Jan Dubiela

ur. 1948 -06-23
zm.
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym

Prasa pisała…
Prasa pisała…
Prasa pisała…
Prasa pisała…
Prasa pisała…
Zdjęć: 28
Dokumentów: 5

Pochodzenie

Jan Dubiela urodził się 23 czerwca 1948 r. w Osieku nad Notecią.

Ojciec Franciszek Dubiela był pracownikiem PKP i pracował jako kolejarz – monter.

Matka Marta z domu Cejer zajmowała się gospodarstwem domowym.

Miał dwie siostry i brata. Nieżyjąca już siostra Irena była zakonnicą. Brat Zygmunt,

który również nie żyje był pracownikiem PKP. Siostra Krystyna mieszka w Gdyni.

Edukacja (lub „młodość”)

Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią, którą ukończył w 1962 roku.

Następnie kontynuował naukę w Państwowym Technikum Rolniczym w Szamotułach,

które ukończył w 1967 roku.

W latach 1967/68 był słuchaczem Studium Nauczycielskiego w Wymyślinie na kierunku

Pedagogika Rolnicza.

Studiował na Akademii Rolniczej w Poznaniu na kierunku ogólnorolnym.

Rodzina

12 sierpnia 1972 r. pan Jan zawarł związek małżeński z Barbarą Kucharską. Ślub odbył się w Kościele pw Św. Trójcy w Łobżenicy.

Państwo Dubiela mają troje dzieci: dwie córki Monikę i Martę oraz syna Grzegorza.

Mają też dwie wnuczki: Maję i Kaję.

Pasją pana Jana jest historia, szczególnie regionalna dotycząca Krajny. Ponadto interesuje go też kartografia, mapy i atlasy wydane przed 1945 rokiem.

Ulubionymi zwierzętami pana Jana są koty. Pan Dubiela jest zwolennikiem tradycyjnej kuchni polskiej. Uwielbia też wszelkiego rodzaju zupy.

Praca zawodowa

Pracę zawodową rozpoczął w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Płutowie powiat

Chełmno, gdzie odbył staż. Następnie pracował w Państwowym Ośrodku Hodowli

Zarodowej w Bagdadzie na stanowisku zootechnik.

Od 16 maja 1969 r. do 31 grudnia 1971 r. odbył służbę wojskową.

1 czerwca 1971 r. objął posadę agronoma w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej

w Luchowie. Od 1 stycznia 1973 r. do 8 lutego 1979 r. był pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Łobżenica na stanowisku Kierownika Służby Rolnej. Następnie objął funkcję prezesa zarządu Gminnej Spółdzielni ,,SCH” w Łobżenicy, gdzie pracował od 1 marca 1979 r. do 31 października 1990 r. 1 listopada 1990 r. założył i prowadził Zakład Poligraficzno-Handlowy ,,EKONGRAF”, którego był właścicielem do 3 grudnia 2007 r.

Przynależność do organizacji

Pan Jan Dubiela należał do wielu organizacji tj. „Związku Harcerstwa Polskiego”, „Związku Młodzieży Wiejskiej”, „Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa”, „Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej”, „Łobżenickiego Forum Gospodarczego”, „Towarzystwa Miłośników Łobżenicy”. Był także redaktorem naczelnym „Panoramy Łobżenicy” .

Odznaczenia

11 września 1978 r. został odznaczony medalem ,,Zasłużonego Pracownika Rolnictwa” nadanym przez Ministra Rolnictwa. 24 czerwca 1980 r. otrzymał złotą odznakę nadaną przez przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile ,,Za zasługi w rozwoju województwa pilskiego”. Następnie otrzymał ,,Srebrny Krzyż Zasługi” nadany przez przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego, było to 25 czerwca 1986 roku. Kolejna odznaka jaką otrzymał to ,,Odznaka Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego” nadana przez Krajową Radę Spółdzielczą 19 sierpnia 1996 r. Dnia 7 grudnia 2006 r. otrzymał ,,Złoty Krzyż Zasługi” nadany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Znaczenie postaci

„Jan od Łobżenicy” –taki tytuł pojawił się w jednym z artykułów w lokalnej prasie. Tytuł mówi sam za siebie. Aby na niego zasłużyć pan Jan na swoim koncie ma już 16 publikacji o mieście i regionie. Ponadto w swojej kolekcji zgromadził około 5000 zdjęć i pocztówek przedstawiających Łobżenicę w dawnych czasach. Losami i historią miasta interesował się od dawna. 18 września 1990 r. powołał komitet założycielski Towarzystwa Miłośników Łobżenicy, któremu przewodniczył. 24 września powołano skład zarządu towarzystwa. Prezesem został pan Jan. Rok później powołano redakcję „Panoramy Łobżenicy”, kwartalnika, którego został redaktorem naczelnym. Założył i prowadził również zakład poligraficzno-handlowy „Ekongraf”. Obecnie jest głęboko zaangażowany w obchody 700-lecia nadania praw miejskich Łobżenicy. Jego działalność wydawnicza oraz zainteresowanie regionem wciąż trwa.


Dwa miesiące po zakończeniu prac grupy projektowej otrzymaliśmy smutną wiadomość.

15 września 2014 r. po krótkiej i ciężkiej chorobie zmarł Jan Dubiela.

Kalendarium:

  • 1948 ― Narodziny bohatera

Zobacz też: