Edmund Mazurczak

ur. 10 marca 1926
zm.
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Golinie Wielkiej

Wywiad
Wywiad
Zdjęć: 14
Filmów: 2

Pochodzenie

Pan Edmund Mazurczak urodził się 10 marca 1926 r.w Kondratowie, gmina Gołogóry,powiat Złoczów.Dzisiaj to miejscowość na Ukrainie.Rodzice ochrzcili go kilka miesięcy po porodzie w kościele pod wezwaniem św. Anny w Gołogórach. Obecnie w tej miejscowości nie ma śladu po kościele.

Rodzina

Ojciec – Jan Mazurczak,a matka – Maria z domu Rybka. Mieli troje dzieci -Edmunda, Adelę i Władysława który zmarł kilka lat temu. Pan Edmund Mazurczak poznał swoją przyszłą żonę Marię Halinę z domu Winna w 1952 r.Ślub wzięli 26 kwietnia 1953 r. Ma troje dzieci – Józefa,Danutę i Alicję oraz 11 wnuków,(3 dziewczyny i 8 chłopców) i 9 prawnuków (6 dziewczyn i 3 chłopców).

Okres międzywojenny

Rodzice Pana Edmunda Mazurczaka przebywali 14 lat w USA. Po powrocie do Polski osiedlili się w Kondratowie gdzie kupili gospodarstwo rolne. Do szkoły w Kondratowie Pan Edmund Mazurczak zaczął uczęszczać w 1933 r. w wieku 7 lat. Szkoła, do której uczęszczał miała 7 klas. Nauczycielką była Polka Sofia Nowa. Pan Edmund lubił wszystkie przedmioty i nie miał problemów z nauką.

II Wojna Światowa


Wybuch II Wojny Światowej zastał rodzinę Pana Edmunda Mazurczaka w rodzinnej miejscowości. Po wkroczeniu wojsk radzieckich zostali zesłani na Sybir. Do rodzinnej miejscowości powrócili w 1942 r. Pan Edmund Mazurczak został wysłany w 1943 r. na roboty do FraenBurga w Niemczech. Pracował tam u Niemca w gospodarstwie po 12 godzin dziennie za nocleg i wyżywienie. Po wyzwoleniu 1945 r. powrócił pieszo z Niemiec do Polski. Po drodze został okradziony przez Niemców z wszystkiego co posiadał. Został tylko w bieliźnie.

Czas powojenny-praca zawodowa

W ramach przesiedleń ludności Polski z terenów wschodnich II Rzeczpospolitej rodzina Mazurczaków przybyła w 1945 r.do Goliny Wielkiej gdzie otrzymała gospodarstwo rolne za utracone mienie na wschodzie. Pan Edmund Mazurczak do 1947 r.podejmował się różnych dorywczych prac, pomagając jednocześnie rodzicom w gospodarstwie. W 1947 r.został powołany do służby wojskowej w miejscowości Makowlane, do Wojsk Ochrony Pogranicza. Z wojska powrócił w 1945 r. w stopniu kaprala. Od 1950 r. został zatrudniony w gorzelni-płatkarni w Golinie Wielkiej. Po 6 latach pracy awansował na stanowisko magazyniera i pracował na tym stanowisku aż do przejścia w 1986 r. na emeryturę. Pracując zawodowo pomagał cały czas w gospodarstwie rodziców. Odziedziczył gospodarstwo po rodzicach w latach 80 tych XX wieku. Następnie przepisał na swojego syna Józefa,który sprzedał je w latach 90. ubiegłego wieku.W swoim życiu przeprowadzał się aż 5 razy. W 2013 r. wraz ze swoją żoną Marią obchodzili 60-lecie pożycia małżeńskiego. Obecnie mieszka w bloku wielorodzinnym z żoną, wnuczką i prawnuczką.


Praca społeczna

Pan Edmund Mazurczak pełnił funkcję sołtysa po raz pierwszy od 1986 r. do 1988 r. w zastępstwie Pana Tadeusza Gackowskiego.Drugi raz został sołtysem w latach od 1989 r. do 1998 r. Jako sołtys przyczynił się do poprawy życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji deszczowej, wyczyszczenie dwóch stawów wiejskich, poprawienie chodników i oświetlenia wsi. Organizował wraz z radą sołecką zabawy dożynkowe i zebrania wiejskie na których omawiano ważne sprawy z życia mieszkańców. Pełnił też funkcję radnego Rady Narodowej w Bojanowie w latach 1978-1982 i 1988-1992 oraz był ławnikiem Sądu Rejonowego w Rawiczu w latach 1983-1993 . W 2007 roku mieszkańcy Goliny Wielkiej na zebraniu wiejskim przyznali Panu Edmundowi Mazurczakowi honorowy tytuł sołtysa -seniora za zasługi w pracy społecznej na rzecz wsi.


Znaczenie postaci

Okres wielu lat pracy jako sołtysa, radnego i ławnika świadczy o ogromnym zaufaniu społecznym mieszkańców do Pana Edmunda Mazurczaka. Jego zaangażowanie w społeczną działalność przyczyniło do rozwoju wsi i polepszenia życia mieszkańców Goliny Wielkiej.


Źródła informacji

Materiały prywatne rodziny Edmunda Mazurczaka.


Zobacz też: