Powrót Encyklopedia Wielkopolan „WIARA, RODZINA, OJCZYZNA"”

Jan Olejniczak

ur. 27 października 1919
zm. 23 września 2010
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobii

Wywiad z panią Apolonią Olejniczak
Zdjęć: 12
Filmów: 1

POCHODZENIE

Jan Olejniczak urodził się 27 października 1919 roku w Sułkowicach.www.sulkowice.powiatgostyn.pl/ Pochodził z rodziny chłopskiej. Był jednym z siedmiorga dzieci Michała i Róży z domu Pazoła. Miał trzech braci: Stanisława, Franciszka i Ignacego oraz trzy siostry: Joannę, Marię i Antoninę.

EDUKACJA

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Sułkowicach zaczął uczęszczać na kursy przysposobienia rolniczego. Brał udział w szkoleniach organizowanych przez Naczelną Organizację Techniczną. W 1938 roku ukończył Uniwersytet Ludowy im. Jana Kasprowicza.

ETAPY DZIAŁALNOŚCI – ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ I POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

W trakcie nauki związał się ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej ”Wici”. Był aktywnie działającym członkiem tej organizacji. W 1947 roku został prezesem Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu. Przed wybuchem II wojny światowej został członkiem Stronnictwa Ludowego, w ramach którego działały Bataliony Chłopskie. Do zakończenia okupacji brał udział w pracy konspiracyjnej. Przez całe swoje życie był w pełni aktywnym i oddanym działaczem ruchu ludowego. Po wojnie związał się z Polskim Stronnictwem Ludowym Stanisława Mikołajczyka, którego był bliskim przyjacielem i współpracownikiem. Bezpośrednio po wyzwoleniu, w lutym 1945 roku, jako jeden z założycieli, został prezesem Zarządu Powiatowego Stronnictwa Ludowego w Gostyniu. Brał również udział w pierwszym kongresie Polskiego Stronnictwa Ludowego w Poznaniu.

REPRESJE I INWIGILACJA

Jako aktywny działacz ruchu ludowego był aresztowany i represjonowany. W latach 1946-1947 przetrzymywano go w areszcie w Gostyniu i Poznaniu. Został wypuszczony dzięki osobistej interwencji prezesa Stanisława Mikołajczyka. Próbowano go aresztować nawet w dniu ślubu. Kilkakrotnie, dzięki pomocy i ostrzeżeniom kolegów zdołał uciec przed funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa. Był obserwowany aż do 1980 roku. Podczas rozmów próbowano nakłonić go do współpracy z nową władzą, zawsze jednak zdecydowanie odmawiał. Ataki na Polskie Stronnictwo Ludowe i ostre represje spowodowały, że zawiesił swoją działalność w tej organizacji.

PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Przez prawie 8 lat Jan Olejniczak zajmował się tylko pracą na roli. W dniu 26 października 1947 roku wziął ślub z Apolonią Biernat ze Starej Krobi. http://www.starakrobia.powiatgostyn.pl/Gdzies_tam_na_Biskupiznie…,1482.html

Wspólnie zaczęli prowadzić gospodarstwo rolne o powierzchni 18 hektarów, które przejęli po rodzicach żony. Gospodarstwo to nastawione było na produkcję roślinną i hodowlę bydła. Ciągle też było przez nich unowocześniane. http://www.starakrobia.powiatgostyn.pl/Witamy_na_stronach_STAREJ_KROBI,1144.html

ŻYCIE RODZINNE

Razem z żoną wychowali ośmioro dzieci. Najstarszym z nich była Urszula urodzona 31 lipca 1948 roku. Zginęła ona w nieszczęśliwym wypadku. Rok później 22 września 1949 roku urodził się Tadeusz, a nastepnie Maria – 10 grudnia 1951 roku, Aleksander – 15 lipca 1953 roku, Adam – 5 grudnia 1955 roku, Elżbieta – 7 lipca 1958 roku, Hanna – 2 października 1962 roku i Ewa – 16 kwietnia 1965 roku.

Po przejściu na emeryturę Jan Olejniczak przekazał gospodarstwo swojej najmłodszej córce Ewie i zięciowi Jackowi. Niezwykle cenił i szanował zawód rolnika. Do końca życia pozostał wierny ideałom obrońców interesów chłopskich. Wspólnie z żoną Apolonią pielegnowali tradycje biskupiańskie. Chętnie zakładali stroje biskupiańskie oraz brali udział w tradycyjnych obrzędach takich, jak dożynki i podkoziołek. http://www.biskupizna.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=9&strona=1&schemat=0

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA W POLSKIM STRONNICTWIE LUDOWYM

W 1957 roku wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Został prezesem Miejsko-Gminnego Komitetu ZSL w Krobi, a w ostatnich latach swojego życia prezesem honorowym. Aktywnie działał we władzach wojewódzkich ZSL w Poznaniu i w Lesznie. W latach 1975-1998 przez jedną kadencję był członkiem Rady Naczelnej w Warszawie. W listopadzie 1964 roku na Kongresie ZSL jako pierwszy w kraju wypowiedział się za koniecznością wprowadzenia emerytur rolniczych. Pomysł ten był nowatorski i po kilku latach został wprowadzony w życie.

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH SPOŁECZNYCH NA RZECZ INTERESÓW ROLNIKÓW

Jan Olejniczak od czasu reaktywowania w 1959 roku kółek rolniczych w Starej Krobi i w Domachowie był ich organizatorem i prezesem. Kółka te świadczyły usługi rolnikom oraz prowadziły działalność gospodarczą. Działają one do dnia dzisiejszego, chociaż w mniejszym zakresie. Kółkiem Rolniczym w Starej Krobi Jan Olejniczak kierował do ostatnich chwil swojego życia. Prezesował też w Zarządzie Powiatowym Kółek i Organizacji Rolniczych w Gostyniu. Był nawet członkiem zarządu krajowego. Włożył wiele serca i pracy w działalność organizacji i spółdzielni działających na rzecz rolnictwa.

KRAJOWY ZWIĄZEK PLANTATORÓW ROŚLIN OKOPOWYCH

W okresie transformacji ustrojowej, przez 20 lat, był prezesem Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych – organizacji, która tworzyła branżowy związek zawodowy. Działalność tego związku polegała przede wszystkim na walce o środki do produkcji buraka dla rolników indywidualnych. Jan Olejniczak nawiązywał nowe kontakty handlowe. Był zwolennikiem wprowadzania nowych technologii uprawy w czasie, kiedy Polska należała do czołowych producentów buraka cukrowego w Europie. Związek Plantatorów Roślin Okopowych dzisiejszą pozycję na arenie europejskiej zawdzięcza w znacznej mierze byłemu prezesowi Janowi Olejniczakowi.

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GOSTYNIU

Przez 45 lat, od 1957 do 2002 roku pełnił różne funkcje społeczne w Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu. Przez 22 lata był rządzącym Rady Nadzorczej. Uczestniczył w decyzjach dotyczących budowy nowego zakładu, a później sprzeciwiał się jego sprzedaży. Został społecznym wiceprezesem zarządu Spółdzielni Mleczarskiej. Sukcesy i dalsza rozbudowa linii produkcyjnej znaczyły dla niego bardzo wiele.

WSPÓŁPRACA Z RADĄ MINISTRÓW

Jan Olejniczak reprezentował interesy rolników jako członek Rady Gospodarczo-Żywnościowej przy Radzie Ministrów. Przez 10 lat (1976-1986) był członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie PRL.

ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SPOŁECZNE I RELIGIJNE

Chętnie angażował się w życie społeczne Biskupizny, wsi Starej Krobi http://www.stara.krobia.pl/, gminy i parafii w Domachowie. Do końca swoich dni brał udział w sesjach Rady Miejskiej w Krobi. Interesował się problemami gminy i wsi, często zabierając głos w sprawach ważnych. Jego wyśmienity talent oratorski podziwiano podczas dożynek, świąt państwowych, obchodów rocznic okolicznościowych. Był chętny do współpracy i obecności w uroczystościach kościelnych w parafii Domachowo. www.parafia-domachowo.pl

ODZNACZENIA ZA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ

Za swoją działalność społeczną uhonorowany został m.in.: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 40-lecia PRL, odznakami Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego oraz Zasłużony Pracownik Rolnictwa i wieloma innymi odznaczeniami honorowym. Otrzymał prawo do zaszczytnego tytułu Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. W nagrodę za zasługi władze gminne obdarzyły Jana Olejniczaka medalem Zasłużony dla Gminy Krobia.

OSTATNIE POŻEGNANIE

Zmarł 23 września 2010 roku. Był żegnany przez najbliższych, sąsiadów, znajomych. Na pogrzebie pojawili się posłowie, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przedstawiciele i członkowie PSL oraz członkowie innych organizacji, do których należał. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Domachowie.

JAN OLEJNICZAK

John Olejniczak was born on 27 October 1919 in Sułkowice in peasant family. After graduating from primary school, he attended courses of agricultural training organized by the Chief Technical Organizations. In 1938 he graduated from the University of the People named John Kasprowicz. During the study he became involved with the Union of Rural Youth WICI. He was an active member of the organization. In 1947 he became chairman of the Provincial Board in Poznan. Before the outbreak of the war he was a member of the People’s Party. During the war he worked in the conspiracy, was an active member of the peasant movement. After the war he became involved with the Polish Peasant Party. He was a close Stanislaw Mikolajczyk’s cooperator. In 1946-1947 he was in prison in Gostyn. They tried to persuade him to cooperate with the new authorities but he always refused. He served various social functions at the dairy in Gostyń. For his work, he was awarded the Officer’s and Commander’s Cross of the Order of Polonia Restituta, the medal of the Polish-deserved for the municipality Krobia. He died on September 23, 2010.

Bibliografia

Kulczak M., Z dziejów ziemi gostyńskiej, Gostyń 2013, s. 64-65.

Olejniczak A., Gdzieś tam na Biskupiźnie…, Krobia 2010.

Szpurka M., Pamięć pozostanie Jan Olejniczak (1919-2010), „Kasztelania”, Krobia 2010, s. 9.

www.sulkowice.powiatgostyn.pl/

http://www.starakrobia.powiatgostyn.pl/Gdzies_tam_na_Biskupiznie…,1482.html

http://www.starakrobia.powiatgostyn.pl/Witamy_na_stronach_STAREJ_KROBI,1144.html

www.biskupizna.pl

Kalendarium:

  • 1975 ― Członek władz wojewód...
  • 1957 ― Pełnił różne funkcje ...
  • 1976 ― Był członkiem Rady Sp...
  • 1919 ― Narodziny bohatera
  • 1938 ― Ukończenie Uniwersyte...
  • 1947 ― Ślub bohatera
  • 1957 ― Wstąpienie do Zjednoc...
  • 2010 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „WIARA, RODZINA, OJCZYZ...”

Zobacz też: