Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Żyć dla innego człowieka, a nie dla siebie”

Henryk Olejnik

ur. 12 października 1957
zm.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach

Biografia. Linki.
Materiały źródłowe
Wywiad.
Zdjęć: 30
Dokumentów: 3

Dzieciństwo.

Henryk Olejnik urodził się 12 września 1957 roku w Gałązkach Wielkich (gmina Nowe Skalmierzyce). Do 1984 roku mieszkał w Skalmierzycach. Następnie na pięć lat przeprowadził się do Pałacu Niemojowskich w Śliwnikach. W 1989 roku na stałe zamieszkał w Nowych Skalmierzycach.

Rodzice.

Rodzice Henryka Olejnika byli pracownikami Kolejowych Zakładów Naprawczych w Nowych Skalmierzycach.

Edukacja szkolna.

Dzieciństwo wspomina jako bardzo szczęśliwe. Spędził je w Skalmierzycach, w gronie rówieśników, z którymi cały czas utrzymuje kontakt. Swoją edukację rozpoczął w przedszkolu prowadzonym przez Siostry Elżbietanki przy parafii Matki Boskiej Skalmierzyckiej w Skalmierzycach. Następnie osiem lat uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach. Pierwszymi wychowawczyniami były Wiesława Janiak i Zofia Kubiak. Zawód hydraulika uzyskał w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Początki pracy.

Po ukończeniu szkoły zawodowej, w 1974 r. podjął pracę zawodową w Kolejowych Zakładach Nawierzchniowych w Nowych Skalmierzycach, gdzie pracował nieprzerwanie do 2005 roku tj. do czasu przejścia na rentę, ze względu na stan zdrowia. W czasie tych ponad 30-stu lat pracy był maszynistą, dźwigowym, suwnicowym. Żadnej pracy się nie bał.

Hobby.

Będąc jeszcze uczniem grał w klubie sportowym POGOŃ Nowe Skalmierzyce. Piłka nożna i żużel, to do dzisiaj hobby Pana Henryka, jeśli znajdzie chwilę wolnego czasu. Wolny czas dzieli pomiędzy krwiodawstwo, rodzinę i na końcu własne potrzeby.

Przygoda z krwiodawstwem.

Pierwszy raz, idąc śladami brata, krew oddał 24 kwietnia 1976 roku. Od tego momentu aktywnie związał się z ruchem Honorowych Dawców Krwi. W 1978 roku został członkiem Klubu HDK przy Kolejowych Zakładach Nawierzchniowych w Nowych Skalmierzycach. Do czasu choroby, do roku 2002, oddał honorowo 69,5 litrów krwi. Henryk Olejnik jest w grupie dawców, którzy oddali największą ilość krwi.
Pan Henryk swoje życie związał z Klubem HDK. Z inicjatywy Jadwigi Nowakowskiej, przy aktywnej współpracy Henryka Olejnika, na przełomie 1999 i 2000 Klub przy KZN przekształcił się w Klub Honorowych Dawców Krwi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. W 2000 roku decyzją członków klubu, został prezesem nowego zarządu. Funkcję sprawuje do dziś. W chwili objęcia funkcji klub liczył 17-stu członków. Jedną z pierwszych dużych inicjatyw Klubu było zorganizowanie w 2000 roku akcji poboru krwi na terenie Nowych Skalmierzyc. Podczas jej trwania pozyskaniu od dawców 15,400 l krwi.
Henryk Olejnik będąc prezesem w skalmierzyckim kole HDK pełni również trzecią kadencję funkcję wiceprezesa Okręgowej Rady HDK PCK w Ostrowie Wielkopolskim. Jest także członkiem Powiatowego Komitetu HDK oraz członkiem Wojewódzkiej Rady HDK w Poznaniu. Poza krwiodawstwem jest członkiem organu nadzoru Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko – Własnościowej „Błonie”
Współpracuje z różnymi instytucjami, stowarzyszeniami, między innymi ze Stowarzyszeniem Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach, Urzędem Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce…
W ramach działalności Klubu HDK, wspólnie z grupą zainteresowanych osób, prowadzi corocznie 5 otwartych akcji poboru krwi, w których uczestniczą aktywnie nie tylko zrzeszeni członkowie, których jest ok. 90, ale i mieszkańcy lokalnej społeczności. W każdej akcji bierze udział ok. 100 osób, a owocuje ona poborem średnio 42 litrów krwi. Realizując akcje współpracuje z harcerzami. Od niedawna z miejscowym Klubem Motocyklowym „Iskra”.
Podczas swojej działalności w HDK zorganizował 32 otwarte akcje poboru krwi, podczas których zebrano 1313 litrów życiodajnego leku. Zmotywował i przekonał wiele osób do oddania krwi.

Nagrody i wyróżnienia.

Za postawę, wkład pracy na rzecz ruchu HDK został odznaczony licznymi medalami oraz odznakami: w 1987 roku – Srebrną Odznaką „Przodujący Kolejarz”, w 1988 roku – Złotym Krzyżem Zasługi, w 2002 roku – Odznaką Honorową PCK III stopnia, w 2006 roku odznaką Honorowego Dawcy Krwi „Zasłużony dla zdrowia narodu”, w 2008 roku – Odznaką Honorową PCK II stopnia.
W 2009 roku Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, na wniosek Kapituły Medalu, postanowiła przyznać mu medal „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”, doceniając jego olbrzymi wkład w działalność związaną z krwiodawstwem.

Idea życia.

Na pytanie „Czego chciałby Pan nauczyć młodsze pokolenie” odpowiedział bez wahania: „Pokory i pomocy innemu człowiekowi.” Swym zachowaniem, działalności i w rozmowie podkreśla, że „jestem prezesem, ale pracuję dla innych. Krew jest nie do zastąpienia”.
Dewizą życiową Henryka Olejnika są słowa: „Żyć dla innego człowieka, a nie dla siebie”.

Kalendarium:

 • 1957 ― Narodziny bohatera
 • 1976 ― Data pierwszego oddan...
 • 2009 ― Medal „Za zasłu...

Cytaty:

 • „Żyć dla innego człowie...”

Źródła:

 • Bezpieczny start w wak...
 • Czerwony weekend
 • Gałązki Wielkie
 • Jubileusz Klubu
 • Jubileuszowa 50-ta akcja
 • Klub Motocyklowy Iskra
 • Kolejowe Zakłady Nawie...
 • Motocykliści oddali kr...
 • Pałac Niemojowskich w ...
 • Pogoń Nowe Skalmierzyce
 • Sukces motoserca
 • Wiosenna akcja krwi
 • Świąteczne spotkanie n...

Zobacz też:

 • > Nowe Skalmierzyce