Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Ku celom pożądanym wiodą drogi trudne.”

Bronisław Sierpowski

ur. 07 sierpnia 1914
zm. 05 sierpnia 1987
Szkoła Podstawowa im. Marii Składowskiej-Curie w Pakosławiu

wywiad – bohater Bronislaw Sierpowski
Akt małżeństwa
Akt małżeństwa
Akt urodzenia
Akt zgonu
Reaktywowanie naszej gminy 1 października 1982roku
Reaktywowanie naszej gminy 1 października 1982roku
Reaktywowanie naszej gminy 1 października 1982roku
Zdjęć: 16
Filmów: 3
Nagrań: 2
Dokumentów: 9

Pochodzenie

Urodził się 7 sierpnia 1914 r. w Osieku. Pochodził z rodziny chłopskiej. Ojciec Franciszek (ur.9.03.1880 r. – zm.17.01.1946 r.) matka Teodora – z domu Kukla (ur. 19.09.1867 r. – zm. 25.03.1952). Rodzice zajmowali się gospodarstwem rolnym.

Trudne dzieciństwo

Bronisław Sierpowski urodził się z dysplazją kostno-stawową. Mając 8 lat zaczął uczęszczać do 4-klasowej szkoły powszechnej w Pomocnie, którą ukończył w 1928 r. Następnie, zmuszony był pracować na siebie, u miejscowych rolników jako „parobek”, przy regulacji rzeki Orli, a sezonowo przy skupie gęsi. Praca ta ze względu na niepełnosprawność ruchową, była bardzo ciężka. Bronisław pisał w jednym ze swoich życiorysów: „Wykonywałem ją z wielkim wysiłkiem, a małym efektem i dlatego rzecz jasna bez najmniejszego zamiłowania. Byłem po prostu skazany na tułaczkę, bo u rodziców, którzy posiadali 9 ha ziemi w tym większa część to pastwiska, lasy i „lotne piaski” nie miałem utrzymania, tym więcej, że gospodarstwo to było zadłużone, ciążył na nim wymiar i było nas 12-ścioro dzieci”.

Edukacja

Bronisław marząc o dalszej edukacji i wierząc w lepszą przyszłość dokształcał się samodzielnie. 2 czerwca 1937 roku przystąpił do egzaminu (jako eksternista), z zakresu siedmiu klas szkoły powszechnej, który zdał z dobrym wynikiem . W tamtych czasach tego rodzaju przypadki należały do rzadkości.

Praca zawodowa

10 stycznia 1939 r. – po długich i mozolnych staraniach – został przyjęty do Urzędu Gminnego w Chojnie w charakterze woźnego. Na tym stanowisku pracował do 1 września 1939 r. W okresie okupacji (od września 1939 r.) pracował w Młynie Parowym w Pakosławiu jako kasjer, a następnie w Spółdzielni „Rolnik”. Ożenił się 8.01.1941r. z Pelagią Barteczką, pochodzącą z Dubina. Po odzyskaniu niepodległości rozpoczął na nowo pracę w Urzędzie Gminy w Chojnie, najpierw jako pomocnik biurowy, następnie jako rachmistrz-księgowy, a w końcu jako Sekretarz Gminnej i Gromadzkiej Rady Narodowej. W roku 1965 podupadł na zdrowiu i był zmuszony przejść na rentę inwalidzką. Z pracy zawodowej jednak nie zrezygnował i w ograniczonym wymiarze godzin pracował nadal. Był zatrudniony w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” oraz w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Pakosławiu

Aktywny i niestrudzony społecznik

Bronisław Sierpowski to niestrudzony społecznik. Jego dom był zawsze otwarty dla osób, które potrzebowały porady prawnej, pomocy przy napisaniu pism do urzędów. Bez tej pracy żyć nie potrafił. W 1945 r.należał do organizatorów Gminnej Rady Narodowej w Chojnie i był w niej radnym, wywiązując się wzorowo z tych obowiązków. W czasie referendum ludowego w 1946 r. przewodniczył obwodowej komisji wyborczej. Bronisław Sierpowski należał do współorganizatorów Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pakosławiu, która zawiązała się tuż po wojnie, w 1945 roku. W roku 1950 brał udział w organizowaniu pakosławskiej Gminnej Kasy Spółdzielczej , przemianowanej później na Bank Spółdzielczy. Przez wiele lat pełnił w tej placówce funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zapisał się też trwale w historii Kółka Rolniczego, opracowując jego kronikę. W czasie uroczystości 100-lecia Kółka Rolniczego wygłosił główny referat. Broniław Sierpowski w znacznym stopniu przyczynił się do budowy Pomnika- tablicy pamięci ofiar obu wojen. Z propozycją taką wystąpił w 1978 roku i w Komitecie Budowy Pomnika pełnił funkcję sekretarza. Udzielał się też ofiarnie w pracy miejscowego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Przez wiele lat był prezesem tego koła i dzięki jego aktywności koło to należało do najbardziej czynnych na ziemi rawickiej. Gdy w roku 1976 gminę Pakosław dołączono do Miejskiej Górki, czynił z innymi działaczami wszystko, aby przywrócić stan sprzed 1976 r. „Mieszkanie Pana Bronisława stało się sztabem organizacyjnym mieszkańców”. Starania te nie poszły na marne, gdyż pod koniec 1982 roku, ku zadowoleniu ludności – gminę Pakosław reaktywowano. Zmarł 5 sierpnia 1987 r.

Nagrody i odznaczenia

Nie sposób jest wymienić wszystkich odznaczeń, wyróżnień i dyplomów, którymi uhonorowano Pana Bronisława Sierpowskiego. Rada Państwa nadała mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (6 grudnia 1978 r.), oraz Medale: 10 lecia, 30-lecia i 40-lecia Polski Ludowej. Otrzymał szereg odznak za działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej: złoty medal za zasługi pożarnictwa (15.04.1983 r.), odznaki za wysługę lat (20, 30 i 35 lat), godność Członka Honorowego Związku, za wybitne zasługi dla rozwoju strażactwa ochotniczego i ochrony przeciwpożarowej (3 maja 1985 r.). Otrzymał też złoty medal za zasługi w rozwoju banków spółdzielczych (11 marca 1974 r.). Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów wyróżnił Bronisława srebrną (16 marca 1973 r.) i złotą odznaką honorową (18 czerwca 1984 r.) Został też wpisany do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Ziemi Leszczyńskiej.

Pszczoły i skrzypce

Jedną z pasji, której Pan Bronisław oddawał się w czasie wolnym była gra na skrzypcach. Grał bardzo dobrze, choć nie znał się na nutach. W taki sposób umilał czas swojej rodzinie i przyjaciołom. Pan Bronisław uwielbiał obcować z przyrodą. Miał małą pasiekę składającą się z siedmiu uli. Wśród pszczół odpoczywał i relaksował się.

Znaczenie postaci dla jej współczesnych i potomnych

Bronisław Sierpowski to osoba, dzięki której możemy cieszyć się faktem, że Pakosław jest samodzielną gminą, która może się rozwijać w wytyczonym przez siebie kierunku. Jego ofiarna praca w Ochotniczej Straży Pożarnej, Kółku Rolniczym, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Banku Spółdzielczym, uświadamia nam jak bardzo przyczynił się do rozkwitu naszej miejscowości. To wreszcie człowiek, który pomimo niepełnosprawności pomagał swoim sąsiadom, mieszkańcom Pakosławia i obcym ludziom w najrozmaitszych problemach. „Kochał ludzi i żył dla ludzi”- takich słów użyła jego córka Maria wspominając ojca siedzącego przy maszynie do pisania i popijającego ciepłą herbatę.

Źródła

Wyciąg z księgi USC w Pakosławiu

Księgi parafialne Parafii św. Walentego w Pakosławiu

Stanisław Jędraś. Gmina Pakosław zielona kraina nad Orlą. Urząd Gminy Pakosław 2006

Wywiad z córką Marią

„Pakosław i okolice” czasopismo gminy Pakosław

„Panorama leszczyńska” tygodnik

Kalendarium:

 • 7.08 ― Narodziny bohatera
 • 2.06 ― egzamin nadzwyczajny ...
 • 1941 ― Ślub bohatera
 • 1945 ― współorganizator Gmin...
 • 1950 ― organizator pakosławs...
 • 6.12 ― odznaczenie Krzyżem K...
 • 1982 ― reaktywacja gminy Pak...
 • 5.08 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

 • „Ku celom pożądanym wio...”

Źródła:

Zobacz też:

 • >
 • >