Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Wierzymy, że imię Patrona – znakomitego pisarza, publicysty i działacza społe...”

Gustaw Bojanowski

ur. 28 września 1889
zm. 17 grudnia 1957
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Przygodzicach

Notatka dźwiękowa
Zdjęć: 8
Nagrań: 1

1989 – 1939


Gustaw Bojanowski był znanym polskim poetą i prozaikiem, przez większość życia związanym z Ostrowem Wielkopolskim i Wielkopolską. Urodził się 28 września 1889 roku w Gołuchowie. Pochodził ze znanego w Wielkopolsce rodu, który w przeszłości miał wielu wybitnych przedstawicieli:

Bogusław Bojanowski (1639-1691) – chorąży poznański;

Stefan Bojanowski(1605-1660) – stolnik nadworny, sędzia surogator i podstarości grodzki poznański, założyciel Bojanowa;

Edmund Bojanowski(1814-1871) – działacz religijny, oświatowy i charytatywny, błogosławiony;Rodzice
Stefan Bojanowski z Bojanowa h. Junosza
Urodzony dnia 4 VI 1850 – w Racławkach
Zmarł dnia 3 III 1910 – Kraków
wiek: 59 lat.

Helena Zabłocka h. Łada,
Urodzona w roku 1859
Zmarła dnia 20 VIII 1929-Gostyczyn
wiek: 70 lat.Dzieciństwo i młodość spędził w Krakowie. Tam ukończył Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie dał się poznać również jako utalentowany malarz i artysta. Dostrzegł go sam Józef Mehoffer, który zaproponował mu studia malarskie. Bojanowski rezygnuje z tej propozycji. Tuż przed wybuchem I wojny światowej przybywa do Ostrowa Wielkopolskiego i tu osiadł na stałe. W latach dwudziestolecia międzywojennego pracował w administracji państwowej. Był referendarzem, a później wicestarostą. Działał na kanwie społecznej, prowadził odczyty, publikował artykuły w miejscowej prasie, ale przede wszystkim pisał i wydawał książki. Przed wojną pisał głównie romanse. Wśród nich wymienić należy:

„Banknoty Marianki”,
„Pasztet z dziewczęcego serca” ,
„Wstyd”,
„Dziewczyna z raju”,
„Kropla krwi panieńskiej”,
„Farsa o szalonym tańcu”.
Lata trzydzieste przyniosły mniejszą aktywność literacką Bojanowskiego. Związane to było z pełnioną wtedy funkcję wicestarosty i zaangażowane
w życie społeczne miasta.

1939 – 1957


Okres okupacji hitlerowskiej spędził w Rumunii. Z tej części życiorysu napisał wspomnienia, które zamieścił w ukazującym się po wojnie „Głosie Ostrowskim”. Od tego czasu rozpoczyna się okres, w którym powstały najważniejsze w twórczości autora dzieła. W powieści „Rękopis dla wnuków” podjęta została próba rekonstrukcji pobytu Adama Mickiewicza w Śmiełowie podczas powstania listopadowego. W kolejnej powieści pt. ,,Tydzień
w Antoninie” przedstawił rekonstrukcję przyjazd Fryderyka Chopina do Wielkopolski oraz głośny romans Elizy Radziwiłłówny z muzykiem. Bojanowski znany jest przede wszystkim ze swego pisarstwa o charakterze regionalnym. Był także doskonałym malarzem, rzeźbiarzem i sklepikarzem. Po II wojnie światowej Gustaw Bojanowski otworzył na parterze swojej kamienicy sklep z zabawkami. Sprzedawał w nim w większości swoje własne wyroby. Tuż przed śmiercią zdążył jeszcze złożyć w wydawnictwie ,,Czytelnik” ostatnią swoją powieść „Śladem wędrownika”, poświęconą pobytowi Mickiewicza
w Rzymie. Wszystkie jego utwory objęte były w 1951 roku zapisem cenzury w Polsce, podlegały natychmiastowemu wycofaniu z bibliotek. Zmarł 17 grudnia 1957 roku w Ostrowie Wielkopolskim, w wieku 68 lat. W tym mieście uhonorowany został ulicą swojego imienia. Jest także patronem Biblioteki Publicznej w Przygodzicach.

Książki autorstwa Gustawa Bojanowskiego:

,,Banknoty Marianki”
,,Pasztet z dziewczęcego serca”
,,Wstyd”
,,Dziewczyna z raju”
,,Kropla krwi panieńskiej Farsa o szalonym tańcu”
,,Rękopis dla wnuków”
,,Śladem wędrowników”
,,Tydzień w Antoninie”
,,Wskrzeszenie”
,,Koniec sielanki”
,,Rozbitki”
,,Pax”
,,Łan pszenicy”
,,Dookoła legendy”
,,Rzecz o Mickiewiczu”
,,Pochodnia”


Kalendarium:

  • 1889 ― Narodziny bohatera
  • 1957 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Wierzymy, że imię Patr...”

Zobacz też: