dr Zofia Skibińska

ur. 25 kwietnia 1942
zm.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie

Wywiad z dr Skibińską
Zdjęć: 5
Filmów: 1

Lekarz Zofia Skibińska


Rodzina i pochodzenie:

Pani doktor urodziła się 25 kwietnia 1942 r. we wsi Sichów Duży. Jej rodzice nazywali się Stanisław Wyka (urzędnik) i Genowefa z domu Morawska (gospodyni domowa). Miała brata Stanisława. Jej mężem jest lekarz Wojciech Skibiński.

Wykształcenie:

Wykształcenie wyższe lekarskie.
W tym roku tj. 2015 będzie obchodziła pięćdziesięciolecie wykonywania zawodu, z tego powodu 6 czerwca odbierze odnowienie dyplomu na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie.

Działalność zawodowa:

W latach 1965 – 1966 odbyła staż podyplomowy w Szpitalu Powiatowym w Szczecinku.
W roku 1970 zdała egzamin specjalizacyjny I* z pediatrii.
W roku 1976 przeprowadziła się do Puszczykowa, gdzie mieszka do dziś. Do emerytury pracowała w Poradni Dziecięcej w Puszczykowie.
W roku 1980 zdała egzamin specjalizacyjny II * z pediatrii.

Działalność polityczna i społeczna

Od 1980 roku była członkiem Solidarności. W 1985 roku w domu Państwa Skibińskich przy ul. Granicznej w Puszczykowie powstała tajna drukarnia. Drukowano tam ulotki i pisma prasy podziemnej: ,,Strzecha” i ,,Niepodległość”. Podczas tej działalności Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła rewizje w tej drukarni i aresztowała męża pani doktor. Został on pozbawiony wolności na okres 4 tygodni.
W 1989 roku Wojciech Skibiński był założycielem Komitetu Obywatelskiego w Puszczykowie.
W 1990-1994 pani doktor została radną pierwszej wolnej kadencji Puszczykowskiego Samorządu. Była przewodniczącą Komisji Rewizyjnej i Pojednawczej. Pracowała też w komisji pomocy charytatywnej.
W 1999 roku była współorganizatorką Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa oraz gazety Kurier Puszczykowski.
W 2002 roku przeszła na emeryturę i rozpoczęła pracę w Hospicjum dla Dzieci Nieuleczalnie Chorych. Zajmowała się opieką i pielęgnacją chorych dzieci w ich domach. Pomagała pielęgnować swoich podopiecznych oraz często podtrzymywała na duchu ich rodziców. Choć wiedziała, że dzieci te nie mają szans na wyleczenie nie zrażało jej to. Jak mówi „starałam się być silna”. Z powodów zdrowotnych musiała niestety zrezygnować z tej działalności.
Zawsze była gotowa pomagać, nigdy nie odmawiała, do swoich małych pacjentów jeździła nawet w nocy gdy była taka potrzeba.
W Puszczykowie jest znana jako lekarz oraz działacz społeczny. Była zawsze i jest do dziś bardzo otwarta i pomocna dla ludzi. Świadczy o tym między innymi to, że bardzo chętnie zgodziła się na udzielanie wywiadu i współpracę z grupą puszczykowskich uczniów piszących ten biogram.
Do dziś jest aktywną działaczką Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa, wraz z grupą puszczykowskich zapaleńców walczy o ochronę miejskiego krajobrazu, spokoju miejscowości, która ma być jak mówi „Miastem – Ogrodem”. To jedno z niewielu miast w Polsce położonych w sercu Parku Narodowego, którego mieszkańcy cenią sobie spokój, piękno przyrody i czyste powietrze.


Hobby


Bardzo lubiła się uczyć, działać społecznie, czytać książki, chodzić do opery. Jej ulubionym programem telewizyjnym jest francuski program operowy „Mezzo”.

Publikacje

Pisała artykuły w „Kurierze Puszczykowskim” .

Odznaczenia i nagrody

8.10.2009 roku Rada Miasta oraz Burmistrz Miasta Puszczykowa przyznał jej honorowy tytuł „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa”, za działalność społeczną, polityczną i charytatywną.
Jest to wyróżnienie za działalność na rzecz naszego miasta, które otrzymali również: pani dr n. med. Krystyna Białecka-Pruszewicz, za wieloletnią pracę i współudział w tworzeniu ośrodka zdrowia oraz poświęcenie w służbie naszym mieszkańcom. To dwie osoby ze środowiska ochrony zdrowia, które otrzymały to odznaczenie.
Tytuł ten, niestety pośmiertnie, nadany został też panu Witoldowi Frankowskiemu, któremu zawdzięczamy wizerunek puszczykowskiego herbu i który aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym naszego miasta.
Honorowym Obywatelem Miasta Puszczykowa została pani Annick Vaultier, Prezes Stowarzyszenia Chateaugiron – Puszczykowo, która jest organizatorką, pomysłodawczynią oraz animatorką wyjazdów mieszkańców Chateaugiron we Francji do Polski i dzięki której w dużej mierze dokonuje się integracja między naszymi społecznościami. Odznaczonych osób jest bardzo dużo.

Ciekawostki

Jej ulubiony kolor to zielony.
Źródło: www.epasmanteria.pl
Psy to jej ulubione zwierzęta 🙂
Źródło: www.kochamwatachy.blogspot.com
Jej ulubione danie to rosół.
Źródło: www.styl.pl

Słucha muzyki Elvisa Presleya.
Źródło: www.vh1.com

Źródła

Wywiad
www. puszczykowo.pl/index.php?option=com
Strona internetowa Urzędu Miasta Puszczykowa
www.gazeta- mosina.pl/2009/miejsce o jakim marzyłam/
internet j.w.

Źródła:

  • Gazeta Echo Puszczykowa
  • Sichów Duży
  • Urząd Miasta Puszczyko...
  • Zasłużony dla miasta P...
  • elwis preslej
  • rosół
  • ulubione zwierze
  • zielony

Zobacz też: