Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Ciało moje zmogli, ale ducha nie”

Bronisław Maron

ur. 28 kwietnia 1888
zm. 22 sierpnia 1944
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Chodzieży

Wywiad z P. Marianem Maronem – wnukiem Bronisława Marona
Wywiad z Bronisławem Maronem
Zdjęć: 9
Filmów: 1
Dokumentów: 1

Dzieciństwo

Bronisław Maron urodził się w Koślince w powiecie Tucholskim 28 kwietnia 1888 roku. Ojciec Bronisława Marona – Franciszek był pracownikiem sądowym. Matka Joanna z domu Lipska. Miał dwóch braci – Władysława i Ludwika oraz siostrę – Bronisławę.

Edukacja

Ukończył szkołę ludową, w której aktywnie uczestniczył w sportowej organizacji „Sokół”. Pomimo tego, że nie ukończył innych szkół miał dużą wiedzę w różnych dziedzinach. Był zdolnym samoukiem, posiadał wszechstronne zainteresowania np: przyrodnicze, muzyczne (grał na kilku instrumentach), historyczne i polonistyczne.

Rodzina

W roku 1910 wziął ślub z Leokadią, z którą miał troje dzieci – Gertrudę, Alfonsa i Edmunda. Po śmierci Leokadii żeni się powtórnie i ma z tego związku syna Janusza.

Działalność Bronisława Marona przed II wojną światową

W czasie I wojny światowej został zmobilizowany do pruskiej armii. Po wojnie stał się członkiem Rady Robotniczo – Żołnierskiej w miejscowości Korbia. Uczestniczył także w walkach podczas powstania wielkopolskiego, a dokładnie na froncie południowym. W 1923 roku został burmistrzem Śmigla. W tym samym roku zostaje burmistrzem Chodzieży.

Działalność Bronisława Marona jako burmistrza miasta Chodzieży

3 listopada 1923 Bronisław Maron został zaprzysiężony i rozpoczął urzędowanie jako burmistrz miasta Chodzieży. Cieszył się zaufaniem mieszkańców Chodzieży, ponieważ działał na rzecz repolonizacji ziemi chodzieskiej. Dzięki jego staraniom doszło do przejęcia dawnego internatu niemieckiej Szkoły Realnej i przekazaniu go na potrzeby polskiego gimnazjum. Bronisław Maron działał na rzecz rozbudowy miasta np. ratusza, wielu chodzieskich ulic oraz wodociągów miejskich. Zawsze brał pod uwagę fakt, że Chodzież zamieszkiwali ludzie różnej narodowości tj. Polacy, Niemcy oraz Żydzi i ważne było dla niego aby mieli oni równe prawa. Z inicjatywy burmistrza Marona powstały Łazienki Chodzieskie nad Jeziorem Miejskim. Był to jedyny ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy w mieście. Jedną z ważniejszych inwestycji było uruchomienie podupadłej fabryki fajansu. W roku 1935 Bronisław Maron przeszedł na emeryturę.

Działalność konspiracyjna Bronisława Marona

Wybuch wojny zastał Bronisława Marona w Chodzieży. Działalność konspiracyjną rozpoczął wiosną 1940 roku. Nawiązał kontakt z przedstawicielami wielkopolskiego podziemia. Złożył przysięgę jako członek „Ojczyzny”. W strukturach Armii Krajowej znalazł się w 1942 roku. Jako działacz chodzieskiego podziemia używał pseudonimów: „Mars” i „Łysy”.Konspiracyjne spotkania odbywały się w kuźni przy ulicy Zielonej w Chodzieży.W lipcu 1944 władze okupacyjne skierowały Bronisława Marona do budowy fortyfikacji w Dolinie Noteci. Miesiąc później został aresztowany przez hitlerowców. Zaaresztowana została również rodzina burmistrza Marona – żona i córka Gertruda. Syn Edmund, komendant obwodu AK w Czarnkowie a później dowódca grupy zbrojnej AK ukrył się w lasach Puszczy Noteckiej. Początkowo Bronisław Maron przebywał w więzieniu w Chodzieży. Następnie został przewieziony do Poznania i osadzony w więzieniu przy ulicy Młyńskiej. Śledztwo prowadziło gestapo, które stosowało wobec niego tortury.18 sierpnia 1944 roku został przetransportowany do obozu karno – śledczego w Żabikowie. Więzień został zarejestrowany pod numerem 18 313. Okrutne traktowanie i powtarzające się tortury doprowadziły do męczeńskiej śmierci Bronisława Marona w dniu 22 sierpnia 1944. Wojny nie przeżyła również żona Bronisława Marona, która trafiła o obozu Ravensbrück. Syn Edmund po wojnie był prześladowany przez SB za działalność w AK.

Znaczenie postaci

Postać Bronisława Marona budzi szacunek i podziw. Miał zdolności przywódcze i organizacyjne o czym świadczą jego dokonania zarówno jako burmistrza miasta jak i jego działalność konspiracyjna w czasie II wojny światowej. Był niewątpliwie wielkim patriotą i postacią godną naśladowania. Postać Bronisława Marona zapisała się na kartach historii naszego miasta jako jednego z najbardziej zasłużonych mieszkańców Chodzieży.
Kalendarium:

 • 1888 ― Narodziny bohatera
 • 1923 ― Burmistrz Chodzieży
 • 1935 ― Przejście na emerytur...
 • 1940 ― Konspiracja
 • 1942 ― Armia Krajowa
 • 1944 ― Żabikowo
 • 1944 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

 • „Ciało moje zmogli, ale...”

Źródła:

 • Bronisław Maron ̵...
 • Dzieje Chodzieży
 • Wszerz i wzdłuż ziemi ...
 • Zasłużeni dla Ziemi Ch...

Zobacz też: