Henryk Stanisław Plichta

ur. 13 stycznia 1965
zm.
Zespół Szkół w Czajkowie - Szkoła Podstawowa w Czajkowie

Hobby – łowiectwo
największy sukces
Zdjęć: 20
Filmów: 2

Pochodzenie i rodzina

Henryk Plichta urodził się 13.01.1965 r. w Kuźnicy Grabowskiej. Jego rodzice, Weronika i Józef, zajmowali się pracą w gospodarstwie rolnym. Ma pięcioro rodzeństwa: brata Andrzeja, siostry Halinkę, Annę, Elżbietę i Agnieszkę. Cała rodzina mieszkała w miejscowości Fajum. Od 1989 r. jest żonaty. Jego żona Elżbieta jest nauczycielką języka polskiego i logopedą w Szkole Podstawowej w Czajkowie. Ma dwoje dzieci – córkę Emilkę (24 lata), studentkę Uniwersytetu Wrocławskiego oraz syna Wojciecha (19 lat), maturzystę Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu.

Edukacja i lata młodzieńcze

W 1972 r. rozpoczął naukę w 3-letniej Szkole Podstawowej w Fajum. Po jej ukończeniu, od klasy czwartej kontynuował naukę w 8-letniej Szkole Podstawowej w Dzięciołach. Był dobrym uczniem i w szkole podstawowej otrzymywał świadectwa z wyróżnieniem. Jego ulubionym przedmiotem była matematyka, brał udział w olimpiadach matematycznych. Interesowała go też historia, grał w szachy i należał do harcerstwa. Jego szkolnym przyjacielem był Wojciech Wieczorek. Marzył wtedy o tym, żeby ukończyć szkołę oficerską i zostać żołnierzem. W latach 1980-1982 uczęszczał do 2-letniej Szkoły Rolniczej w Brzezinach. Od 1988 r. uczył się w Technikum Mechanicznym w Kaliszu, które ukończył w 1991 r. po zdaniu matury. W 2003 r. roku rozpoczął studia w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi, gdzie zdobył licencjat, następnie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku „Komunikacja społeczna i samorządność” uzyskał tytuł magistra.

Praca zawodowa do wyboru na stanowisko wójta

Po ukończeniu szkoły rolniczej, od 1982 r. pracował w gospodarstwie rolnym rodziców. Następnie w latach 1986-1988 odbywał służbę wojskową w Krośnie Odrzańskim. W wojsku ukończył szkołę podoficerską i uzyskał stopień starszego kaprala. Podczas służby wojskowej pełnił funkcję dowódcy wozu bojowego. Później w latach 1988-1992 pracował w WSK w Kaliszu. Następnie od 1991 do 1995 r. prowadził własną działalność gospodarczą, jednocześnie od 1991 r. pracował na stanowisku Gminnego Komendanta Straży Pożarnej w Czajkowie. W latach 1995-2006 był pracownikiem Urzędu Gminy w Czajkowie na stanowisku podinspektora.

Praca na stanowisku Wójta Gminy Czajków

Wybór na wójta

Pracując w gminie zwrócił uwagę na fakt, iż nie korzysta ona z możliwości dofinansowania różnych inwestycji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. W gminie istniała potrzeba wybudowania różnych obiektów, np. hali sportowej czy domu kultury, brakowało na to jednak funduszy. Od 2007 r. rozpoczynał się nowy okres finansowania ze środków unijnych. Jesienią 12 listopada 2006 r. wystartował w wyborach na Wójta Gminy Czajków, które wygrał, zyskując poparcie mieszkańców.

Praca wójta

Praca wójta wymaga zdolności podejmowania właściwych decyzji oraz znajomości problemów wszystkich mieszkańców gminy. Gmina, w tym wójt, odpowiada m.in. za:

– zaopatrzenie mieszkańców w wodę,

– zabezpieczenie przeciwpożarowe (straże pożarne),

– budowę dróg komunikacyjnych,

– dbanie o oświatę,

– zapewnienie pomocy społecznej potrzebującym osobom.

Zasługi

1. Dla szkoły

Henryk Plichta przyczynił się do wybudowania hali sportowej , kompleksu boisk „Orlik” oraz ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Czajkowie, odnowienia elewacji i zagospodarowania szkolnego boiska sportowego. Wokół wymienionych obiektów posadzono krzewy, posiano trawniki i wybudowano chodniki. Możliwe to było dzięki pozyskaniu środków z budżetu państwa. Obiekty sportowe służą wszystkim uczniom podczas zajęć szkolnych, ale również pozwalają na aktywne wykorzystanie czasu wolnego. Dla najmłodszych dzieci zbudowano plac zabaw , z którego mogą korzystać pod opieką rodziców.

2. Dla społeczeństwa

W budynku hali sportowej znajduje się boisko do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę i kosza oraz siłownia, z której mogą bezpłatnie korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Czajków. Nieodpłatnie dla mieszkańców gminy funkcjonuje również boisko „Orlik”. Odbywają się tam mecze piłki nożnej i ręcznej, można zagrać w tenisa ziemnego lub badmintona. Na terenie gminy powstają wciąż nowe odcinki dróg, zapewniając lepszą komunikację w gminie. Żeby zapewnić ciągłość dostaw wody dla społeczeństwa, zbudowano nową stację uzdatniania wody. Budynek straży pożarnej został wyremontowany, rozbudowany (dobudowano piętro) i przekształcony w Dom Kultury. Odbywają się tam spotkania mieszkańców, występy artystyczne i uroczystości. Na piętrze mieści się Gminna Biblioteka Publiczna.

3. Dla środowiska

Dawniej środowisko naturalne w gminie było nieco zaniedbane: tylko nieliczni mieszkańcy posiadali kosze na śmieci, a nieczystości gromadzone były w przydomowych szambach. Z inicjatywy wójta wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków. Fundusze na realizację tego przedsięwzięcia gmina pozyskała z Unii Europejskiej. Gmina zajęła się również zorganizowaniem wywozu śmieci i zaopatrzeniem mieszkańców w kosze do ich segregowania. Co pewien czas organizowany jest też wywóz śmieci o dużych gabarytach. Wszystkie te działania przekładają się na poprawę czystości terenu gminy i świadczą o większej dbałości o środowisko naturalne.

4. Dla życia kulturalnego wsi

Powstanie Domu Kultury przyczyniło się do ożywienia życia kulturalnego wsi. W budynku tym organizowane są różne uroczystości, np. Gminny Dzień Kobiet, spotkanie Opłatkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia, występy Gminnej Orkiestry Dętej, przegląd kolęd i pastorałek (występują uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum), występy artystów, przedstawienia teatralne dla dzieci, zabawy taneczne, występy związane z akcją WOŚP, występy Zespołu Folklorystycznego „Czajkowianki” i Zespołu Mażoretek. Na piętrze budynku mieści się Gminna Biblioteka Publiczna, zaopatrzona w bogaty zbiór książek, czasopism i dająca możliwość korzystania z internetu. Biblioteka organizuje wystawy, spotkania z pisarzami a w czasie ferii zajęcia dla dzieci i młodzieży. Na piętrze działa też Ognisko Muzyczne „Gamma”, które oferuje możliwość nauki gry na gitarze, keybordzie, perkusji. Pod patronatem wójta odbywają się też co roku imprezy plenerowe i festyny, np. dożynki, Turniej Paleciarza, Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, Świętojanki. Turniej Paleciarza to autorski konkurs Gminy Czajków i jest związany z zajęciem wielu mieszkańców gminy. W turnieju rywalizują drużyny z kilku działających na terenie gminy zakładów produkcji palet.

Nagrody

Henryk Plichta, Wójt Gminy Czajków, otrzymał różne nagrody: dyplom za wkład w rozwój i promocję amatorskiego ruchu muzycznego, statuetkę za całokształt pracy na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcuchach w Gminie Czajków, dyplom – „Przyjaciel straży pożarnej”, dyplom – „Gmina przyjazna inwestorom”, statuetkę w uznaniu zasług dla Ludowego Zespołu Sportowego. Ale za najcenniejszą uznaje nagrodę „Budowniczy Polskiego Sportu”, którą otrzymał w uznaniu za wybudowanie hali sportowej. Nagrodę tę odebrał w Warszawie z rąk Ireny Szewińskiej.

Sukcesy

Henryk Plichta za największy swój sukces uznaje stworzenie kompleksu oświatowo-rekreacyjnego, złożonego ze szkoły podstawowej, gimnazjum, hali sportowej i boiska „Orlik”. Na drugim miejscu wymienia nadanie gminie herbu i hasła promującego gminę. Zarówno herb, jak i hasło promujące gminę, zostały wyłonione w drodze konkursu. Hasło to brzmi „Mała gmina, wielka duchem”.

Plany na przyszłość

Henryk Plichta chciałby w przyszłości podjąć się zadania związanego z kanalizacją wsi, poprawić zaopatrzenie w wodę oraz zbudować więcej dróg. Pragnie, żeby wszystkim mieszkańcom gminy Czajków żyło się lepiej.

Hobby

Henryk Plichta od dawna interesuje się myślistwem i należy do Koła Łowieckiego nr 12 „Darz Bór” w Ostrzeszowie. Przynależność do tego koła to nie tylko udział w polowaniach, ale również ochrona lasów i dokarmianie zwierząt zimą. Posiada dyplomy za działalność w kole łowieckim oraz dyplomy i puchary za osiągnięcia w zawodach strzeleckich. Zdobył również medale Króla Polowania. W jego domu można zobaczyć trofea z niektórych polowań, np. oręże dzika, wypreparowane poroże sarny (rogacza) i jelenia oraz całego lisa. Posiada też dyplom ukończenia kursu trębacza myśliwskiego. Drugą pasją Henryka Plichty jest straż pożarna – do dzisiaj jest czynnym strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Muchach i bierze udział w gaszeniu pożarów i akcjach ratunkowych. Posiada medale (brązowy, srebrny i złoty) za zasługi dla pożarnictwa.

Znaczenie postaci

Henryk Plichta w znaczący sposób przyczynił się do rozwoju i zmiany wizerunku gminy Czajków. Dzięki jego inicjatywie i zaangażowaniu wybudowano kilka dużych obiektów, służących wszystkim mieszkańcom. Powstały nowe drogi, które poprawiły komunikację i bezpieczeństwo w gminie. Polepszył się też stan środowiska naturalnego.

Źródła informacji

1. Wywiady:

– w Urzędzie Gminy Czajków: 13 lutego 2014 r.

– w domu Henryka Plichty: 28 lutego 2014 r.

2. Internet:

– www.czajków-gmina.pl

– www.twójpulstygodnia.pl

3. Gazety:

– Nasze Strony Ostrzeszowskie

– Czas Ostrzeszowski

– Twój Puls Tygodnia

Kalendarium:

 • 1972 ― Nauka w Szkole Podsta...
 • 1975 ― Nauka w Szkole Podsta...
 • 1980 ― Nauka w Szkole Rolnic...
 • 1982 ― Praca w gospodarstwie...
 • 1986 ― Służba wojskowa w Kro...
 • 1988 ― Praca w WSK w Kaliszu...
 • 1991 ― Prowadzenie własnej d...
 • 1991 ― Praca na stanowisku G...
 • 1995 ― Praca w Urzędzie Gmin...
 • 2003 ― Nauka w Wyższej Szkol...
 • 2005 ― Nauka na Uniwersyteci...
 • 1965 ― Narodziny bohatera

Zobacz też: