Hieronim Pohl

ur. 20 lutego 1934
zm. 26 sierpnia 2010
Zespół Szkół w Pawłowie

Zdjęć: 22
Filmów: 22
Nagrań: 22
Dokumentów: 22

Pochodzenie

Hieronim Pohl urodził się 20 lutego 1934 roku w Granowcu w ówczesnym powiecie Ostrów Wielkopolski, województwie poznańskim. Matka Marta wychowywała go sama. Zmarła, gdy Pan Hieronim miał zaledwie 6 lat. Najbliższą rodziną stali się wówczas rodzice matki. Dziadek Andrzej pracował na kolei jako zawiadowca stacji kolejowej, natomiast babcia poświęciła się wychowaniu wnuka.

Dzieciństwo

Jego dzieciństwo przypadło na lata drugiej wojny światowej. Gdy wybuchła druga wojna światowa, rodzina Pohlów została wywieziona do Gródka, w ramach akcji wysiedlenia Polaków prowadzonej przez Niemców w celu osiedlenia na tych terenach ludności niemieckiej. W Gródku matka Pana Hieronima ciężko zachorowała. Po powrocie do Polski zmarła. Dziadek Pana Hieronima powrócił do pracy na kolei. Pan Hieronim jako mały chłopiec często obserwował pracę swojego dziadka, gdyż mieszkali w budynku stacji kolejowej w Granowcu.

Gdy Niemcy opuścili Granowiec 19 lutego 1945 r. rozpoczęła swoją działalność szkoła podstawowa, gdzie Hieronim podjął naukę przez okres siedmiu lat.

Edukacja i młodość .

Dalszą naukę pobierał w oddalonym od Granowca o 25 kilometrów Ostrowie Wielkopolskim. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodzie hydraulik.

Po ukończeniu szkoły zawodowej podjął pracę na stanowisku spawacza w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego – największym wówczas zakładzie pracy na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Odbył również obowiązkową dwuletnią zasadniczą służbę wojskową.

Mając 30 lat ożenił się z Anną Kmiecik, mieszkanką wsi Kocina.

9 maja 1978 r. ukończył kurs w Kaliszu, gdzie po złożeniu egzaminu uzyskał tytuł mistrza w zawodzie Mechanik Obróbki Ręcznej.

Etapy działalności

Pracując zawodowo w wolnych chwilach rzeźbił. Robił figurki ludzi pracujących w różnych zawodach lub wykonujących jakieś czynności. Pierwszą rzeźbą, którą wykonał były trzy orły. Jednymi z pierwszych dzieł były także figurki: kolejarza -przedstawiająca postać dziadka Andrzeja, oraz figurka matki Marty. Swoje prace wykonywał w drewnie z jednego bloku ,używając głównie drewna lipowego. Ważną rolę odgrywała w jego twórczości tematyka przyrodnicza(różnorodne zwierzęta, ptaki). Swoje rzeźby przeważnie malował. Jest twórcą wielu rzeźb i płaskorzeźb o tematyce sakralnej tj. szopek, postaci świętych. Wiele z nich przekazał do kościołów min. do Ostrowa Wielkopolskiego, Kalisza. Jego rzeźby zdobią krzyż na rozdrożu dróg leśnych Granowiec-Świeca, który leśnicy ufundowali i postawili, aby chronił lasy od pożaru. W jego zbiorach można odnaleźć rzeźby wzorowane na przykładach z atlasów rzeźbiarskich. Syn Andrzej odziedziczył talent po ojcu-maluje piękne obrazy. Syn Pana Hieronima przynosił do szkoły zabawki z drewna, które wykonał dla niego ojciec. Często rozdawał je swoim kolegom i koleżankom. Jako ojciec dwójki dzieci córki Ewy i syna Andrzeja Pan Hieronim bardzo aktywnie pracował w Komitecie Rodzicielskim Szkoły Podstawowej w Granowcu. Był człowiekiem bardzo pracowitym. Dużo wymagał od siebie, ale także od innych. Był też człowiekiem bardzo religijnym. Żył według wiary katolickiej, która była dla niego i jego rodziny bardzo ważna. Odzwierciedleniem tego były między innymi jego rzeźby o tematyce religijnej. Wnukowie wspominają go jako wspaniałego dziadka, z którym mieli bardzo dobry kontakt. Dzięki niemu rozwinęli pasję do rysowania. Mogli liczyć na jego pomoc w nauce matematyki na etapie szkoły podstawowej. Nie brakowało mu też czasu na rozmowy z wnukami. Nie zawsze mieli wspólne zdanie, ale zawsze dochodzili do porozumienia. Chętnie brał udział w spotkaniach z dziećmi w szkole podczas, których prezentował swoje eksponaty oraz pokazywał trudną sztukę rzeźbienia. Ogród przed domem, który był jego drugą pasją zdobiły nie tylko rośliny, ale liczne rzeźby. Nawet altanka letnia w której odpoczywał ozdobiona była licznymi eksponatami. Część swoich zbiorów przekazał do Szkoły Podstawowej w Granowcu. Swoimi rzeźbami obdarowywał znajomych, rodzinę i przyjaciół. Kolekcja, która pozostała w domu to kilkaset większych i mniejszych figurek.

Znaczenie postaci

Był samorodnym artystą wiejskim. Nie posiadał wykształcenia plastycznego. Tworzył z potrzeby serca pod wpływem pasji i zamiłowania. W pamięci potomnych zachował się jako człowiek bardzo pracowity, religijny, skromny i uczynny. W wielu domach mieszkańców Granowca można do dzisiaj zobaczyć wykonane przez niego lampy nocne, lichtarze i krzyże. Pan Pohl miał wystawy swoich rzeźb min. w Przygodzicach , Sośniach podczas gminnego święta plonów oraz imprez środowiskowych. Starosta Ostrowski Pan Włodzimierz Jędrzejak 19 października 2006 roku podczas inauguracji Roku Kulturalnego Powiatu Ostrowskiego 2006/2007 przyznał Panu Pohlowi honorowe wyróżnienie, za zasługi na rzecz rozwoju kultury na terenie Powiatu Ostrowskiego w dziedzinie rzeźby.

Źródła informacji

Wywiad z wnukiem Hieronima Pohla Panem Damianem Juszczakiem.

wywiad z Panią Anną Pohl żoną artysty.

wywiad z córką Ewą Juszczak.

Album rodzinny rodziny Pohl.

Źródła:

Zobacz też:

 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >