Elżbieta Maryniak

ur. 28 sierpnia 1923
zm. 16 grudnia 2007
Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Rychtalu

Wywiad z Elżbietą Łubieńską-Kopeć -sekretarzem Urzędu Gminy w Rychtalu
Zdjęć: 15
Filmów: 8
Nagrań: 7
Dokumentów: 7

Pochodzenie

Elżbieta Maryniak urodziła się 28.08.1923 roku w Koblencji (niem. Koblenz, Niemcy), zmarła 16.12.2007 roku w Rychtalu (Polska). Ojciec Józef Polak – pracował jako nadzorca budowy, matka Michalina Polak zd. Wróbel – pracowała we własnym gospodarstwie rolnym. Miała dwóch starszych braci: Edwarda ur. 22.06.1917r. – zm. 10.09.1987r. i Franciszka ur.26.11.1921r. – zm.16.03.2001r. Rodzice byli Polakami.

Informacje o pochodzeniu postaci…

Dzieciństwo

W 1930 roku Elżbieta Maryniak wraz z rodzicami i braćmi wróciła do Polski i zamieszkała w Dalanowie ok. Rychtala.

Wydarzenia dotyczące dzieciństwa…

Edukacja (lub „młodość”)

Elżbieta Maryniak w latach 1930-1936 uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Proszowie ok. Rychtala. W czasie wojny mieszkała wraz z rodzicami w Dalanowie.

Przebieg wczesnej młodości…

Etapy działalności

Nazwa sekcji – stosownie do losów postaci

Etap pierwszy

Życie prywatne

Elżbieta Maryniak z d. Polak wyszła za mąż za Józefa Maryniaka ur. w 1922 roku. Dnia 9 kwietnia 1945 roku w Rychtalu odbył się ślub cywilny, a 18 kwietnia 1945 roku w Proszowie odbył się ślub kościelny. W grudniu 1945 roku wraz z mężem zamieszkała w Rychtalu. Mieli pięcioro dzieci.

Dzieci Elżbiety i Józefa Maryniaków:

– syn Czesław Maryniak ur. 1945r.;

– córka Janina Maryniak-Kosmowska ur. 1946r.;

– syn Hieronim Maryniak ur. 1949r.;

– syn Bonifacy Maryniak ur. 1952 – zm. 1992r;

– syn Sylwester Maryniak ur. 1955r.

Elżbieta Maryniak pracowała wraz z mężem we własnym Zakładzie Rzeźnicko – Wędliniarskim w Rychtalu w latach 1945-1949, a następnie w latach 1957 – 2007.

Opis etapu pierwszego…

Etap drugi

Działalność społeczna

Wspomnienia Rodziny

Wspomnienia synów Hieronima Maryniaka oraz Sylwestra Maryniaka:

W latach 30 rodzina naszej mamy Elżbiety Maryniak wróciła do Polski. Rodzice mamy kupili za zapracowane pieniądze w Niemczech gospodarstwo rolne w Dalanowie przy granicy z Niemcami. W czasie wojny rodzina Elżbiety Maryniak uniknęła wywózki, ponieważ przebywała u nich rodzina oficera niemieckiego (żona i 3 córki) ze Szczecina. Znajomość języka niemieckiego, opiekuńczy charakter i dobroć, przesądziła o tym, że mieszkali w swoim gospodarstwie. W 1945 r. w kwietniu wyszła za mąż za Józefa Maryniaka, a w grudniu 1945 r. zamieszkała w Rychtalu i rozpoczęła prace we własnym zakładzie rzeźnicko – wędliniarskie do 1949 r. Od 1950 r. po zamknięciu prywatnego zakładu prowadziła gospodarstwo domowe wychowując czterech synów i córkę. W tym czasie Elżbieta Maryniak brała udział w amatorskim teatrze, który wystawiał różne sztuki na „deskach rychtalskiej sceny” w czasie kulturalnych imprez, np. 22 lipca, 1 maja, gwiazdka. Współpracowała z „Caritas” prowadzonym przez siostry Elżbietanki, organizując zabawy, gwiazdki, wycieczki do lasu, do Opola, do Wrocławia. Od 1957 r. ponownie rozpoczęła pracę w swoim zakładzie rzeźnicko – wędliniarskim wraz z mężem. Z chwilą utworzenia województwa kaliskiego z ramienia ZSL zostaje Wojewódzką Radną, dzięki której zrealizowane są projekty gminy – budowa dróg, szkoły itp. W roku 1977 zakłada Koło Gospodyń Wiejskich, które liczyło 98 członkiń. Jako przewodnicząca tego koła organizowała kursy gotowania i pieczenia oraz zdrowego żywienia. Organizowała wycieczki, pielgrzymki cieszące się dużym powodzeniem wśród kobiet okolicznych wsi – do Żelazowej Woli, Niepokalanowa, Częstochowy, Lichenia. Kupiła za własne pieniądze magiel dla Koła Gospodyń Wiejskich, który służył wszystkim i przynosił dochody dla koła.

Wspomnienia męża Józefa Maryniaka:

Społeczne zaangażowanie i praca ponad siły żony Elżbiety Maryniak, to skutki wrażliwości na biedę, niesprawiedliwość, krzywdę i niedolę ludzi. Pomagała i miała czas dla potrzebującego, szczególnie każdego, tam gdzie pomoc była konieczna, zarówno indywidualna ludziom, jak i organizacjom społecznym, charytatywnym czy kościelnym. Wspomagała w różnej formie Klasztor Sióstr Elżbietanek w Rychtalu i Klasztor Sióstr Elżbietanek na ul. Łąkowej w Poznaniu, Seminarium Duchowne w Poznaniu, Klasztor Sióstr w Trzebnicy, Dom Brata Alberta w Kępnie. Organizowała też wiele pielgrzymek do Sanktuarium Św. Jadwigi w Trzebnicy. Organizowała kolonie dla dzieci z byłych krajów Związku Radzieckiego. Pomoc ta przerodziła się w prawdziwe przyjaźnie. Pomagała również tym, którym już nikt nie chciał pomóc – ludziom bezdomnym i zagubionym.

Opis etapu drugiego

Wywiad z Proboszczem Parafii w Rychtalu Księdzem Mariuszem Białobłockim

1. Czy pani Elżbieta Maryniak była fundatorem w kościele?

-Tak. Ufundowała wraz z mężem zegary na wieżę Kościoła, Kaplicę Św. Ojca Pio, tablicę pamiątkową Ojca Konrada Stolarka

2. Czy są jakieś zapiski w księgach parafialnych na temat pani Elżbiety Maryniak?

-Pani Elżbieta Maryniak figuruje jako członek rady parafialnej, w której działanie była zaangażowana przez kilkanaście lat.

3. Co pani Elżbieta Maryniak zrobiła dla parafii?

-Pani Elżbieta Maryniak pomagała w organizowaniu prac remontowych w Kościele Parafialnym. Przewodziła grupie charytatywnej organizując pomoc najbiedniejszym. Organizowała pielgrzymki i wycieczki oraz wypoczynek dla ubogich dzieci.

4. Jakie były formy pomocy pani Maryniak?

-W Caritasie parafialnym organizowała pomoc biednym oraz kolonie dla dzieci z ubogoch rodzin. Wraz z mężem wspomagali Caritas wyrobami wędliniarskimi ze swojego zakładu.

Pełnione funkcje społeczne

– Radna Rady Gminy w Rychtalu – kadencja 1990-1994

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Socjalnej, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej;

– Radna Wojewódzkiej Rady Narodowej – kadencja 1980-1984, 1984-1988;

– Przewodnicząca Gminnego Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Rychtalu;

– Przewodnicząca Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych.

Kolejne etapy..

Odznaczenia za zasługi w życiu osobistym i działalności społecznej:

– Złoty Krzyż Zasługi – 14.07.1982 r.

– Medal 40-lecia Polski Ludowej – 12.07.1984 r.

– Medal dla Zasłużonej Matki – 18.05.1978 r.

– Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (50 – lecie) – 17.05.1995 r.

– Order Serca Matkom Wsi

Opis kolejnych etapów…

Znaczenie postaci

Postawa i wraźliwość oraz szczególna osobowość tworzyły uznanie, szacunek oraz pozycję Elżbiety Maryniak jako: matki, gospodyni, współwłaścicielki zakładu mięsnego, rolnika, mieszkanki Rychtala oraz patriotki.

Znaczenie postaci dla jej współczesnych i potomnych…

Źródła:

Zobacz też:

  • >
  • >
  • >
  • >
  • >
  • >
  • >