Krystyna Sobczak

ur. 22 sierpnia 1961
zm.
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Malanowie

Zdjęć: 8


Pochodzenie

Krystyna Sobczak urodziła się 22 sierpnia 1961 r. w Celestynach. Jej rodzicami byli Kazimiera i Czesław Erkiert. Ma dwie córki starszą Joannę i młodszą Magdalenę oraz wnuczkę Basię.


Dzieciństwo

Pani Krystyna Sobczak spędziła dzieciństwo w rodzinnej miejscowości, Celestyny. Już jako dziecko chciała zostać nauczycielką. Jej dzieciństwo było beztroskie oraz radosne, ale z obowiązkami, ponieważ wychowała się w rodzinie, która miała gospodarstwo. Ma starszego brata i młodszą siostrę.

Młodość i edukacja

Od 1 do 4 klasy uczyła się w Szkole Podstawowej w Celestynach a od klasy 5 w Malanowie. W roku 1980 ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Turku. W roku 1985 Uniwersytet Łódzki na kierunku matematyki.

Etapy działalności

Pracę jako nauczyciel pani Krystyna Sobczak zaczynała w Szkole Podstawowej w Dziadowicach, w roku 1985. Pracowała tam do 2003 r. Następnie rozpoczęła pracę w Gimnazjum w Malanowie jako nauczyciel matematyki i dodatkowo od 2000 roku jako nauczyciel informatyki w Liceum Ogólnokształcącym w Turku.
Obecnie Krystyna Sobczak jest dyrektorem Gimnazjum w Malanowie. Kierując szkołą troszczy się o rozwój każdego ucznia. Stara się pozyskać dodatkowe pieniądze na zajęcia pozalekcyjne, wycieczki i pomoce szkolne. Z inicjatywy Krystyny Sobczak Gimnazjum od 2007r. współpracuje ze Szkołą w Tulczynie na Ukrainie.
Poza pracą zawodową pani Krystyna jest prezesem Stowarzyszenia ,,Nadzieja’’, które od 16.04.2006r. bardzo aktywnie działa na rzecz mieszkańców gminy Malanów oraz powiatu tureckiego.
Dla osób chorych i starszych, gromadzi środki z 1% odpisu podatkowego i przeznacza je na leczenie, organizuje koncerty charytatywne, Dzień Seniora pod hasłem „Jesień z Nadzieją”, Gminny Dzień Babci i Dziadka oraz wycieczki.
Dla dzieci niepełnosprawnych przygotowuje spotkania mikołajkowe, wyjazdy na baseny termalne oraz pomoc materialną.
Dla dzieci i młodzieży: zajęcia sportowe, turniej tańca, zajęcia integracyjne z harcerzami.
Corocznie odbywają się również: plener malarski „Malowniczy Malanów”, turniej tańca towarzyskiego i dowolnego, imprezy integracyjne, wyjazdy do teatru i kina.
Stowarzyszenie organizuje pomoc żywnościową dla mieszkańców gminy Malanów we współpracy z Bankiem Żywności w Koninie.
Większość działań realizowanych jest w ramach projektów współfinansowanych przez samorządy i fundacje. Od 2007 r. Stowarzyszenie realizuje projekt „Ze sztuką przez pokolenia”. Pośród niektórych zadań tego projektu należy wymienić: organizację warsztatów i zakup strojów dla zespołu ludowego „Jarzębinki”, konkurs dla młodzieży „Tradycje w naszej gminie”, organizację Wielopokoleniowej Imprezy Integracyjnej „Razem – Więcej – Łatwiej” gdzie prezentowany był dorobek muzyczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Malanów. Projekt ten każdego roku jest udoskonalany i zwiększa swój zakres.
Stowarzyszenie realizuje także projekt z zakresu sportu pt.: „Trening czyni mistrza” którego głównym celem jest rozwój sprawności fizycznej młodzieży. W zajęciach z zakresu piłki siatkowej i tańca sportowego.
Od dwóch lat z powodzeniem organizuje Festiwal kultury twórczości artystycznej powiatu tureckiego.
Lista działań jest długa, a realizacja wszystkich zamierzeń jest możliwa dzięki dobrej organizacji pracy wewnątrz Stowarzyszenia,między innymi pełnego zaangażowania prezesa Stowarzyszenia pani Krystyny Sobczak.

Znaczenie postaci

Pani Krystyna Sobczak jest bardzo pogodną osobą. Lubi dzieci i młodzież. Życzliwie i z radością podchodzi do swojej pracy oraz pasji jaką jest pomoc innym ludziom. Organizuje i uczestniczy aktywnie w działaniach na rzecz mieszkańców gminy Malanów. Jest ona wzorem do naśladowania.

Zobacz też: