Edmund Ziółek

ur. 15 października 1960
zm.
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernikaw Chrzypsku Wielkim

Wywiad z wójtem część 1
Wywiad z wójtem część 2
Wywiad z wójtem
Wywiad z wójtem
Zdjęć: 27
Filmów: 2
Nagrań: 2

Pochodzenie

Edmund Jan Ziółek. Polak, urodzony 15 października 1960 roku, w domu rodzinnym w Chrzypsku Małym (chociaż w dokumentacji istnieje wpis o urodzeniu w Łężeczkach). Jego rodzinna wioska leży w gminie Chrzypsko Wielkie, w powiecie międzychodzkim, w województwie wielkopolskim. Rodzice: ojciec Jan i matka Stanisława (z domu Bartkowiak) mieli gospodarstwo rolne.

Dzieciństwo

Najwcześniejsze lata swojego życia spędził w domu rodzinnym w Chrzypsku Małym. Czas spędzał z rówieśnikami i rodzeństwem, jego rodzeństwo to: bracia Roman, Stefan, Józef oraz siostra Barbara. Często pomagał rodzicom w gospodarstwie. Od pierwszej do czwartej klasy chodził pieszo (ok. 3km) do szkoły w Chrzypsku Wielkim w towarzystwie rodzeństwa i innych dzieci z jego miejscowości. Do uzbieranych przez siebie pieniędzy pewną kwotę dołożyli rodzice i kupił swój pierwszy rower, którym w następnych latach jeździł do szkoły. Gdy był dzieckiem marzył, że w przyszłości będzie miał gospodarstwo rolne.

Edukacja

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Chrzypsku Wielkim poszedł w 1967 roku. Ukończył ją w 1975 roku. Na decyzję o wyborze szkoły średniej miała wpływ jej bliska odległość od domu (18km) było to Technikum Elektryczno-Mechaniczne we Wronkach. Ze względu na brak dojazdu mieszkał w internacie. Szkołę średnią ukończył w 1980 roku zdając maturę i uzyskując tytuł „Technika”. Mając dobre oceny postanowił kontynuować edukację. Został przyjęty na pierwszy rok studiów dziennych na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Mieszkał w akademiku. Studia ukończył w 1985 roku z tytułem magister inżynier. Uczęszczał później na roczne studia podyplomowe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, kierunek Ochrona Środowiska w latach 2005/06. W roku 2014 rozpoczął naukę na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, aby zdobyć kwalifikację trenera piłki siatkowej pierwszego stopnia.

Etapy działalności

Praca i rodzina

Jeszcze przed ukończeniem studiów ożenił się z Marią Helak w dniu 27.10.1984 roku. Narzeczona pochodziła z tej samej miejscowości i w tym czasie także studiowała w Poznaniu. Po ukończeniu studiów w 1985 roku podjął pracę w Kombinacie PGR Kwilcz. Zamieszkał w Białokoszu wraz z żoną. Po dwóch latach przeprowadził się do Łężec, gdzie otrzymał mieszkanie, a żona pracę w tamtejszym przedszkolu. Nasz bohater pracował cały czas na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw mechanizacji. W tym czasie urodziło mu się dwóch synów. W międzyczasie odbył roczną obowiązkową służbę wojskową. W roku 1993 przeprowadził się do własnego domu w Chrzypsku Wielkim. Pracę na własny rachunek rozpoczął w 1990 roku. Wynajął lokal w Gminnej Spółdzielni w Chrzypsku Wielkim i otworzył sklep z „Artykułami do produkcji rolnej”. Po kilku latach urodził mu się trzeci syn. Sklep prowadził z dużym zaangażowaniem przez 20 lat (do 2010 roku.). Zajmował się pracą i życiem rodzinnym lecz postanowił zrobić coś dobrego dla swojej “Małej ojczyzny”. Wystartował w wyborach do Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim. Radnym był przez trzy kadencje. Wójtem Gminy Chrzypsko Wielkie został w 2010 roku i ponownie w wyborach w 2014 – druga kadencja.

Działalność w Radzie Gminy

Po uzyskaniu mandatu radnego w Radzie Gminy Chrzypsko Wielkie w roku 1998, pozostali radni zaproponowali mu przewodnictwo w Radzie. W czasie następnych wyborów również mieszkańcy poparli jego kandydaturę i znów został przewodniczącym Rady Gminy. Trzecią kadencją jako radny gminny zakończył w 2010 roku. Gdy był radnym chciał dobrze pełnić swoją funkcję, więc dużo musiał się nauczyć, zapoznać z zasadami funkcjonowania samorządu i administracji państwowej, przepisami prawa. W czasie jego 1 i 2 kadencji powstała oczyszczania ścieków i kanalizacja. Realizując swoją pasję sportową zajmował się także organizacją różnych imprez sportowych. Przez 12 lat (3 kadencje radnego) zajmował się gminną ligą piłki nożnej. Działał w Ludowych Zespołach Sportowych, zaangażowany był w działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego “Orbita”. Był głównym organizatorem zimowej spartakiady sportowej. Była ona organizowana zawsze zimą na terenie Zespołu Szkół dla różnych grup wiekowych. Z jego inicjatywy odbywały się rozgrywki sportowe pomiędzy zakładami pracy z terenu naszej gminy. Jako radny i przedsiębiorca często organizował i sponsorował imprezy sportowe. Sędziował mecze, zachęcał dzieci i młodzież do uprawiana sportu.

Wójt Gminy w Chrzypsku Wielkim

Mając 12-letnie doświadczenie jako radny, postanowił startować w wyborach na wójta. W 2010 roku wygrał wybory – został wójtem. W 2014 ponownie ubiegał się o to stanowisko i ponownie mieszkańcy naszej gminy poparli go w 69%. Podczas pierwszej kadencji jego inicjatywa i inwestycje to: Budowa boiska „Orlik”, z bardzo dobrą lokalizacją w pobliżu szkoły, co on sam uważa za bardzo trafną inwestycje. Z jego inicjatywy powstał pomnik upamiętniający mieszkańców nasze gminy, którzy polegli za ojczyznę w czasie wojen i powstania wielkopolskiego. Lokalizacja pomnika miała ścisły związek z tym, że mieszkańcy Chrzypska pod przywództwem księdza Romana Panewicza spotykali się na placu przy kościele w czasie powstania wielkopolskiego. Mieszkańcy mogą obecnie spotykać się przy pomniku w czasie uroczystości patriotycznych. Z wsparciem środków unijnych został wyremontowany budynek GOK-u, a w nim na nowo zaczął działać Ośrodek Kultury. Przedszkole zostało zmodernizowane i wyremontowane, uzyskano między innymi dwie dodatkowe sale na poddaszu i przestronną szatnię. Wyremontowano dach szkoły i oczyszczalnię ścieków. W istniejącym Ośrodku Pomocy Społecznej została powołana i zaczęła działać od 2013 roku, placówka opiekuńczo-wychowawcza „Nasz dom” (dla dzieci z całego powiatu). Jednym z postanowień wójta było aby wydatki gminy tak planować, by 20% budżetu było przeznaczone na inwestycje, przez co majątek gminy ciągle wzrasta. Systematycznie, w miarę posiadanych środków były budowane nowe i remontowane stare drogi i chodniki. Systematycznie były remontowane świetlice wiejskie w poszczególnych wsiach naszej gminy. Także na te remonty uzyskane były środki unijne. Jako wójt często był gospodarzem (np: Dożynek, Dni Wędzonej Sielawy) i mile widzianym gościem (imprezy w przedszkolu, szkole, spotkania ze strażakami). Pełnienie obowiązków wójta było czasochłonne, lecz zawsze miał czas dla rodziny (np. zabierał swoich chrześniaków latem nad morze). Nadal pomagał bratu w gospodarstwie i znajdował czas, aby propagować sport i systematycznie go uprawiać. Lubił posłuchać muzyki rockowej.

Pasja sportowa

Sport jest istotnym elementem życia pana Ziółka, jak sam powiedział „…nie wyobrażam sobie życia bez sportu…”. Gdy przeszedł do klasy szóstej, w Chrzypsku Wielkim oddano do użytku nową szkołę z salą gimnastyczną. Po pewnym czasie ujawnił się u naszego bohatera talent sportowy, szczególnie w piłce siatkowej. Drużyna z Chrzypska, w której grał zdobyła Mistrzostwo Województwa w Piłce Siatkowej. W szkole średniej nie było sali gimnastycznej. Gdy poszedł na studia okazało się, że już było za późno na trening wyczynowy. Sport pozostał jego pasją. Grał między innymi w lokalnym zespole „Czerwony Manhatan”. Zdobył IV miejsce w Polsce „Oldboyów” w piłce siatkowej. Grał także w piłkę nożną, lubił pobiegać na łonie natury. Aby realizować swoją pasję sportową i dobrze wypełniać wszystkie obowiązki, musiał dobrze planować swój czas.

Znaczenie postaci

Edmund Ziółek ma duże poparcie i zaufanie wśród mieszkańców gminy. Trzykrotnie wybrany na radnego oraz dwukrotnie wygrał wybory na stanowisko wójta. Gdy był radnym wykazywał wiele inicjatyw, aby nasza gmina się rozwijała. Gdy był wójtem zainicjował i zrealizował różnego typu inwestycje „dla ciała i ducha”. Jednym z jego priorytetów jest zapewnienie mieszkańcom coraz lepszych warunków życia w ich „Małej ojczyźnie”. Duże znaczenie dla niego ma uprawianie sportu przez mieszkańców, a szczególnie tych najmłodszych. Sam jest pasjonatem sportu, który uprawia systematycznie i z dużym zaangażowaniem.

Literatura:

1.Paroń I.Uczcili Powstanie Wielkopolskie http://miedzychod.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/uczcili-powstanie-wielkopolskie,1681881,gal,4221029,t,id,tm,zid.html (7.01.2015)
2.Paroń I.Otwarcie Orlika w Chrzypsku Wielkim http://miedzychod.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/otwarcie-orlika-w-chrzypsku-wielkim,1546349,gal,3485453,t,id,tm,zid.html (7.01.2015)
3.Paroń I.Rada Gminy Chrzypsko Wielkie podczas sesji inauguracyjnej http://miedzychod.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/rada-gminy-chrzypsko-wielkie-znamy-nazwisko-przewodniczacego,2554190,artgal,11473952,t,id,tm,zid.html (7.01.2015)
4.Wojciechowska I.Turniej Puszcza Notecka CUP oraz akcja bezpieczne wakacje z Puszczą Notecką ! http://www.pniewy.wlkp.pl/Aktualnosci/737d08a366bd2606223c0245883e4d2e.html (7.01.2015)
5.Poseł Rutnicki na komisji w Chrzypsku Wielkim http://jakubrutnicki.pl/?p=528 (7.01.2015)
Wachowiak M.Siatkarska potęga z Szamotuł · 20 sierpnia 2012 http://iszamotuly.pl/sport-szamotuly/siatkarska-potega-z-szamotul (7.01.2015)
6.Borowicki R.Chrzypski Orlik, czyli natrudniejszy pierwszy krok http://miedzychod.naszemiasto.pl/artykul/chrzypski-orlik-czyli-natrudniejszy-pierwszy-krok,1166989,art,t,id,tm.html (7.01.2015)
7.Dni Wędzonej Sielawy 2012 i turystyka – Chrzypsko Wielkie https://www.youtube.com/watch?v=Dddgiozxe2k (7.01.2015)
8.Dni Wędzonej Sielawy 2012 – Chrzypsko Wielkie https://www.youtube.com/watch?v=WJ2aKHFVyrw (7.01.2015)
9.Paroń I.Spotkanie noworoczne w Chrzypsku Wielkim http://miedzychod.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/spotkanie-noworoczne-w-chrzypsku-wielkim,3255340,gal,13464882,t,id,tm,zid.html (7.01.2015)
10.Paroń I.Czuję się na swoim miejscu. Chcę działać. [w] Tydzień międzychodzko-sierakowski. 2012r. nr 50 s.10
11.Borowicki R. Dzień w rybnym przedszkolu [w] Tydzień międzychodzko-sierakowski. 2011r. nr 70 s. 6
12.Paroń I. Dzieciaki znajdą opiekę w Chrzypsku [w] Tydzień międzychodzko-sierakowski. 2012r. nr 27 s. 7
13.Borowicki R. Drogo, coraz drożej… [w] Tydzień międzychodzko-sierakowski. 2011r. nr 42 s. 8
14.Paroń I. Będą inwestycje: najpierw przychodnię, potem przedszkole [w] Tydzień międzychodzko-sierakowski. 2013r. nr 34 s. 7
15.Paroń I. Plan odnowy Chrzypska Wielkiego czeka tylko na przyklepanie [w] Tydzień międzychodzko-sierakowski. 2012r. nr 42 s. 6-7

Kalendarium:

 • 1960 ― Narodziny bohatera
 • 1967 ― Edukacja
 • 1975 ― Edukacja
 • 1980 ― Edukacja
 • 1985 ― Praca zarobkowa
 • 1990 ― Praca zarobkowa
 • 2010 ― Edukacja
 • 2010 ― Praca zarobkowa
 • 2014 ― Edukacja
 • 2014 ― Praca zarobkowa

Zobacz też:

 • > Chrzypsko Wielkie
 • > Poznań