Józef Włodarz

ur. 20 października 1922
zm.
Zespół Szkół w Pawłowie

wywiad
Zdjęć: 5
Filmów: 2
Nagrań: 1
Dokumentów: 1

Józef Włodarz syn Adama i Marii Włodarzów, urodził się w małej miejscowości Pałce niedaleko Brzezin. 12.10.1922r. W rodzinie ubogiej, zajmującej się rolnictwem. W rodzinnym domu przebywał do 26 roku życia. W tym czasie uczęszczał przez 6 lat do szkoły podstawowej w Przystajni. Był dzieckiem spokojnym, cierpliwym…Pomagał w rodzinnym gospodarstwie. W wieku 16-17 lat wstąpił do wojska w Biedrusku koło Poznania. Akurat wybuchła druga wojna światowa. Jego oddział walczył na wschodniej granicy Polski. Głównie przeciwko Ukraincom, którzy atakowali z ukrycia. Podczas jednego z takich starć w lesie został postrzelony w stopę i przewieziony do szpitala w Lublincu. Brał udział wyzwalaniu i odpieraniu wojsk okupanta aż do Berlina. Po wojnie wrócił do rodzinnej Pałki i wieku 26 lat ożenił się z Wiktorią Majewską. Wkrótce przeprowadził się do Aleksandrii. Miejscowości nieopodal rodzinnej Pałki. Na świat przyszły dwie córki i syn. Utrzymując rodzinę Pan Józef pracował na budowach. Codziennie dojeżdżał do odległych Piwonic na rowerze. W roku 1965 przeprowadził się do Chojnika i razem z żoną i dziećmi zaczął prowadzić 3,5- hektarowe gospodarstwo rolne.Początki samodzielnego gospodarzenia nie należały do najłatwiejszych. Z opowadań wiemy, że zdarzały się różne śmieszne potyczki i upadki. Jak chociażby ta, kiedy to uczył się jeździć na pierwszym koniu. Nabawił się wielu siniaków ale nie poddawał się i z uporem i pogodą ducha w końcu osiągnął cel. Jednak praca nie zapewniała normalnego życia. Dlatego Pan Józef dorabiał jako zdun. Powszechnie ceniony i chwalony za swoją pracę. Dorywczo pomagał również przy pracach na budowach. Obecnie Pan Józef jest na emeryturze i mieszka ze swoim wnukiem i jego rodziną w Chojniku. Nadal mimo sędziwego wieku cieszy się dość dobrym zdrowiem i samopoczuciem. Najbardziej jednak cieszy się, że może jeszcze pomóc w drobnych pracach domowych. Bardzo dobrze pamiętamy Pana Józefa gdy całkiem niedawno pomagał swoim prawnukom w przyjściu do szkoły. Zawsze był bardzo sympatyczny i spokojny. Jego mottem życiowym jest „ każdy dzień przeżyj godnie i prawie”. Chyba nikt z nas nie przypuszczał, że ten drobny, skromny, sympatyczny człowiek tyle przeżył, zwłaszcza na froncie wschodnim, o którym zresztą dość niechętnie opowiada. Za udział w walkach wojennych został odznaczony trzema orderami i nadano mu tytuł podporucznika. Patrząc na tego człowiek widać w oczach wiele dobroci i pokory życiowej . Nikt z otoczenia nie powiedział o nim złego słowa i nawet niewiele osób wie o jego przeszłości. Dlatego uważamy, że należy we współczesnym świecie brać przykład z takiego człowieka, który żyje tak by nie zaszkodzić a pomóc, niezwykle skromnego, bez specjalnego rozgłosu.

Kalendarium:

  • 1929 ― Lata szkolne
  • 1949 ― Pobyt w Aleksandrii
  • 1922 ― Narodziny bohatera
  • 1939 ― Służba wojskowa
  • 1945 ― Nieszczęśliwe zdarzen...
  • 1948 ― Ślub bohatera
  • 1965 ― Życie w Chojniku

Źródła:

Zobacz też:

  • > II wojna światowa...
  • >