Janusz Jajczyk

ur. 16 listopada 1956
zm. 02 sierpnia 2009
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żerkowie

Wywiad
Udział Burmistrza w uroczystości 30-lecia Szkoły Podstawowej w Żerkowie
Wypowiedź dla „Gazety Jarocińskiej”
Wywiad z Januszem Jajczykiem – Gazeta Poznańska
Zdjęć: 18
Filmów: 1
Dokumentów: 3

Pochodzenie

Janusz Jajczyk urodził się 16.11.1956 r. w Żerkowie. Rodzicami jego byli: Jadwiga i Marian, pochodzący z Noskowa. Babcia – Anna Jajczyk – była w latach pięćdziesiątych położną w Ośrodku Zdrowia w Żerkowie.

Edukacja

W latach 1964-1971 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Żerkowie. Później naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Jarocinie, które ukończył 02.06.1975 r. Po maturze kształcił się w Policealnym Studium Leśnym w Porażynie, kierunek: leśnik, specjalność: urządzanie lasu. Szkołę tę ukończył 15.06.1977 r. Następnie odbywał roczną praktykę w Leśnictwie Czeszewo, a później także pracował w tym miejscu. W latach 1984-1989 studiował na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie w Łodzi. 15 maja 1989 r. z wynikiem bardzo dobrym ukończył studia i uzyskał tytuł magistra administracji.

Etapy działalności

Od 1980 r. pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Żerkowie. Początkowo na stanowisku referenta do spraw planowania i starszego referenta ds. społeczno-administracyjnych. W 1983 r. otrzymał nominację na stanowisko inspektora ds. Rady Narodowej i jej Organów i Samorządu Mieszkańców. Miał wówczas bardzo dobry kontakt z ludźmi i było to dla niego bez wątpienia cenne doświadczenie.

Praca na stanowisku burmistrza

21 czerwca 1990 r. Janusz Jajczyk został mianowany przez Radę Miejską na stanowisko burmistrza Żerkowa. Na tę funkcję desygnowano go ponownie w 1994 r. i w 1998 r. Po zmianie przepisów został wybrany w bezpośrednich wyborach samorzadowych na urząd burmistrza w 2002 r. i po raz kolejny w 2006 r. Za jego pięciu kadencji powstały m. in.: oczyszczalnia ścieków, budynek gimnazjum, hala środowiskowa, Zakład Aktywności Zawodowej i Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne. Ponadto w mieście i na terenie gminy przeprowadzono liczne inwestycje, m.in.: prace wodociągowe, kanalizacyjne oraz telefonizacyjne.

Działalność sportowa

W latach 1971-1974 działał w Międzyszkolnym Klubie Sportowym w Jarocinie, a od 14.02.1972 r. w Polskim Związku Wędkarskim. W 1973 r. zajął I miejsce w plebistycie na „najlepszego sportowca” w gminie Żerków. W latach 1978-1982 grał w piłkę nożną w Ludowym Zespole Sportowym „Orkan” Raszewy. W latach 1981-1984 był członkiem Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego, później piastował funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Wędkarskiego. Wielokrotnie nagradzany za zasługi dla rozwoju sportu szkolnego, w tym przez Szkolny Związek Sportowy Zarządu Głównego medalem „Przyjaciela sportu szkolnego”. W 1992 r. i w 1995 r. nagrodzony za osiągnięcia przez Polski Związek Kolarski złotym odznaczeniem. W 2002 r. Urząd Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie odznaczył go srebrną odznaką „Zasłużonych działaczy Kultury Fizycznej”. Później – w 2005 r. i 2006 r. – został także nagrodzony za zasługi Honorową Odznaką Wędkarstwa Wielkopolskiego.

Ostatni etap…

Zmarł 02.08.2009 r. po długiej chorobie. Został pochowany na cmentarzu w Żerkowie. Pozostawił żonę – Irenę oraz troje dzieci: Alicję, Romana i Michała. Włodarza gminy żegnała rodzina, przyjaciele, współpracownicy, samorządowcy Ziemi Jarocińskiej, ościennych powiatów, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego w Poznaniu. W ostatniej drodze burmistrzowi towarzyszyli bardzo licznie mieszkańcy gminy oraz reprezentacje organizacji społecznych. Przybyły także delegacje zaprzyjaźnionych z Żerkowem gmin: Aa en Hunze z Holandii, Kątów Wrocławskich i Kosakowa.

-„Był wspaniałym ojcem i dobrym mężem. Był wzorowym katolikiem, dobrym gospodarzem i uczciwym człowiekiem. Usposobienie jego cechowała wielka troska o kościół Boży” – mówił ksiądz prałat Kazimierz Radzikowski, proboszcz parafii w Żerkowie.

Nad trumną głos zabrał Stanisław Martuzalski, starosta jarociński:

-„Nie mogę przyjąć do świadomości, że jeszcze w piątek rozmawiałem z tobą o naszych wspólnych planach, które chcieliśmy zrealizować dla twojego ukochanego Żerkowa. Więcej twojego głosu nie usłyszę. To nie prawda, że ty nie żyjesz. Twoje dzieło żyje, a ty żyjesz z nim. Twoim dziełem jest Żerków i w tym miejscu chciałbym tobie powiedzieć drogi Januszu, że nasze plany nakreślone w ostatnich trzech latach, będziemy realizować” – mówił włodarz powiatu.

W imieniu żerkowskiego samorządu Janusza Jajczyka pożegnała Barbara Urbańska:

– „Straciliśmy burmistrza, który był wspaniałym gospodarzem, dobrym współpracownikiem, a przede wszystkim oddanym przyjacielem, człowiekiem o ogromnym sercu. Januszu, spójrz dziś na tych, którzy przyszli cię pożegnać. To są tłumy towarzyszące ci w ostatniej drodze” – mówiła.

Po śmierci Janusza Jajczyka na portalowym forum „Gazety Jarocińskiej” znalazły się wypowiedzi internautów:

„Dziękujemy Panie Burmistrzu za wszystko co Pan zrobił dla naszego miasta”.

„Szkoda mądrego i dobrego człowieka. Żerków poniósł ogromną stratę. Nie wiem, czy znajdziecie równie dobrego burmistrza, że też zawsze odchodzą najszybciej ci najlepsi…szkoda…”.

„Żegnaj, przyjacielu wszystkich!”.

„Nasz Burmistrz zmarł na posterunku, w trakcie kadencji i do ostatniej chwili troszcząc się o sprawy, którymi zajmował się z racji pełnionej roli. A zajmował się żarliwie, z oddaniem i tak skutecznie… I tak do końca. Nawet wtedy, kiedy cierpienie odebrało mu tak charakterystyczny, błyskotliwy humor…To niewiarygodne, jak potrafił w czasie choroby śledzić to, co dzieje się w ukochanym przez niego Żerkowie, na tej ziemi, dla której pracował, dla ludzi (…)”.

„To ogromna strata dla mieszkańców… i dla rodziny…najlepszy i najmądrzejszy człowiek z nas wszystkich… Tyle sukcesów dla gminy i ludzi, że na wygraną z chorobą zabrakło mu już sił…bardzo smutne…”.

„Odszedł ten, od którego wiele można się było nauczyć. Mówi się, że nie ma ludzi niezastapionych, ale Janusz taki niezastąpiony był. Bóg widocznie potrzebował takiego gospodarza u siebie. Szczere kondolencje dla bliskich”.

„Mieliśmy wspaniłego Burmistrza, tyle zrobił dla Naszego pięknego Żerkowa. Już chyba nigdy nie będziemy mieć tak dobrego SZEFA, który dał tyle Naszej społeczności. Dziękujemy Panie Burmistrzu, niech Pan czuwa nad naszym miastem z góry. Żegnamy”.

Znaczenie postaci

Janusz Jajczyk to człowiek, którego historia i życie nierozerwalnie związane były z gminą Żerków. Jego śmierć ogromnie zasmuciła wszystkich jej mieszkańców. Dał się poznać jako człowiek, dla którego sprawy lokalnej społeczności były ogromnie ważne. Pełniąc przez wiele lat stanowisko burmistrza pokazał, że nie była to dla niego tylko praca, lecz przede wszystkim pasja. Po prostu kochał to, co robił. Odznaczał się niezwykłym zmysłem organizacyjnym. Janusz Jajczyk bez wątpienia stanowi wzór do naśladowania, bowiem jako lokalny patriota, zaangażowany w sprawy żerkowskiej ziemi, wkładał całe swoje serce w powierzone mu zadanie kierowania gminą. Był wielokrotnie nagradzany za zrealizowane inwestycje, między innymi: oczyszczalnię ścieków, gimnazjum w Żerkowie, halę sportową, Zakład Aktywności, czy Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne. Z pewnością jego liczne dokonania oraz osobowość odznaczająca się skromnością, uczciwością, a przede wszystkim dobrym i wrażliwym sercem, nie pozwolą o nim zapomnieć współczesnym i potomnym.

Kalendarium:

 • 1956 ― Narodziny bohatera
 • 1972 ― rozpoczęcie działalno...
 • 1973 ― zdobycie I miejsca w ...
 • 1974 ― zajęcie I miejsca w p...
 • 1975 ― ukończenie Liceum Ogó...
 • 1976 ― zdobycie III miejsca ...
 • 1976 ― zdobycie II miejsca w...
 • 1977 ― ukończenie Policealne...
 • 1989 ― uzyskanie tytułu magi...
 • 1990 ― objęcie stanowiska bu...
 • 1994 ― odznaczenie przez Szk...
 • 1995 ― otrzymanie Odznaki Ho...
 • 1998 ― uchwałą Zarządu Główn...
 • 2005 ― odznaczenie „Sr...
 • 2006 ― odebranie Wielkopolsk...
 • 2009 ― otrzymanie odznaki ho...
 • 2009 ― Śmierć bohatera
 • 2009 ― podjęcie przez Radę M...

Zobacz też: