Józef Dorsz

ur. 28 czerwca 1929
zm.
Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim

Wywiad z panem Józefem Dorszem
Zdjęć: 8
Filmów: 1

Dzieciństwo i lata młodości

Józef Dorsz, syn Łucji i Jana, urodził się 28 czerwca 1929 r. w Miasteczku Krajeńskim, malowniczej miejscowości położonej w Dolinie Noteckiej w powiecie pilskim. Józef Dorsz i jego przodkowie związani byli z Miasteczkiem Krajeńskim. Od pokoleń zajmowali się rolnictwem, stąd zamiłowanie pana Józefa do pracy w gospodarstwie, co przejawiało się później w jego czynnym udziale, między innymi, w kółkach i organizacjach rolniczych.

Józef Dorsz przed wybuchem II wojny światowej uczęszczał do szkoły podstawowej w Miasteczku Krajeńskim. Ukończył trzy klasy w języku polskim, natomiast w czasie okupacji kolejne klasy czwartą i piątą w języku niemieckim. Tuż po wojnie ukończył szkołę podstawową i pomagał swoim rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

W roku 1959 r. ożenił się, założył rodzinę i wiódł spokojne oraz szczęśliwe życie. Na świat przyszły dwie córki – Krystyna i Teresa oraz syn Stanisław. Harmonię życia rodziny zakłóciła tragiczna i niespodziewana śmierć osiemnastoletniego syna, którego stratę Józef Dorsz odczuł szczególnie dotkliwie. Obecnie przy boku żony cieszy się szczęściem rodzinnym.

Wykształcenie i praca zawodowa

10 maja 1948 roku ukończył Kurs Dokształcający dla Dorosłych. 28 grudnia 1952 roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przymusowo odesłany do pracy w kopalni „ Ludwik” w Zabrzu. Po dwóch latach ciężkiej pracy górniczej, 22 grudnia 1954 r., wrócił do rodzinnych stron, przejmując po ojcu obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. W latach 1964 – 1967 uczęszczał na rolnicze szkolenie masowe w Brzostowie – pobliskiej miejscowości należącej do gminy Miasteczko Krajeńskie. 13 maja 1976 roku uzyskał tytuł mistrza w zawodzie rolnik hodowca owiec. Jednak ogromną pasją pana Józefa była wieloletnia działalności w OSP w Miasteczku Krajeńskim.

Działalność w OSP w Miasteczku Krajeńskim

Do OSP w Miasteczku Krajeńskim wstąpił w 1946 r.,jedenaście lat później został jej naczelnikiem. Od 1992 do 2006 r. pełnił funkcję prezesa OSP Miasteczko Krajeńskie. Swoją działalnością przyczyniał się do wzrostu poziomu ochrony przeciwpożarowej.

Józef Dorsz to niestrudzony strażak, który najwięcej czasu i energii poświęcił sprawom pożarniczym. Zawsze służył wiedzą i zaangażowaniem druhom nie tylko ze swojej jednostki. Wielokrotnie narażał własne życie, aby nieść pomoc poszkodowanym. Cechowała go wyjątkowa odwaga i opanowanie w każdej sytuacji.

Za swoją ofiarność, aktywność i długoletnią działalność otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń:

• Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza,

• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

• Medal Rodła nadany przez Prezydenta RP,

• Złoty Znak Związku OSP RP,

• Brązowy, Srebrny i Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” nadany przez Prezesa Zarządu Głównego OSP.

Po dzień dzisiejszy Józef Dorsz jest honorowym członkiem OSP w Miasteczku Krajeńskim wybranym przez walne zgromadzenie.

Działalność w innych organizacjach

Józef Dorsz, oprócz chlubnej i ofiarnej działalności w OSP, należał do: Zarządu Kółek Rolniczych, Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Białośliwiu, Ludowego Zespołu Sportowego w Miasteczku Krajeńskim. Był też członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża oraz należał do Związku Represjonowanych Żołnierzy – Górników.

Wielokrotnie pełnił funkcję radnego, który głównie zajmował się sprawami związanymi z rolnictwem. Od 1958 do 1968 r. był Radnym Rady Miasta, wlatach 1968 – 72 Radnym Powiatu Pilskiego, 1978 – 83 Radnym Gminy Białośliwie, 1994 -2006 Radnym Gminy Miasteczko Krajeńskie.

Odznaczenia:

• Odznaka Honorowa ” Zasłużony dla Rolnictwa”

• Medal 40 -lecia Polski Ludowej,

• Złota Odznaka Honorowa „Za zasługi w Rozwoju Województwa Wielkopolskiego”,

• Odznaka „Za Zasługi dla Kółek Rolniczych”.

Starania o przywrócenie praw miejskich

W XIV wieku Miasteczko Krajeńskie uzyskało prawa miejskie, jednak utraciło je w roku 1973 i zostało wcielone wraz z okolicznymi wsiami do gminy Białośliwie. Stało się to przed jubileuszem 500 – lecia uzyskania praw miejskich. Mieszkańcy nie pogodzili się z tym faktem i pięć lat później powstał komitet d.s. przywrócenia praw miejskich, na czele którego stanęła Jadwiga Górska. Po jej śmierci w 1993 roku, funkcję pełnił Antoni Jandy. Józef Dorsz, jako członek kapituły, w 1971 roku wraz z delegacją wybrał się do KC PZPR w Warszawie, aby walczyć o przywrócenie praw miejskich. Niestety miejscowości praw nie przywrócono, ale 2 grudnia 1991 roku Miasteczko Krajeńskie ponownie stało się siedzibą gminy.

Znaczenie postaci

Józef Dorsz to człowiek pracowity, uczynny, skromny i szanowany nie tylko w środowisku strażackim. Wrażliwy na potrzeby ludzi, stąd uznanie wśród społeczności, które przejawiało się w wielokrotnym wyborze do rad gminy. Zawsze starał się sprostać powierzonym zadaniom, a Jego poświęcenie służbie społecznej było wzorowe. Wszystkie działania Józefa Dorsza rodziły się z potrzeby serca i chęci pomocy innym, więc ten niezwyły działacz społeczny zasługuje na wpis do CDEW.

Bibliografia

Zebrane informacje pochodzą z Kroniki Gminy Miasteczko Krajeńskie,Kroniki OSP Miasteczko Krajeńskie oraz z wywiadów i rozmów z osobami:

Józefem Dorszem,

Teresą Wojódzką – córką Józefa Dorsza,

Wójtem Gminy Miasteczko Krajeńskie – Tadeuszem Dąbrowskim.

Zobacz też: