Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Najważniejszą rzeczą jest służyć ludziom.”

Edwin Pigla

ur. 16 października 1956
zm.
Szkoła Podstawowa im. Gen. Stanisława Taczaka w Wąsowie

Zdjęć: 21

EDWIN PIGLA

Rolnik, samorządowiec, społecznik. Pasjonat historii, mechaniki, turystki.

Kieruje się mottem: „Najważniejszą rzeczą jest służyć ludziom”.

W swoich poczynaniach nie boi się krytyki, która jest dla niego „motorem do działania”.

Dzieciństwo i rodzina

Urodził się 16.10.1956r. w Poznaniu jako syn Alicji i Stanisława Piglów. Matka pochodziła ze wsi Telespotockie koło Opalenicy. Ojciec był rolnikiem prowadzącym gospodarstwo, które aktualnie jest jego własnością. Ma starszą o trzy lata siostrę Renatę. Jako dziecko utrzymywał dobre kontakty z kuzynostwem, miło wspomina zabawy ze swojego dzieciństwa. Z powodu braku zabawek często wymyślał nietypowe, ale interesujące zajęcia. Lubił grać w piłkę nożną, jednak w szczególności zabawy w piaskownicy. Jako dziecko marzył by zostać maszynistą i prowadzić lokomotywy spalinowe. Obecnie mąż, ojciec trojga dorosłych dzieci, dziadek troje wnuczek w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym.

Edukacja

Mały Edwin nie chodził do przedszkola. Swoją edukację rozpoczął w ośmioletniej Szkole Podstawowej w Wąsowie, następnie uczęszczał do trzyletniej Szkoły Zawodowej w Opalenicy, gdzie uzyskał tytuł mechanika maszyn i urządzeń rolniczych. Kolejny etap edukacji to Technikum Rolnicze w Trzciance, jednak nie kończy go z powodu śmierci ojca. Jako 17-letni chłopak wspólnie z mamą zajmuje się rodzinnym gospodarstwem. W międzyczasie uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne i świadectwo szkolne. Ulubionymi przedmiotami były język polski i historia, nie lubił zaś matematyki. W 1979 roku wstępuje w związek małżeński i od tego czasu gospodarują wspólnie z żoną Ewą.

Praca w gospodarstwie

Gospodarstwo to około 150 ha ziemi. Główną gałęzią produkcji jest reprodukcyjna produkcja jaj wylęgowych gęsi, tj. około 3000 gęsi, które podzielone są na dwa stada. Jedno stado to gęsi jednoroczne, drugie dwuletnie. W osadzie Wąsówko posiada stado (ok. 700 sztuk) kur niosek. Na jaja tych kur posiada certyfikat tzw. „Unijnej jedynki”. Oprócz tego hoduje trzodę chlewną (ok.70 sztuk) oraz bydło na potrzeby rodziny. Zajmuje się także towarową produkcją zbóż i kukurydzy.

Działalność społeczna

W 1998 roku zostaje jednym z 40-stu radnych Gminy Kuślin (dzisiaj jest ich 15-stu), Członkiem Zarządu. Dwa lata później zostaje Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kuślin. Piastuje to stanowisko do 2002 roku. W kolejnych latach 2002 – 2006 jest Radnym Powiatu Nowotomyskiego i Przewodniczącym Komisji Rolnictwa. Jest jednym z 6 radnych, którzy podpisali petycję i zmusili rządzących do rozbudowy nowotomyskiego szpitala. Od 1994 do 2010 roku był Członkiem Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu. Był wieloletnim Przewodniczącym Rady Sołeckiej wsi Wąsowo. W 1998 roku otrzymał Odznakę Honorową „Za zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego”. Od 1977 roku należ do Związku Kółek Rolniczych. Od 2006 roku jest Członkiem Stowarzyszenia Forum Obywatelskiego Powiatu Nowotomyskiego, a od 2006 roku Członkiem Zarządu Powiatu Nowotomyskiego. Jest Członkiem Stowarzyszenia POLSKA UKRAINA przy Konsulacie Honorowym w Poznaniu. W 2008 roku był jednym z inicjatorów, dzięki którym powstało Stowarzyszenie Miłośnicy Ziemi Wąsowskiej i do dnia dzisiejszego aktywnie uczestniczy w jego pracach. W podziękowaniu za bardzo dobrą współpracę i działalność na rzecz wąsowskiej społeczności szkolnej w grudniu 2013 roku otrzymał Statuetkę Przyjaciela miejscowej szkoły. Wcześniej otrzymał Statuetkę Przyjaciela Szkoły Podstawowej w Michorzewie. Posiada także wiele wyróżnień z dziedziny rolnictwa.

Zainteresowania

Jego zainteresowania oscylują wokół historii, mechaniki, turystyki oraz szeroko pojętej działalności społecznej. Szczególnie dużo czasu poświęca na poznanie historii Wąsowa i gminy, a także na pogłębianie oraz szerzenie wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego. W swoim gospodarstwie posiada nowoczesny park maszynowy, stara się być na bieżąco z nowinkami technologicznymi. Interesuje się motoryzacją, lubi jeździć na motocyklu.

Znaczenie postaci

Od urodzenia mieszka w Wąsowie. Już jako nastolatek włączył się aktywnie w działalność społeczną na terenie wsi, a następnie na terenie gminy Kuślin i powiatu nowotomyskiego. Współpracując z lokalnymi samorządami przyczynił się do rozbudowy wielu dróg na terenie gminy i powiatu, które zmieniły swoją nawierzchnię. Prężnie działa w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Wąsowskiej, Lokalnej Grupie Działania KOLD. Wspiera działania inicjowane przez szkołę i aktywnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach zarówno patriotycznych, jak i okolicznościowych. Jest fundatorem krzyża i TABLICY PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW PARAFII WĄSOWO, którzy walczyli w Powstaniu Wielkopolskim na Obelisku przy kościele parafialnym. Ma bliski i dobry kontakt z mieszkańcami. Prowadzi otwarty dom, przez który przewijają się różni ludzie, dla których ma zawsze czas, których zawsze wysłucha. Uważa, że, „jeżeli człowiek umie słuchać ludzi to bardzo dużo znaczy” . W miarę możliwości pomaga, bądź wskazuje, gdzie można szukać wsparcia.

Źródło:

1. Wywiad przeprowadzony z E. Pigla dn. 28 maja 2014 roku przez uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. S. Taczaka w Wąsowie

2. Archiwum Zakładowe Urzędu Gminy w Kuślinie

3. Archiwum rodzinne E. Pigli

Kalendarium:

 • 1956 ― Narodziny bohatera

Cytaty:

 • „jeżeli człowiek umie s...”
 • „Najważniejszą rzeczą j...”

Zobacz też:

 • > Radny Gminy, Czło...
 • > Członek Rady Społ...
 • > Szkoła Zawodowa
 • >
 • > Miejsce narodzin ...
 • > Technikum Rolnicze
 • > Szkoła Podstawowa
 • > Członek Stowarzys...