Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”

Krystian Zych

ur. 22 października 1946
zm. 19 listopada 2013
Szkoła Podstawowa w Lutyni

Zdjęć: 9

Pochodzenie

Urodził się 22 października 1946 roku w Lutyni ( gm. Dobrzyca, powiat pleszewski).

Dzieciństwo

Jego rodzicami byli Stanisław i Marianna zd. Łukowska.

Rodzice Krystiana byli właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni 12 ha. Miał brata Czesława. Jego ojciec Stanisław tuż po II wojnie światowej w czasie pracy na kolei został postrzelony przez radzieckich żołnierzy. W związku z tym przez całe dalsze życie był niezdolny do pracy i wymagał opieki. Matka Krystiana – Marianna, jako najstarsza z siedmiorga rodzeństwa, na skutek ciężkiej choroby swej matki Heleny Łukowskiej przejęła gospodarstwo i zajęła się wychowaniem własnych dzieci i opieką nad rodzeństwem i matką.

Edukacja i młodość

Bardzo wcześnie spadł na niego obowiązek pracy i pomocy w utrzymaniu rodziny. Z tego powodu Krystian Zych ukończył tylko Szkołę Podstawową w Lutyni i Sośnicy w 1960 r. Całą swoją młodość i chęć dalszej edukacji poświęcił na rzecz rodziny i pracy na roli. Nie odbył również służby wojskowej, z uwagi na zaistniałą sytuację został przeniesiony do rezerwy.

Rodzina

W 1968 r. ożenił się z Ireną Biegańską z Kowalewa. Zamieszkali w Lutyni i prowadzili gospodarstwo rolne. Ze związku małżeńskiego urodzili się:

Waldemar (1970 r.), wraz z rodziną mieszka w Dobrzycy, (żona Honorata, córki: Anna, Monika, Teresa)

Janusz (1973 r.), jest członkiem Rady Miejskiej gminy Dobrzyca, mieszka z rodziną w Lutyni, (żona Ewa, córki: Małgorzata, Julia, Zuzanna)

Grzegorz (1974 r.), zamieszkuje z rodziną w Dobrzycy, (żona Ewa, córki Aleksandra i Maria)

Joanna (1984 r.), wraz z mężem mieszka w rodzinnym domu w Lutyni.

Etapy działalności

1970 – otrzymał tytuł wykwalifikowanego rolnika.

1975 – z rąk Naczelnika Gminy Dobrzyca Zenona Leoniaka otrzymał wyróżnienie za wysokie osiągnięcia w produkcji rolnej.

1979-1997 – był członkiem Rady Banku Spółdzielczego w Dobrzycy.

1998-2013 – członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, aktywnie uczestniczył we wszystkich uroczystościach.

Pełnił funkcję radnego Gminy Dobrzyca przez trzy kadencje, w latach:

1990 -1994

1994 -1998

1998 -2002

W czasie pełnienia funkcji radnego gminy założono w Lutyni oświetlenie uliczne, podłączono wodę i telefony, wykonano drogi asfaltowe. Krystian Zych niestrudzenie angażował się w życie społeczne swojej miejscowości i gminy.

2007 – został odznaczony przez Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi Wojciecha Mojzesowicza odznaką honorową ”Zasłużony dla Rolnictwa”.

Był Prezesem Kółka Rolniczego w Lutyni, członkiem zarządu Gminnej Samopomocy w Dobrzycy.

Zmarł 19 listopada 2013 r., po 2,5 letniej ciężkiej chorobie nowotworowej.

Został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Znaczenie postaci

Krystian Zych był bardzo pracowity, życzliwy, uczciwy, a przede wszystkim zawsze chętny do pomocy innym. Nigdy nie zostawił nikogo w potrzebie. Był też człowiekiem bardzo pobożnym i zaangażowanym w pracę na rzecz Kościoła. Przez 36 lat należał do Rady Parafialnej Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lutyni. Przywiązanie do Kościoła, religijność i pobożność wyniósł z domu rodzinnego. Przez wszystkie lata swego życia nie zabrakło go na uroczystościach kościelnych. W swoją pracę na rzecz parafii potrafił wciągnąć i zaangażować całą rodzinę. Był inspiratorem remontu kościoła, a także służył głosem doradczym wszystkim proboszczom w tej sprawie.

O jego trosce, trudzie i poświęceniu z jakim służył miejscowemu społeczeństwu świadczą liczne podziękowania, które otrzymał z rąk władz gminy i powiatu.

Kalendarium:

  • 1946 ― Narodziny bohatera
  • 1968 ― Ślub bohatera
  • 2013 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Wszystko więc, co byśc...”

Zobacz też:

  • > Miejsce narodzin ...