płk Julian Bolesław Lange, ps. Leon Braulich

ur. 09 stycznia 1873
zm. 09 czerwca 1954
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie

Zdjęć: 11
Filmów: 2
Nagrań: 2
Dokumentów: 2

Pochodzenie

Syn Ignacego oraz Jadwigi z domu Skrzyneckiej.

Edukacja

Julian Lange urodził się 09.01.1873r. w Chełmnie.

Tam ukończył szkołę elementarną i sześć klas gimnazjum, a następnie zdobył zawód ślusarza. W latach 1890-1900 pracował w Berlinie i uczył się w wieczorowej Wyższej Szkole Budowy Maszyn. Szkołę ukończył z tytułem inżyniera mechanika.

Działalność przed Powstaniem Wielkopolskim

W marynarce niemieckiej odbył służbę wojskową (1892-1895). W Berlinie mieszkał do 1910 roku i działał w polonijnych organizacjach społecznych, a zwłaszcza młodzieżowych.

Znaczne zasługi położył do rozwoju Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Był naczelnikiem w zarządzie gniazda „Sokół” w Berlinie, naczelnikiem V Okręgu w Berlinie, a następnie prezesem zarządu tego okręgu. Był również założycielem gniazd „Sokół” w Nadrenii, Westfalii, Brandenburgii i na Łużycach.

Przeniósł się do Poznania w 1910 i został tu kierownikiem jednej z fabryk Zakładów Hipolit Cegielski. W Wydziale Związku Sokolstwa Polskiego w Niemczech z siedzibą w Poznaniu pełnił również funkcje naczelnika oraz zastępcy naczelnika II Okręgu w Poznaniu. Wprowadził w „Sokole” od 1912 roku tajne zajęcia wojskowe i ćwiczenia polowe dla młodzieży. Był także kierownikiem imprezy w Puszczykowie „Popisy w Letnisku”. Autor wielu publikacji sokolskich.

Podczas I wojny światowej kierował wojskową bazą samochodową i zaopatrywał potajemnie polskie organizacje niepodległościowe w broń.

Udział w Powstaniu Wielkopolskim

Odegrał wybitną rolę w okresie przygotowań i w czasie Powstania Wielkopolskiego. Wszedł w skład tajnej Tymczasowej Komendy Straży Obywatelskiej 7 października 1918 i został wybrany jej naczelnym komendantem. Na końcu października został powołany do Sekcji Wojskowej przy Centralnym Komitecie Obywatelskim.

Był także członkiem Komisji Wojskowej-Policyjnej przy Radzie Ludowej Poznania, a naczelnym komendantem Straży Ludowej od 27 listopada 1918.

Brał udział w dniach powstania w pertraktacjach z Niemcami broniąc 27 grudnia w gmachu Prezydium Policji w Poznaniu oraz 28 grudnia w ataku na koszary saperów w Wildzie.

Mianowany został 9 stycznia 1919 w stopniu majora naczelnym komendantem Straży Ludowej w Poznańskiem i na Pomorzu Gdańskim.

Żołnierze Straży Ludowej pod jego dowództwem ochronili dworzec podczas przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego, eskortowali jego przyjazd do Bazaru, wyzwalali miasto i uczestniczyli w przysiędze na placu Wilhelmowskim (dzisiejszy pl. Wolności).

Źródło: 27 grudnia 1918 Powstanie Wielkopolskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Zorganizował po zakończeniu działań powstańczych oddziały Straży Ludowej, a, z których utworzono Obronę Krajową w maju 1919.

Po Powstaniu Wielkopolskim

Mianowany został pułkownikiem i inspektorem Obrony Krajowej w czerwcu 1919 i funkcje te pełnił do wiosny 1920.

Szef Wydziału Wojskowego Komitetu Obrony Śląska w latach 1919-1920 i organizował wysyłkę ochotników do powstań śląskich. Był zaangażowany w pracach plebiscytowych i brał w 1921 udział w III powstaniu śląskim.

Z inicjatywy komendanta Naczelnej Komendy Straży Ludowej J. Langego oraz komendanta Bronisława Śniegockiego, na poznańskim dworcu głównym utworzono „Ognisko dla Żołnierzy Polskich”. Tam organizowane były kuchnia polowa i świetlica. „Ognisko” prowadziły panie, którymi kierowała żona nadburmistrza Poznania.

Źródło informacji: czasopismo „Wielkopolski Powstaniec” M.Konopnicka, Poznań 1997, s 7-8.

Pracował nad zjednoczeniem sokolstwa w Polsce od 1919 oraz publikował wspomnienia z powstania. Kierował fabryką sprzętu rolniczego Zakładów Hipolita Cegielskiego w Poznaniu w okresie międzywojennym. Działacz Związku Sokolstwa Polskiego. W czasie II wojny światowej zamieszkał w Puszczykowie. Działał w Stronnictwie Ludowym od 1945 (od 1949 w ZSL).

Życie w Puszczykowie – wspomnienie ks. Kazimierza Pielatowskiego, proboszcza

„Podczas II wojny światowej wyjechał z Poznania i zamieszkał w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej 11 wraz z żoną Teodorą z domu Prałat (1881-1956) i dwiema córkami: Ludomiłą i Aleksandrą. Jego jedyny syn Julian Zbigniew, wyemigrował za granicę. (…)

Pułkownika Langego poznałem osobiście na wiosnę 1945 roku podczas jednej z wielu uroczystości urzędowych, na które wówczas nie obawiano się zapraszać kapłana. Przy mojej trzydziestce, pułkownik Lange wydawał mi się człowiekiem starym, chociaż miał zaledwie 62 lata. Był raczej niskiego wzrostu, a sumiasty wąs dodawał mu powagi. Z natury miał wiele poczucia humoru, lubił i umiał śpiewać, a jego popisowym utworem był „Stary wiarus”. Głos miał przyjemny i donośny, toteż chętnie był słuchany i oklaskiwany, co sprawiało mu wiele satysfakcji.(…)

Z początkiem 1954 roku pułkownik zaczął coraz bardziej słabnąć. Okazało się, że ma złośliwy nowotwór wątroby i nie ma już ratunku. Poszedłem do jego pokoju, wypełnionego powstańczymi pamiątkami, przygotowałem go na śmierć i udzieliłem sakramentów świętych. Umarł w Puszczykowie, dnia 9 czerwca 1954 roku, a kilka dni później odprowadziłem go na miejsce wiecznego spoczynku na naszym cmentarzu. Spoczął w kwaterze C numer 185.

Członkowie ZBo WiDu wystawili mu odpowiedni nagrobek, a miasto Puszczykowo przemianowało dotychczasową ulicę Sporną na ulicę Pułkownika Juliana Langego. Ulica ta biegnie za boiskiem sportowym Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykówku, od ulicy Żupańskiego aż do ulicy Wiązowej.”

Źródło informacji: „Wspominki proboszcza puszczykowskiego” Ks. Kazimierz Pielatowski, Puszczykowo 1992, s 182-183.

Odznaczenia

Odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl., Orderem Odrodzenia Polski III kl., Śląskim Krzyżem Powstańczym oraz innymi medalami i odznaczeniami.

Znaczenie postaci

Julian Lange był prawdziwym patriotą. Odegrał ważną rolę w Powstaniu Wielkopolskim, był komendantem Straży Ludowej w Poznaniu.

Był jednym z organizatorów Gminnej Spółdzielni w Puszczykowie i pierwszym komendantem Milicji w Puszczykowie po roku 1945.

Zobacz także:

http://www.puszczykowo.info.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=81

http://sokolstwopolskie.pl/w-95-rocznice-wybuchu-powstania-wielkopolskiego-przypominamy-sylwetki-zasluzonych-sokolow/

http://poznan.wikia.com/wiki/Stra%C5%BC_Ludowa

http://pl.wikipedia.org/

http://zielone-puszczykowo.blogspot.com/2013/12/historia-tenisa-w-puszczykowie.html

http://www.wbc.poznan.pl/Content/263131/90Segregator9.pdf

http://chwalabohaterom.zhr-kiekrz.pl/?attachment_id=480

http://www.audiovis.nac.gov.pl/search/

Kalendarium:

 • 1919 ― Został Szefem Wydział...
 • 1919 ― Został mianowany pułk...
 • 1873 ― Narodziny bohatera
 • 1890 ― Nauka w Wyższej Szkol...
 • 1892 ― Służba wojskowa w mar...
 • 1910 ― Do tego roku mieszkał...
 • 1910 ― Przeniósł się do Pozn...
 • 1912 ― Wprowadził tajne zaję...
 • 1912 ― Wprowadził tajne zaję...
 • 1913 ― Utrzymywał kontakty z...
 • 1918 ― Wszedł w skład tajnej...
 • 1918 ― Został naczelnym kome...
 • 1918 ― Został komendantem St...
 • 1919 ― Został mianowany pułk...
 • 1919 ― Pracował nad zjednocz...
 • 1919 ― Został mianowanym w s...
 • 1919 ― Utworzono Obronę Kraj...
 • 1920 ― Zakończył funkcję puł...
 • 1921 ― Brał udział w III Pow...
 • 1945 ― Od 1945 roku działał ...
 • 1945 ― Działał w Stronnictwi...
 • 1954 ― Śmierć bohatera

Źródła:

Zobacz też:

 • > powstania wielkop...
 • > I wojna światowa ...
 • > II wojna światowa...
 • > Miejsce śmierci b...
 • > Miejsce narodzin ...
 • > Miejsce śmierci b...
 • > Miejsce zamieszka...
 • > Miejsce zamieszka...
 • > Bazar
 • > Komisariat Naczelnej R...
 • > Państwowa Wyższa Szkoł...
 • > Straż Obywatelska
 • > Zakłady Przemysłu Meta...
 • > Cegielski Hipolit
 • >
 • >