Cyprian Kledzik

ur. 24 września 1907
zm.
Szkoła Podstawowa w Kaczorach

Cyprian Kledzik
Zdjęć: 5
Filmów: 1

Cyprian Kledzik

Urodził się 24 września 1907 roku w Dziembowie, miejscowości położonej aktualnie w gminie Kaczory, powiat pilski. Tam spedził swoje młode lata. Od 20.09.1939 do 29.04.1945 przebywał w obozach koncentracyjnych-SACHSENHAUSEN i DACHAU. Dzięki swojej profesji udało mu się uratować życie. Zawód piekarza był wykorzystany do ostatnich dni przez hitlerowców.

Po wojnie do 1972 roku prowadził piekarnię w Kaczorach, zaopatrując w pieczywo mieszkańców zarówno Kaczor jak i okolicznych wiosek.

Jednocześnie poświęcił sie Ochotniczej Straży Pożarnej. W roku 1960 został Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorach. To właśnie za Jego kadencji ufundowano sztandar-1973. W tych latach nie było to mile widziane przez władze i wiązało się ściśle z naciskami na osoby związane ze strażą. Sztandar był wykorzystywany przy wielu uroczystościach religijnych, które stanowiły problem dla władz komunistycznych. Innym sukcesem Cypriana Kledzika było pozyskanie wozu starażackiego z motopompą marki Lublin. W tym okresie był to bardzo nowoczesny sprzęt gaśniczy. Kolejnym sukcesem była budowa remizy strażackiej. Swoją funkcję pełnił przez 20 lat, by w okresie późniejszym zostać Honorowym Przezsem OSP w Kaczorach.

20 listopada 1985 Uchwałą Rady Państwa został odznaczony „Krzyżem Oświęcimskim”.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_O%C5%9Bwi%C4%99cimski

Z innych dokonań społecznych warto wymienić jego aktywne działania w Kole Wędkarskim-gdzie pełnił funkcję I prezesa. Warto także wspomnieć, że był jednym z dwóch fundatorów dzwonu do kościoła Św. Andrzeja Boboli w Kaczorach.

Cyprian Kledzik zmarł 8 sierpnia1988 roku. Jego pasje realizuje syn-Florian Kledzik-naczelnik OSP w Kaczorach.

Zobacz też: