Jan Stępczak

ur. 13 grudnia 1900
zm. 1983
Szkoła Podstawowa w Wijewie

Jan Stępczak
Zdjęć: 7
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Jan Stępczak pochodził z rodziny chłopskiej. Jego rodzicami byli Mikołaj Stępczak i Józefa z domu Piasna.

Dzieciństwo

Wychowywał się w rodzinie wielodzietnej. Miał pięcioro rodzeństwa. Jego ulubioną zabawką był drewniany koń. W wolnych chwilach lubił grać na skrzypcach.

Edukacja (lub „młodość”)

Od 1916 roku uczęszczał do szkoły rolniczej w Międzychodzie. Ukończył także wieczorowy kurs kupiectwa we Wschowie (Fraustadt).

Etapy działalności

Etap pierwszy

I wojna światowa

W wieku 17 lat został wysłany na front belgijsko-francuski, gdzie przebywał do 1918 roku. W grudniu tego roku wspólnie z kolegą z Miastka Knopem uciekł z armii niemieckiej do Wijewa.

Etap drugi

Powstanie wielkopolskie

Dnia 28 stycznia 1919 roku wstąpił do oddziału powstańczego w Wijewie. Walczył na odcinku Leszno, Krzycko i Gołanice. Brał czynny udział w organizowaniu Straży Ludowej. Po ustaleniu linii frontu należał do kompanii śmigielskiej. W kwietniu 1919 roku przydzielony został do 4 kompanii 6. Pułku Piechoty Wielkopolskiej. W czerwcu 1919 roku walczył pod Poniecem. Następnie powołany został do Szkoły Podoficerskiej w Poznaniu. W lutym 1920 roku awansował na plutonowego, a w kwietniu tego roku na sierżanta. Przydzielony został do 60. Pułku Piechoty, później do 55. Pułku Piechoty. W 1923 roku zwolniony został ze służby wojskowej. Ćwiczenia wojskowe odbył w roku 1924 i 1927.

Działalność w okresie przed II wojną światową

Jan Stępczak był dość zamożnym gospodarzem. W 1924 roku wziął kredyt z Banku Rolnego i kupił gospodarstwo rolne (ok. 10 ha). Jego żona Anna prowadziła sklep kolonialny. Jan Stępczak cieszył się dużym zaufaniem wśród miejscowej ludności, dlatego został wybrany wójtem gminy Brenno. W okresie przedwojennym był członkiem Związku Powstańców i Wojaków.

Działalność po II wojnie światowej

Po II wojnie światowej został wybrany na pierwszego powojennego wójta gminy Brenno/Wijewo. Wyjeżdżał jako tłumacz z wycieczkami kółek rolniczych na targi rolnicze do NRD. Pełnił funkcje ławnika Sądu Powiatowego we Wschowie oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Spółdz. Pow. Zw. Gminnych Spółdzielni we Wschowie.

Znaczenie postaci

Jan Stępczak jest wspominany jako znany działacz społeczny i polityczny. Był inicjatorem elektryfikacji wsi Wijewo.

Kalendarium:

  • 1900 ― Narodziny bohatera
  • 1919 ― Wstąpienie do oddział...
  • 1920 ― Ukończenie kursu podo...
  • 1935 ― Objęcie funkcji wójta...
  • 1972 ― Awans na stopień podp...
  • 1983 ― Śmierć bohatera

Zobacz też:

  • > I wojna światowa ...
  • > powstanie wielkop...