Karol Mac

ur. 12 października 1983
zm.
Szkoła Podstawowa w Sarbicach

Wywiad z Karolem Macem
Wywiad z Karolem Macem
Zdjęć: 5
Filmów: 2

Pochodzenie, dzieciństwo

Karol Mac- urodził się 12 października 1983 roku w Turku. Mieszka w Szadowie Księżym koło Turku w województwie wielkopolskim. Już w szkole podstawowej, jako młody chłopiec stracił ojca i wspólnie z matką zajmował się gospodarstwem rolnym.

Edukacja

Ukończył ośmioklasową Szkołę Podstawową nr. 1 w Turku. Następnie podjął naukę w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich – Technik Mechanizacji Rolnictwa – specjalność Diagnostyka Pojazdów. Po szkole średniej studiuje w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej, tam otrzymuje licencjat administracji publicznej. Studia magisterskie podejmuje na Uniwersytecie Szczecińskim Wydział Prawa Administracji -magister administracji. W 2010 roku kończy XVIII Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

Praca

Od 01.10.2009 jest Asystentem Posła do Parlamentu Europejskiego- Pana Andrzeja Grzyba.

Od 25.10.2010 do chwili obecnej jest Radnym Rady Gminy Turek (Przewodniczący Rady Gminy Turek 2010-2011, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek 2011-2015)

01.02.2011-2014 – Przewodniczący Związku Międzygminnego Gmin Powiatu Tureckiego,

09.2012 i aktualnie -Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej

01.09.2010 –Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole – referent w dziale Marketingu

31.12.2011- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole – zastępca kierownika dz. Marketingu

Umiejętności

• W stopniu podstawowym zna język angielski.

• Biegle w piśmie i mowie posługuje się językiem rosyjskim.

• Posiada znajomość zagadnień związanych z funduszami unijnymi.

• Znajomość zasad organizacji szkoleń z zakresu uzyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej, kwalifikacji zawodowych i zamówień publicznych.

• Sprawnie obsługuje komputer, posiada znajomość systemów operacyjnych Windows XP, Windows Vista.

• Posiada znajomość pakietu Microsoft Office.

• Łatwo nawiązuje kontakty, posiada umiejętność pracy w grupie.

• Potrafi organizować i planować.

• Wykazuje umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, umiejętności logistyczne.

• Posiada umiejętność i doświadczenie w przeprowadzaniu ankiet.

• Znajomość zagadnień prawa samorządowego, pracy i cywilnego.

Zainteresowania

Interesuje się polityką, socjologią, muzyką, filmem, historią, sportem i motoryzacją. Ulubionymi potrawami pana Karola Maca są dania z kuchni polskiej m. in.: schabowy, bigos, czyli jadło staropolskie. Ze słodkości uwielbia ciasta swojego, własnego wypieku, takie jak sernik, jabłecznik. Lubi też sport i interesują go takie dziedziny jak :pływanie, jazda na nartach, rowerze i gra w piłkę. W wolnych chwilach szusuje na nartach w Czechach i Słowacji. Na podkreślenie zasługują wyjazdy międzynarodowe. Zwiedził wiele państw, często bywa w Strasburgu ze względu na pełnioną funkcję asystenta posła do Parlamentu Europejskiego. Bywa także we Francji i innych krajach europejskich. Lubi zwierzęta a najbardziej psy i konie. Konie, które posiada zwą się Humor, Kaja, Kanita. W wolnych chwilach lubi słuchać muzyki.

Znaczenie postaci

Będąc prezesem Związku Młodzieży Wiejskiej szczególnie interesuje się losami młodych ludzi . Pracując w Ośrodku Kariery Zawodowej pomaga wszystkim młodym ludziom w znalezieniu pracy. Zna potrzeby młodzieży i doskonale ich rozumie. Rozwiązuje problemy związane z ich zatrudnieniem. Organizuje wszelkiego rodzaju kursy umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie. Był inicjatorem wielu konferencji organizowanych w Szkole Podstawowej w Sarbicach w zakresie ochrony środowiska. Jako radny gminy Turek dba o drogi i oświetlenie, co jest bardzo ważne dla społeczeństwa. Przyczynił się do remontu świetlicy wiejskiej w Szadowie Księżym. W każdym roku w swojej miejscowości organizuje piknik sołecki, na który gościnnie zaprasza dzieci, fundując im liczne bezpłatne atrakcje. Jest tez głównym organizatorem Wielkopolskiego Kongresu Innowacyjny Młody Rolnik w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Poprzez swoje działania popularyzuje integrację, informację i innowacyjność w rolnictwie. Jest również współorganizatorem wyjazdów młodzieży do Brukseli. W wyjazdach uczestniczyły m. in. absolwentki Szkoły Podstawowej w Sarbicach, oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.


Kalendarium:

  • 1983 ― Narodziny bohatera
  • 2009 ― Praca zawodowa
  • 2010 ― Praca w Okręgowej Spó...
  • 2011 ― Praca zawodowa
  • 2012 ― Praca na rzecz ZMW

Cytaty:

  • „Podczas IV Zjazdu Woje...”

Źródła:

  • Karol Mac/facebook
  • Szkoła Podstawowa w Sa...
  • Wielkopolska Wojewódzk...
  • ZMW „Wici”...

Zobacz też: