Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Przeszedł przez życie dobrze czyniąc”

Doktor Kazimierz Hołoga

ur. 18 stycznia 1913
zm. 12 września 1958
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej

Zdjęć: 32
Filmów: 32
Nagrań: 32
Dokumentów: 32

Pochodzenie

Doktor Kazimierz Hołoga pochodził z Poznania. Jest to miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim nad Wartą, u ujścia Cybiny.

Rodzina

Doktor Kazimierz Hołoga urodził się 18 stycznia 1913 roku w Poznaniu, jako syn Wincentego Hołogi i Marii z Białkowskich. Kazimierz był najmłodszy z sześciorga dzieci państwa Hołogów. Ojciec Kazimierza prowadził własną drogerię. Matka, była córką pniewskiego nauczyciela, zajmowała się domem i wychowaniem sześciorga dzieci. Najstarszy brat Marian był adwokatem w Pszczynie, siostra Halina została elżbietanką, przyjęła imię Maria Bonawentura, brat Stanisław został rozstrzelany przez gestapo w 1942 roku, brat Józef zmarł w wieku 17 lat, siostra Maria była zamężna. W 1944 roku Kazimierz zawarł w Lublinie związek małżeński z Marią Rochalską, z którą miał syna Jana.

Dzieciństwo

Kazimierz Hołoga wychował się w domu, w którym pielęgnowano takie wartości jak patriotyzm, żarliwą wiarę w Boga i Ojczyznę. Matka Kazimierza była osobą muzykalną, w domu Hołogów często śpiewano pieśni patriotyczne i religijne. Pierwsza wojna światowa, powojenna inflacja i ciężka choroba ojca Kazimierza, doprowadziły do poważnego pogorszenia sytuacji materialnej rodziny. Wówczas zapadła decyzja o przeniesieniu się na jakiś czas na wieś, do Karchowa pod Lesznem, stamtąd do Gniezna, a w roku 1935 z powrotem do Poznania. Atmosfera rodzinna i poświęcenie rodziców, którzy mimo przeciwności losu, starali się zapewnić dzieciom jak najlepsze wychowanie i przygotowanie do życia, ukształtowało charakter przyszłego lekarza.

Edukacja

W 1934 roku Kazimierz Hołoga uzyskał świadectwo dojrzałości w Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. W latach 1934-35 odbył służbę wojskową podczas Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy przy 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie. W roku 1935 rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. Z chwilą wybuchu II wojny światowej Kazimierz uzyskał już absolutorium, nie miał jednak jeszcze dyplomu. 27 lutego 1942 roku otrzymał konspiracyjne zaświadczenie o ukończeniu studiów lekarskich, po uprzednim zaliczeniu egzaminów dyplomowych. Od tego czasu mógł prowadzić praktykę lekarską w szpitalach i klinikach.

Kariera zawodowa

1.07.1938 – 06.1939 – praktyka w Szpitalu Chorób Wewnętrznych w Poznaniu,

1.12.1941 – 31.05.1942- praca w laboratorium profesora Bujwida przy produkcji szczepionek przeciwdurowych,

1942 – przyjęcie do Izby Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej,

08.1942 – 1.05.1942 – staż w szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Lublinie prowadzonym przez siostry szarytki,

1943 – praca na oddziale chirurgicznym w szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Lublinie,

1943 – nawiązanie kontaktu z Armią Krajową, wstąpienie w szeregi Ruchu Oporu na Lubelszczyźnie,

1944 – mobilizacja i przydział do Szpitala Ewakuacyjnego nr 64 na stanowisko kierownika wydziału chirurgii,

1.03.1946 – praca w Szpitalu Sióstr Elżbietanek w Poznaniu,

1946 – pisanie pracy doktorskiej „Uchyłek Meckela i jego rozpoznanie” pod kierownictwem profesora Jurasza mieszkającego w Anglii,

18.08.1950 – uzyskanie I stopnia specjalizacji chirurgicznej,

18.01.1951 – rezygnacja z pracy w szpitalu przejętym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,

01.1951 – objęcie stanowiska dyrektora Powiatowego Szpitala w Nowym Tomyślu,

1953 – uzyskanie II stopnia specjalizacji bez koniecznosci zdawania egzaminu z chirurgii,

1955 – roczna walka o uratowanie życia rannemu funkcjonariuszowi i związana z tym rezygnacja z wyjazdu do Anglii,

1955 – plany powiększenia i przebudowy Powiatowego Szpitala w Nowym Tomyślu.

Działalność społeczna

W styczniu 1951 roku Kazimierz Hołoga objął stanowiska kierownika Powiatowego Szpitala w Nowym Tomyślu. W tamtym czasie szpital był bardzo zaniedbany, wykazywał wielką śmiertelność, zwłaszcza niemowląt i cierpiał na braki personalne. Kazimierz Hołoga poświęcał cały swój czas chorym, stworzył możliwie najlepsze warunki zarówno dla pacjentów, jak i personelu. Zwiększył ilość personelu medycznego i obniżył śmiertelność noworodków w szpitalu. Dzięki swojej szlachetności i życzliwości w szybkim tempie zgromadził wokoło siebie grono znakomitych i oddanych współpracowników. Kazimierz Hołoga okazał się świetnym organizatorem, wybitnym diagnostą liczącym się z opinią innych lekarzy oraz doskonałym chirurgiem. Jego zaangażowanie i ofiarność wzbudzało uznanie wśród pacjentów, którym nie raz pomagał materialnie. Kazimierz Hołoga był wielkim przeciwnikiem aborcji. Był gotów wspomóc rodzinę materialnie, a nawet zaadoptować dziecko, byle uniknąć zabiegu przerwania ciąży.

W 1955 roku do nowotomyskiego szpitala trafił ciężko ranny funkcjonariusz milicji. Mimo, iż przypadek ten określono mianem beznadziejnego, doktor Hołoga podjął się ratowania życia milicjanta. Oddał mu swoją krew, zrezygnował z wyjazdu za granicę, dzień i noc czuwał przy łóżku pacjenta. Po blisko rocznej walce doktor Hołoga przywrócił pacjentowi zdrowie.

Podczas swojego dyrektorowania Kazimierz Hołoga odnowił budynek szpitala i przygotował plany jego rozbudowy. Jednakże nie było mu dane jej przeprowadzić, gdyż zapadł na ciężką chorobę jelit. W styczniu 1958, mimo interwencji chirurgicznej profesora Drewsa, stan doktora Hołogi nie poprawił się, umarł 12 września 1958 roku. W pogrzebie lekarza wzięli udział niemal wszyscy mieszkańcy Nowego Tomyśla, dając świadectwo, że doktor Kazimierz Hołoga nie był dla nich zwykłym lekarzem- był lekarzem z powołania, bez reszty oddanym swoim pacjentom. Na nagrobku wyryto słowa „przeszedł przez życie dobrze czyniąc”.

Zainteresowania

13.11.1931 Kazimierz Hołoga jako uczeń siódmej klasy Państwowego Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie został przyjęty do sodalicji uczniów pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Niepokonalnie Poczętej i św. Stanisława Kostki.Doktor Hołoga interesował się sportem, sam uprawiał kolarstwo. W roku 1955 i 1956 wraz z intendentem szpitalnym odbył wycieczki rowerowe z Nowego Tomyśla do Gdańska.

Miejsca w Nowym Tomyślu związane z Kazimierzem Hołogą

W Nowym Tomyślu znajduje się ulica Hołogi, istnieje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi oraz Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi. Szkoła otrzymała to imię 13 marca 2006 r.

Znaczenie postaci

www.tvk.smnt.pl/node/115

Źródła:

Kazimierz Hołoga. Lekarz i społecznik 1913-1958 – Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, opracował zespół w składzie: Małgorzata Dzieżyc, Elżbieta Helwing, ks. Tomasz Buliński, Nowy Tomyśl 2008,

www.oledry.pl

www.wirtualnepniewy.pl

www.nowytomysl.com.pl

Kalendarium:

 • 1913 ― Narodziny bohatera
 • 1931 ― Przyjęcie do sodalicj...
 • 1934
 • 1958 ― Śmierć bohatera

Źródła:

Zobacz też:

 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >