Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Tylko pożyteczna praca sprawia radość naszej duszy.”

Konrad Ambroziak

ur. 26 listopada 1936
zm.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

wywiad z Konradem Ambroziakiem
Zdjęć: 15
Filmów: 1

Pochodzenie

Konrad Ambroziak urodził się w Tokarach 26 listopada 1936 roku, jako syn Jana Ambroziaka i Walentyny Ambroziak z domu Osiewała. Państwo Ambroziakowie mieli gospodarstwo rolne. Pan Konrad był jedynym chłopcem wśród czterech sióstr: Kazimiery Osiewała, Teresy Szmyd, Anny Jaśkiewicz i Elżbiety Groblica, która nie żyje.

Dzieciństwo, młodość i edukacja

Okres dzieciństwa został zaburzony wybuchem II wojny światowej. Wówczas to pan Konrad miał niespełna trzy lata. Wraz z rodziną został wysiedlony, jak większość Polaków, z rodzinnego domu do tak zwanej organistówki przy kościele w Tokarach. Naukę w Szkole Powszechnej w Tokarach rozpoczął po wojnie i ukończył ją w 1952 roku. Następnie podjął naukę w Zasadniczej Szkole Metalowej Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Turku, którą ukończył 26 czerwca 1954 roku i po złożeniu egzaminu kwalifikacyjnego uzyskał stopień kwalifikacyjny w specjalności ślusarz maszyn rolniczych. W 1956 roku rozpoczął służbę wojskową, którą zakończył w 1958 roku w stopniu kaprala. W 1966 roku uzyskał tytuł mistrza w zawodzie tokarz. W 1967 roku ukończył kurs spawania elektrycznego.

Rodzina i praca

W latach 1954 – 56 pracował we Wrocławiu jako tokarz w zakładzie “Madro”. W 1962 roku ożenił się z Marianną Gawron z Tokar, z którą mają czworo dzieci. Synowie Janusz i Sylwester, córki Katarzyna i Halina oraz dziewięcioro wnucząt: Zofia, Joanna, Daria, Arlena, Agnieszka, Michał, Marcin, Artur i Szymon. W 2012 roku obchodził wraz z małżonką złoty jubileusz.
W 1966 roku wraz z rodziną przeprowadza się do Turku, by tam pracować w Kopalni Węgla Brunatnego Adamów. Następnie wraca do Tokar w 1974 roku i do dzisiejszego dnia pracuje tutaj na gospodarstwie rolnym.
Od 1974 roku nieprzerwanie jest sołtysem. Przez wiele lat kilka razy w roku jeździł na rowerze i odwiedzał mieszkańców sołectwa. Przy okazji zbierania podatków rozmawiał i dowiadywał się o problemach i potrzebach mieszkańców. Pełniąc tę funkcję zainicjował lub był współinicjatorem wielu przedsięwzięć, które wpływały na rozwój sołectwa Tokary. W czasie jego 40 letniej kadencji realizowane były takie inwestycje i projekty jak: wodociągowanie wsi (1974r.), telefonizacja Tokar (lata 80 – te), budowa drogi na Tokary Drugie i Okręglicę, oświetlenie uliczne, modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa szkoły podstawowej, opracowanie i przyjecie przez Sołectwo Tokary Planu Odnowy Miejscowości Tokary, obchody 650 – lecia Tokar, modernizacja boiska sportowego, oddanie boiska wielofunkcyjnego przy szkole, zagospodarowanie Skweru 650 – lecia Tokar w ramach projektu “Zielona ścieżka do historii Tokar – projekt zagospodarowania terenu zieleni”, realizacja projektów “Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Tokary Pierwsze” oraz “Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”, budowa przystanku w Tokarach Drugich, zagospodarowanie terenu na boisku sportowym w Tokarach oraz wiele innych, które były realizowane dzięki jego zaangażowaniu i pracy. Pan Konrad Ambroziak, jako sołtys współpracuje z Parafią Rzymskokatolicką w Tokarach, Szkołą Podstawową w Tokarach Pierwszych, Ochotniczą Strażą Pożarną w Tokarach, Kołem Gospodyń Wiejskich oraz Gminą Kawęczyn. Cały czas jest aktywny. W 2012 roku był organizatorem Dożynek Powiatowo – Parafialnych w Tokarach. Organizuje zebrania wiejskie, na których poruszane są bieżące problemy oraz podejmuje się nowe inicjatywy i realizuje projekty unijne. Sołtysi Gminy Kawęczyn wybrali go na członka do Zarządu Gminnego Koła Sołtysów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Sołtysów. Pełni cały czas funkcje w zarządzie OSP w Tokarach. Od 1980 do 1988 roku był sekretarzem, a od 1988 roku do chwili obecnej jest skarbnikiem. Jest wybierany do pełnienia różnych funkcji w zarządach i komitetach, m.in.: członek Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Szkoły w Tokarach, członek zarządu Komitetu Obchodów Jubileuszu 650 – lecia Tokar. Bardzo aktywnie włączył się w przygotowania i realizację zadań w związku z obchodami 650 – lecia Tokar. Pamiątką i wkładem własnym pana Konrada jest obelisk na Skwerze 650 – lecia Tokar z kamienia, który wydobył z własnej ziemi i przekazał na powyższy cel. Za swoją pracę na rzecz społeczeństwa i współpracę z władzami gminy został wielokrotnie nagrodzony. Brał również udział w wielu spotkaniach na wyższych szczeblach władzy państwowej, podczas których zdobywał informacje i doświadczenie w pracy na rzecz sołectwa. Należy tutaj wspomnieć o konferencji w Senacie RP na temat “Fundusz sołecki – doświadczenia i perspektywy”. Praca i zaangażowanie pana Konrada w sprawy i działania na rzecz środowiska lokalnego przyczyniły się do tego, że Sołectwo Tokary jest laureatem konkursu HIT 2014, który został przyznany w 2015 roku. Sołectwo Tokary otrzymało nagrodę w postaci statuetki rubinowego HIT- a z dwoma gwiazdkami za wzorowy przykład samorządności, wspólnoty działania i odnowy wsi.

Odznaczenia

– Sołtys Roku 2004,
– odznaka honorowa Zasłużony Dla Rolnictwa – 25.04.2005,
– medal za zasługi dla Powiatu tureckiego,
– złoty medal za zasługi dla pożarnictwa – 18.12.1989,

– medal za długoletnie pożycie małżeńskie – 4.07.2012r.

Źródła

– “Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Kawęczyn – zarys historyczny”, Bartosz Stachowiak, Wyd. Kawęczyn 2011, ISBN: 978-83-933192-0-6

– “Dziedzictwo wieków – z dziejów Gminy Kawęczyn”, Ks. dr Henryk Witczak, Wyd. Kawęczyn – Konin 2010.

– Gazeta Sołecka Nr 11 (155)- 1-30 listopada 2005r. Str. 7-8

– Gazeta Sołecka Nr 6 (150) – 1-30 czerwca 2005r. Str .32-33

– Echo Turku nr 26/2013 – 25 czerwca 2013r.

– Echo Turku nr 1/2013 – str.10

– Echo Turku nr 10/2015 – str. 7

– Echo Turku 8 lipca 2014r. (jubileusz 40 – lecia Sołtysa)

– Kawęczyniak – Nr 7/13 (328) lipiec 2013 str.1

– Kawęczyniak Nr 7/2014 (339) -lipiec 2014 str.1


Kalendarium:

 • 1936 ― Narodziny bohatera
 • 1945 ― Nauka w Szkole Powsze...
 • 1952 ― Nauka w Zasadniczej ...
 • 1954 ― Praca w zakładzie Mad...
 • 1956 ― Służba wojskowa w lat...
 • 1962 ― Ślub z Marianną Gawro...
 • 1966 ― Praca w KWB Adamów .
 • 1966 ― Tytuł mistrza w zawod...
 • 1967 ― Kurs spawania elektry...
 • 1974 ― Objęcie funkcji sołty...
 • 1989 ― Złoty medal za zasług...
 • 2004 ― Sołtys Roku 2004.
 • 2005 ― Odznaka honorowa Zasł...
 • 2012 ― Złote gody.
 • 2012 ― Medal za długoletnie ...

Cytaty:

 • „Tylko pożyteczna praca...”

Źródła:

 • “Dziedzictwo wie...
 • “Ochotnicze Stra...
 • Jestem sołtysem i już.
 • Konferencja w Senacie RP
 • Konrad ambroziak ̵...

Zobacz też:

 • > Medal za zasługi ...