Eugeniusz Tomasz Grzeszczak

ur. 29 grudnia 1954
zm.
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r.w Cieninie Kościelnym

Zdjęć: 6

Pochodzenie

Eugeniusz Tomasz Grzeszczak urodził się 29 grudnia 1954 roku w Kowalewie Opactwie w rodzinie chłopskiej, jako syn Erazma i Aleksandry z Głodkowskich. Mąż Ireny, dyrektorki Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy. Ojciec Joanny i Michała. Działacz społeczny, samorządowiec i polityk. Z rodzinnego domu wyniósł poszanowanie tradycji i szacunek dla ludzkiej pracy.

Edukacja

Naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej w Kowalewie Opactwie (1961-69). Po ukończeniu w roku 1973 Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy studiował na Akademii Rolniczej w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Następnie ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie marketingu i zarządzania(1979) oraz podyplomowe studia prawno-samorządowe w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (2004).

Praca zawodowa

Od początku swojej pracy zawodowej związany był ze spółdzielczością. W roku 1981 rozpoczął pracę na stanowisku zastępcy kierownika w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Strzałkowie – w Zakładzie Rolnym w Ciążeniu. W latach 1982-1987 był wiceprezesem zarządu ds. obrotu rolnego Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Słupcy, a od 1987 do 1998 roku zajmował stanowisko prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Strzałkowie.

W latach 1998–2001 sprawował funkcję starosty słupeckiego, a w latach 2001-2002 wicemarszałka województwa wielkopolskiego. W latach 2002–2005, do czasu uzyskania mandatu poselskiego w 2005 roku, ponownie był starostą słupeckim.

W pracy wyróżnia się dużą skutecznością oraz umiejętnością kształtowania i inspirowania do działań różnych zespołów ludzkich.

Działalność polityczna i społeczna

W wyborach parlamentarnych w 1991 roku został wybrany na senatora i wypełniał ten mandat przez dwie kadencje do roku 1997. W latach 1993-1997 pełnił funkcję sekretarza Senatu. Będąc senatorem aktywnie pracował w ruchu spółdzielczym i na I Krajowym Kongresie Spółdzielczości został wybrany na członka Krajowej Rady Spółdzielczej. W wyborach parlamentarnych w latach 2005, 2007 i 2011 uzyskał mandat posła na Sejm w okręgu konińsko–gnieźnieńskim. Od roku 2005 do 2011 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego PSL. W latach 2007– 2011 był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od początku VII kadencji Sejmu pełni funkcję wicemarszałka Sejmu RP.

http://www.klub.psl.pl/inauguracja-vii-kadencji-sejmu-i-viii-kadencji-senatu.html#

Był założycielem i prezesem zarządu Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego(1995), które między innymi jest inicjatorem i organizatorem corocznych ogólnopolskich konkursów „Polski Producent Żywności”, promujących polskich wytwórców i kupców, a także organizatorem i realizatorem wielu cennych inicjatyw promujących polską przedsiębiorczość, m.in. takich, jak: Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „za wybitne osiągnięcia w rozwoju współpracy gospodarczej między Polonią a Macierzą”, Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Przedsiębiorczość”, Medal „Pro Polonia” czy „Pióro Eugeniusza Kwiatkowskiego”. Obecnie pełni funkcję prezesa honorowego tego stowarzyszenia.

Z kolei od 1999 roku, czyli od momentu powstania powiatu słupeckiego, jest prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Jest również wiceprezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu i członkiem Zarządu Głównego ZOSP RP.

Był założycielem i prezesem Stowarzyszenia ds. Walki z Nowotworami i z Chorobami Układu Oddechowego, które wspiera działalność placówek opieki zdrowotnej na terenie powiatu słupeckiego i powiatów ościennych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Stowarzyszenie organizuje i finansuje badania mammograficzne dla kobiet. Fundowało też stypendia zdolnym studentom medycyny.

Należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego i wchodzi w skład jej Rady Naczelnej. Pełni także funkcję wiceprezesea Zarządu Wojewódzkiego PSL województwa wielkopolskiego oraz prezesa Zarządu Powiatowego PSL w Słupcy.

Znaczenie postaci

Odznaczenia:

Państwowe: Złoty Krzyż Zasługi.

Samorządowe: Zasłużony dla Województwa Konińskiego, Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego, Herbowa Tarcza Słupcy, Honorowy Obywatel Zagórowa, Honorowy Obywatel Strzałkowa.

Strażackie: Złoty Znak Związku, Złota Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Medal honorowy im. Bolesława Chomicza, Medal honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego, Medal Semper Vigilant „Wiecznie Czuwający”.

PSL-owskie: Złota Koniczynka, Medal im. Stanisława Mikołajczyka.

Inne: Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, Odznaka za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców, Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Medal ,,Lidera Pracy Organicznej”, przyznawany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

Bibliografia

Jarecki M., „Krótka historia powiatów ziemi słupeckiej”, Słupca, Starostwo Powiatowe, 2002.

Mycielska D., Rafałowicz G. (oprac.), Siara U. (red. merytoryczna), „Senat Rzeczypospolitej Polskiej – III kadencja”, Kancelaria Senatu RP, Warszawa 1993.

Materiały udostępnione przez Biuro Poselskie posła Eugeniusza Grzeszczaka w Słupcy.

www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/posel.xsp?id=121 (strona sejmowa)

www.klub.psl.pl

egrzeszczak.pl

biografie24.pl/biografia/eugeniusz-grzeszczak

/http://encyklopedia.naukowy.pl/Eugeniusz_Grzeszczak

Kalendarium:

  • 1954 ― Narodziny bohatera

Zobacz też: