sekcji – stosownie do losów postaci

Etap pierwszy

Pierwszym kierownikiem szkoły i jej organizatorem była Bronisława Kosowicka z domu Żukowska. Bronisław Kosowicki był drugim nauczycielem zatrudnionym w tej szkole, jako zastępca kierownika. Odpowiadał za sprawy organizacyjne i gospodarcze. Budynek szkoły posiadał jedną klasę lekcyjną oraz mieszkanie dla kierownika szkoły. Warunki lokalowe były bardzo trudne, bowiem w roku szkolnym 1945 – 1946 było 5 klas. Lekcje prowadzone były w klasach łączonych. Z inicjatywy Bronisława Kosowickiego , przy dużym wysiłku organizacyjnym i dobrej współpracy z komitetem rodzicielskim, pozyskano środki, a także uzyskano zgodę Inspektoratu Oświaty, na remont budynku wolnostojącego w obrębie wsi, dostosowując go do potrzeb szkoły. W tym wyremontowanym budynku już w latach 1947/48 odbyła się oficjalna uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Miała ona tą szczególną wymowę, bowiem nadano jej status powszechnej szkoły siedmioklasowej.

Etap drugi

Rozwiązanie to było skuteczne na kilka lat, bowiem napływ młodzieży był bardzo duży i zachodziła potrzeba budowy nowej szkoły o większej powierzchni, ilości sal, zapleczu administracyjnym i gospodarczym. Założenie to zrealizował w 1960-1965r. Budowa nowego budynku szkolnego została sfinansowana przez władze powiatu.Bronisław Kosowicki stanowisko swoje zachował do 1972r., gdyż stan zdrowia nie pozwalał na dalszą pracę w zawodzie nauczyciela i dyrektora szkoły.

Kolejne etapy…

Opis kolejnych etapów…

Znaczenie postaci

Za swoją wieloletnią pracę w szkole w Szydłowie otrzymał szereg odznaczeń państwowych m. in. Złoty Krzyż zasługi, Gryf Szczeciński, tytuł – Zasłużony Nauczyciel i inne.Poza aktywnością zawodową bardzo aktywnie działał w samorządzie wiejskim i gminnym, Kółkach Rolniczych, Gminnej Spółdzielni, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz innych organizacjach.W latach 1958 – 1964 był radnym powiatu w Wałczu, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury. Szczególną aktywność przejawiał w pracy politycznej w Ruchu Ludowym. Był długoletnim prezesem Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Aktywność ta przejawiała się w realizacji założeń planu gospodarczego i postulatów mieszkańców gminy Szydłowo.W roku 1950 zawarł związek małżeński z Bronisławą Żukowską. Życie małżeńskie było wzajemnie szanowane, bezdzietne.Zmarł 21 grudnia 1986r. we własnym domu. Pochowany został na cmentarzu w Szydłowie obok żony.