Józef Dobiegała

ur. 01 maja 1900
zm. 03 lutego 1953
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

Zdjęć: 11

Pochodzenie

Józef Dobiegała urodził się 1 maja 1900 roku w Rosku (dzisiejszy powiat czarnkowsko–trzcianecki), jako syn Stanisława i Balbiny z domu Maszek.

Zmarł 3 lutego 1953 roku w Stargardzie Szczecińskim. Pochowany jest na cmentarzu w Rosku.

Edukacja i rodzina

Z zawodu był biuralistą. W Brodnicy zawarł związek małżeński z Cecylią Wiercińską. Z tego związku urodził się syn – Henryk.

Etap działalności

Służba w wojsku – okres międzywojenny

Brał czynny udział w powstaniu wielkopolskim. Jako ochotnik wstąpił wraz z braćmi Wojciechem i Franciszkiem do oddziału powstańczego w Rosku. Z tego oddziału została utworzona 2 kompania Baonu Czarnkowskiego. W 1919 roku kompania ta weszła w skład formującego się 9 Pułku Strzelców Wielkopolskich.

W 1920 roku walczył z bolszewikami na froncie litewsko – białoruskim pod dowództwem gen. Szeptyckiego. Po zakończeniu działań wojennych pozostał w czynnej służbie w Wojsku Polskim – służył w 67 Pułku Piechoty w Brodnicy. W 1921 roku awansowano go do stopnia sierżanta.

Na początku 1939 roku otrzymał stopień wojskowy chorążego, nadany przez Ministra Spraw Wojskowych.

II wojna światowa

Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 roku, podczas której został ranny.

Po zwolnieniu ze szpitala, z nakazu niemieckiego urzędu zatrudnienia pracował w przedsiębiorstwie budowlanym w charakterze pomocnika kancelaryjnego.

Czasy PRL

Po powrocie z Niemiec, z powodu choroby w dniach od 15 maja do 2 czerwca 1945 roku zatrzymał się przy PCK w Brześciu. Od Starostwa Powiatowego otrzymał przepustkę do Brodnicy w celu odszukania rodziny.

Po II wojnie światowej w 1945 roku uznany został za inwalidę wojennego. Pracował w Dyrekcji Lasów Państwowych w Stargardzie Szczecińskim, a następnie jako kierownik kina.

Odznaczenia

Odznaczony został:

Pamiątkową Odznaką Frontu Białoruskiego;

Brązowym Krzyżem Zasługi (1937);

Medalem Niepodległości (1938);

Znaczenie postaci

Józef Dobiegała walczył o wolną Polskę, począwszy od walk o granice II RP – powstania wielkopolskiego i wojny z bolszewikami – aż po kampanię wrześniową 1939 roku.

Kalendarium:

  • 1900 ― Narodziny bohatera
  • 1919 ― udział w powstaniu wl...
  • 1920 ― walka z bolszewikami ...
  • 1939 ― uczestniczył w kampan...
  • 3.02 ― Śmierć bohatera

Zobacz też:

  • > Miejsce narodzin ...