Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do wykonania.”

Jan Nowak

ur. 03 stycznia 1957
zm.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

Zdjęć: 17

Pochodzenie, rodzina

Jan Nowak urodził się 3 stycznia 1957 r. w Siewieruszkach Małych (wtedy była to Gmina Kowale Pańskie, obecnie Gmina Kawęczyn). Rodzicami byli: matka Marianna Marta z domu Kasprzak oraz ojciec Mieczysław. Jan Nowak ma siostrę: Łucję Serafińską. Żoną jest Pani Irena z domu Krysiak. Dzieci: Piotr, urodzony w 1984 r. jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, Michał urodzony w 1985 r., ukończył Technikum Samochodowe w Kaczkach Średnich, Barbara urodzona w 1988 r., jest absolwentką Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

Edukacja

Szkoła Podstawowa w Tokarach (1964 – 1972).

Państwowe Technikum Rolnicze na podbudowie 2-letniej Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Kaczkach Średnich (1972 – 1977).

Akademia Rolnicza w Poznaniu (1977 – 1982).

W latach: 1990 – 1991 ukończył Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Praca, służba wojskowa, działalność samorządowa i społeczna

W okresie od 16.06.1982 do 31.08.1982 odbywał staż w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Błaszkach.

Służbę wojskową pełnił w okresie: 02.09.1982 – 26.08.1983. Najpierw w Ośrodku Szkolenia Służb Kwatermistrzowskich w Grudziądzu (02.09.1982 r. – 23.12.1982 r.), następnie w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu.

W latach 1983 – 1990 pełnił funkcję Kierownika Sekcji Handlowo-Ekonomicznej, następnie od 01.04. 1990r. do 30.06.1990 r. był wiceprezesem Zarządu Gminnej Spółdzielni „SCh” w Błaszkach w województwie sieradzkiem (obecnie jest to województwo łódzkie).

Od 01.07.1990 r. do chwili obecnej jest Wójtem Gminy Kawęczyn.

Jan Nowak był Radnym Gminy Kawęczyn I i II kadencji (1990 – 1998). W latach 1990– 1998 był delegatem Gminy Kawęczyn do Sejmiku Samorządowego Województwa Konińskiego. W latach 1998 – 2002 pełnił funkcję radnego powiatu tureckiego I kadencji.

Był członkiem założycielem Gminnego Klubu Sportowego „Orzeł” Kawęczyn (30.10.1996r.).

Od 08.11.1996 r. do 15.12.1998 r. był wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Koninie.

W okresie od 15.12.1998 – 17.11.2001 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Turku.

Od 27-29.06.1997 r. był delegatem na IX Zjazd Krajowy ZOSP RP w Warszawie.

Był założycielem i pierwszym Prezesem Kawęczyńskiego Towarzystwa Rozwoju w Kawęczynie (2001-2006).

Od 1991 r. do 2007 r. był prezesem OSP Milejów.

Od 04.12.1998 r. do 14.04.2002 r. był Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu.

Od 14.04.2002 r. do 13.04.2007 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Poznaniu.

W latach 2001 – 2006 i od 2011 roku był członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku.

W latach 2006-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku.

W latach 2011-2012 był członkiem Zarządu Komitetu Obchodów Jubileuszu 650-lecia Tokar.

Osiągnięcia w pracy samorządowej:

– budowa czterech szkół i dwóch sal gimnastycznych,

– budowa oczyszczalni ścieków typy „SBR”, 25 km kolektora sanitarnego i prawie 50 km wodociągów,

– budowa 32 km dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej, modernizacja trzech stacji uzdatniania wody,

– budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012”,

– budowa nowej płyty i zaplecza socjalnego GKS „Orzeł” Kawęczyn – 2012 r.,

– budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Kawęczynie – 2012 r.

Jan Nowak był inicjatorem powstania wielu publikacji, min.:

– Monografia Gminy Kawęczyn – 1993 r.

– Dziedzictwo wieków – z dziejów Gminy Kawęczyn – 2010 r.

– Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Kawęczyn – zarys historyczny – 2011 r.

– Monografia OSP Milejów – 2014 r.

Jan Nowak – odznaczenia

– Brązowy, Srebrny, Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.

– Medal Komisji Edukacji Narodowej.

– Złoty Znak Związku ZOSP RP w Warszawie.

Źródła:

• dokumenty pozostające w dyspozycji rodziny,

wywiad z Panem Janem Nowakiem, przeprowadzony w dniu 5.03.2014 r.,

• archiwum Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych


Kalendarium:

 • 1957 ― Narodziny bohatera
 • 1964 ― 1972 – ukończen...
 • 1972 ― (1972 – 1977) – nauka...
 • 1977 ― (1977 – 1982) – studi...
 • 1982 ― 02.09.1982 r. – 26.08...
 • 1990 ― (1990 – 1998) – deleg...
 • 1990 ― (1990 – 1991) – ukoń...
 • 1990 ― od 01.07.1990 r. do c...
 • 1998 ― (1998 – 2002) – pełni...
 • 2001 ― (2001 – 2006) – założ...
 • 2011 ― (2011 – 2012) – człon...

Cytaty:

 • „Nie ma rzeczy niemożli...”

Zobacz też: