Jerzy Jambor

ur. 07 maja 1951
zm.
Zespół Szkół w Klęce

Zdjęć: 5

Pochodzenie

Jerzy Emanuel Jambor urodził się 7 maja 1951 roku w Raciborzu, w województwie śląskim.

Dzieciństwo

Jego rodzina od kilku pokoleń zamieszkiwała w Raciborzu. Rodzice Eryk i Hildegarda Jambor prowadzili własne gospodarstwo ogrodnicze (zajmowali się uprawą warzyw). Ma jedną siostrę Beatę. Od najmłodszych lat interesował się chemią, sam wykonywał różne eksperymenty w domowym laboratorium.

Edukacja

W 1958 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Raciborzu, którą ukończył w 1965 r. Następnie kontynuował naukę w Technikum Chemicznym w Sławięcicach (dziś dzielnica Kędzierzyna-Koźle). Egzamin dojrzałości zdał w 1970 r. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Łodzi. Od 1973 roku kontynuował naukę na kierunku zielarskim Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1975 roku uzyskał stopień magistra farmacji. W roku 1984 uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w zakresie zielarstwa, 4 lata później w roku 1988 uzyskał tytuł doktora nauk farmaceutycznych. W 1990 roku zakończył specjalizację drugiego stopnia w zakresie zielarstwa.

Praca zawodowa

W 1975 roku rozpoczął pracę w Śląskiej Akademii Medycznej jako asystent w Zakładzie Botaniki i Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu. Pod koniec tego samego roku związał się na stałe z Klęką (powiat średzki), obejmując w roku 1976 stanowisko kierownika laboratorium Przemysłowo-Rolnych Zakładów Zielarskich „Herbapol”. Ambitny, kreatywny, pracowity – systematycznie awansował, w 1978 r. został głównym technologiem, w 1983 r. – zastępcą dyrektora do spraw techniczno-produkcyjnych. W roku 1990 został dyrektorem przedsiębiorstwa, które w 1993 roku przekształcono w spółkę akcyjną. Prezesem zarządu był od 1993 do 2013 roku (od 1993 roku Zakłady Zielarskie Herbapol Klęka S.A., a od 2000 roku Phytopharm Klęka S.A.). Obecnie (od 2013 roku) jest członkiem Rady Nadzorczej.

Działalność organizacyjna

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne od 1977

Polski Komitet Zielarski od 1993 (członek założyciel)

członek Zarządu Głównego PKZ od 1993

prezes oddziału wielkopolsko – pomorskiego PKZ od 1993

wiceprezes Zarządu Głównego PKZ od 1997

prezes Zarządu Głównego PKZ od 2001

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – Komisja Farmaceutyczna od 1997

Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego od 1998 (członek założyciel) wiceprezes Zarządu SF PTL od 1999

Redakcja miesięcznika „VITA” od 1999 -stały konsultant

Rada Naukowa kwartalnika „Postępy Fitoterapii” od 2001

Rada Naukowa miesięcznika „Czasopismo Aptekarskie” od 2004

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft od 2005

Rada Naukowa Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu od 1990 (od roku 2009 Rada Naukowa Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich)

Rada Redakcyjna i Komitet Redakcyjny „Herba Polonica” od 1990

Lions Club „Poznań 1990” od 1993

Business Centre Club od 2005 Towarzystwo Hipolita Cegielskiego od 2008

E.T.A. Hoffmann Gesellschaft (Bamberg) od 2010

Działalność społeczna

Jerzy Jambor uczestniczy w akcjach charytatywnych organizowanych przez LCI. Współpracuje z Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie w zakresie pozyskiwania eksponatów do muzeum, w tym cennych pamiątek po Adamie Mickiewiczu. Poza tym współpracuje z TVP 1 (program „Kawa, czy herbata”), Programem 3 PR, licznymi czasopismami o zasięgu krajowym i regionalnym w zakresie promocji zdrowia, w tym racjonalnej fitoterapii .

Aktywne wspiera działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce służące lokalnej społeczności.

PATENTY, WZORY UŻYTKOWE, PUBLIKACJE, WDROŻENIA

5 patentów z zakresu przetwórstwa zielarskiego, 1 wzór użytkowy z zakresu ekstrakcji surowców roślinnych

ok. 40 publikacji z zakresu technologii leku roślinnego, fitochemii i fitoterapii,

ponad 150 publikacji popularno–naukowych z zakresu zielarstwa i ziołolecznictwa,

książka „Rośliny lecznicze” (Farmapress Warszawa 2006)

książka „Handbuch des Arznei- und Gewuerzpflanzenbaus” Band 3, 4. (VfAuG SALUPLANTA e.V. Bernburg 2012, 2013),

współautor książka „Egzotyczne rośliny lecznicze” (Farmapress Warszawa 2014) – książka przygotowywana do druku

książka „Farmacja Stosowana” (PZWL Warszawa 2014), współautor – książka przygotowywana do druku

ponad 30 prac wdrożeniowych dotyczących nowych leków roślinnych

ponad 200 prac wdrożeniowych związanych z uruchomieniem produkcji nowych ekstraktów farmaceutycznych, kosmetycznych i spożywczych z surowców zielarskich

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W PRACY ZAWODOWEJ

wzór użytkowy pt.: „Ekstraktor do dynamicznej ekstrakcji surowców, zwłaszcza zielarskich”, na które zostało udzielone prawo ochronne nr 49551 (zgł. 13.04.1987), zastosowane rozwiązanie umożliwiło wprowadzenie nowych technik ekstrakcyjnych w polskim przemyśle zielarskim

wynalazek pt.: „Sposób wytwarzania koncentratu flawonolignanów z owoców ostropestu plamistego” opatentowany za nr 147215 (zgł. 15.10.1985), który umożliwił wielkoseryjną produkcję koncentratu sylimarynowego – substancji aktywnej leku „Sylimarol”

opracowanie i wprowadzenie do przemysłu następujących instalacji technologicznych: „Doświadczalna linia ekstrakcji dynamicznej” (1988)

„Doświadczalna linia ekstrakcji lipofilnej” (1991)

opracowanie, wdrożenie od produkcji i wprowadzenie na rynek farmaceutyczny następujących leków roślinnych: Sylimarol (1978), Hemorigen (1983), Artecholin (1985), Bioaron i Bioaron C (1990), Cravisol (1992), Dentosept (1987) i Dentosept A (1993), Enterosol (1993), Intractum Melissae (1990), Perfocrat (1992), Succus Echinaceae (1990), Tinctura Ginkgo Bilobae (1992), Mariomigran (1998), Psychotonisol (1998), Panaxan płyn (1999) i kapsułki (2001), Passiflor (1999), Avioplant (2000), Cynacholin (2000), Rheumaphyt (2002), Venotonin (2002), Bronchosol (2003), Klimasol (2005)

opracowanie i wdrożenie do produkcji ekstraktów alkoholowo-wodnych, glikolowych i olejowych z Avenae Herba i Avenae Fructus dla celów kosmetycznych (1989)

wdrożenie do produkcji suchych ekstraktów z herbaty czarnej dla celów spożywczych (1995)

wdrożenie do produkcji preparatów ziołowych w formie kapsułek żelatynowych twardych – projekt wspólny PhytoLab-Phytopharm (1997)

opracowanie i wprowadzenie do przemysłu linii ekstrakcji świeżych ziół (2000)

wdrożenie do produkcji homeopatycznych pranalewek – projekt wspólny Heel-PhytoLab-Phytopharm (2004)

WAŻNIEJSZE NAGRODY I ODZNACZENIA:

Nagrody Zespołowe NOT za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki (1980, 1985)

Nagroda Wojewódzka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki i przemysłu (1984)

Nagroda Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej I Stopnia za pracę pt. „Doświadczalna linia ekstrakcji dynamicznej” (1985)

Medal „Czasopisma Aptekarskiego” LIDER FARMACJI I MEDYCYNY (2003)

Medal „Czasopisma Aptekarskiego” AMBASADOR FARMACJI (2006)

Odznaczenie Towarzystwa Hipolita Cegielskiego „Labor omnia vincit” (2007)

Odznaczenie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego „Zasłużonemu – PTL” (2010)

Odznaczenie statuetką SALUPLANTA (2013)

RODZINA:

Od 1977 roku w związku małżeńskim z Różą Doerffer-Jambor. Ma dwoje dzieci: córkę Joannę i syna Jerzego.

Znaczenie postaci

Karol Čapek napisał kiedyś,że „tworzyć dobre i solidne rzeczy, które długo przetrwają, to znaczy tworzyć historię”. To zdanie bardzo pasuje do dr Jerzego Jambora, który tworzy historię gminy Nowe Miasto nad Wartą.

Kalendarium:

  • od 2 ― członek Rady Nadzorcz...
  • 1993 ― prezes zarządu Phytop...
  • 1975 ― magister farmacji Aka...
  • 1976 ― rozpoczęcie pracy na ...
  • 1984 ― uzyskał specjalizację...
  • 1988 ― tytuł doktora nauk fa...
  • 1990 ― zakończył specjalizac...

Zobacz też: