Henryk Mittelstaedt

ur. 1856
zm.
Szkoła Podstawowa im. Marszałka E. Rydza-Śmigłego w Wandowie

Zdjęć: 5

Henryk Mittelstaedt urodził się w 1856 roku. Jego rodzina wywodziła się ze Szwecji, a w Polsce pojawiła się w czasach potopu szwedzkiego. W lipcu 1883 roku Henryk Mittelstaedt poślubił Julię Milicką z Osówca. Najbliższą rodzinę Henryka stanowiły córki: Izabela Frezer (zd. Mittelstaedt), Zofia Wierzchlejeska (zd. Mittelstaedt), i synowie: Zygmunt Mittelstaedt, Janusz Mittelstaedt i Aleksander Mittelstaedt. Jego ojcem był Aleksander Piotr Leon Mittelstaedt a matką Stefania Mittelstaedt (zd. Paradowska). Henryk Mittelstaedt miał siedem sióstr: Aleskandrę Wysogotę Zakrzewską (zd. Mittelstaedt), Stefanię Mittelstaedt, Władysławę Mittelstaedt, Halinę Mittelstaedt, Annę Mittelstaedt, Marię Dombrowską (zd. Mittelstaedt) i Teodozię Steinborn (zd. Mittelstaedt). W otoczeniu Henryk Mittelstaedt uważany był za człowieka bardzo spokojnego i zadbanego. Był dziedzicem wsi Łuszczewo. Dodatkowo Henryk Mittelstaedt działał w ochotniczej straży pożarnej, której był pierwszym prezesem. Utworzony oddział liczył 37 strażaków. Zadaniem straży i zarządu na którego czele stał Henryk Mittelstaedt była ochrona mienia przed masowymi pożarami, którym sprzyjała drewniana zabudowa i kryte słomą dachy oraz liczne podpalenia. Obrona przed pożarem była bardzo prymitywna. Do gaszenia używano cebrów z wodą, szpryc drewnianych, a później sikawki ręcznej o jednym tłoku i metrowym wężu. Henryk Mittelstaedt zmarł 2 czerwca 1923 roku w wieku 67 lat.

Zobacz też: