Krystyna Sufryd

ur. 14 lipca 1958
zm.
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Chynowej im. Kardynała Karola Wojtyły

Zdjęć: 39

POCHODZENIE

Krystyna Sufryd urodziła się 14 lipca 1958 roku w Chynowej, w gminie Przygodzice. Córka Edwarda i Teresy Gomółków. Miała pięcioro rodzeństwa.

EDUKACJA

W 1973 r ukończyła Szkołę Podstawową w Chynowej. Była absolwentką III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim, do którego uczęszczała w latach 1973-77. Po zdaniu egzaminów dojrzałości dalszą edukację kontynuowała w Poznaniu. Studiowała na Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Po uzyskaniu w 1982 roku dyplomu magistra inżyniera technologii żywności, związała się zawodowo z oświatą.

ŚLUB I NARODZINY CÓRKI

28 sierpnia 1982 roku zawarła związek małżeński z Krzysztofem Sufrydem i zamieszkała w Ostrowie Wielkopolskim. 17 listopada 1983 roku urodziła córkę Katarzynę.

PRACA ZAWODOWA

Pracowała w Zasadniczej Szkole Gastronomicznej w Ostrowie Wielkopolskim, a następnie po przekształceniu tej placówki w Zespole Szkół Usługowych. Była tam zatrudniona jako nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu kucharz, kelner. Prowadziła również zajęcia z wychowania do życia w rodzinie. Ukończyła liczne kursy z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli i nie tylko m.in. kurs na kierowników placówek wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, kurs na egzaminatora przedmiotów zawodowych, kursy języków obcych, kurs informatyczny. Aż do przejścia na emeryturę była wychowawcą wielu pokoleń młodzieży.

HARCERSTWO

Krystyna Sufryd przez wiele lat związana była z ostrowskim harcerstwem. Do harcerstwa wstąpiła w roku 1970. Miała wtedy 12 lat. W roku 1978 złożyła Zobowiązanie Instruktorskie. Przez wiele lat pełniła funkcję opiekuna 8 Grunwaldzkiej Drużyny Starszoharcerskiej im. Emilii Plater. W roku 1994 objęła funkcję drużynowej tej drużyny. Dwukrotnie reprezentowała ostrowski hufiec, w roli delegata na Zjazd ZHP. Przez dwie kadencje, w latach 1999-2007, była komendantem Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski. Od roku 2008 piastowała funkcję przewodniczącej Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów przy Komendzie Hufca ZHP Ostrów. W roku 2012 brała czynny udział w organizacji Jubileuszu 100-lecia Harcerstwa Wielkopolskiego pełniąc funkcję komendantki Zlotu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Chorągwi Wielkopolskiej. Była Honorową Instruktorką Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich. Za swoją działalność została wyróżniona m. in.:- Odznaką „Zasłużony dla Chorągwi Kaliskiej”- Honorową Odznaką „Harcerska Służba Wielkopolsce” – 2000 r. – Srebrnym Krzyżem za Zasługi dla ZHP – 2000 r.- Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP – 2010 r.- Medalem 100-lecia HarcerstwaWielkopolskiego – 2012 r.

RADA OSIEDLA NR 4

Udzielała się też społecznie w Radzie Osiedla nr 4 im. Jana Pawła II, na terenie którego mieszkała.

PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ

Zaangażowana była czynnie w działalność Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy kościele pw. św. Pawła Apostoła. Była tam odpowiedzialna m.in. za sekcję turystyczno – rekreacyjną. Organizowała wiele pielgrzymek, wyjazdów krajoznawczych i działań edukacyjnych, skierowanych głównie do dzieci i młodzieży z terenu osiedla nr 4. Współorganizowała razem z innymi społecznikami coroczne parafialne festyny rodzinne dla mieszkańców. Przygotowywała również wiele wniosków, szukając środków finansowych na realizację wielu różnych przedsięwzięć, adresowanych zwłaszcza do najmłodszych.

STOWARZYSZENIE PROMOCJA ROZWOJU DZIECKA I RODZINY

Przez okres szesnastu lat Krystyna Sufryd działała w Stowarzyszeniu Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny. Od początku istnienia tej organizacji zasiadała w jej zarządzie. Ostatnio działała w komisji rewizyjnej.

WSPÓŁAUTORKA KSIĄŻKI

Była jedną z pomysłodawców i autorów książki pt. „Ksiądz Czesław Majorek nasz duszpasterz…” dokumentującej życie i działalność pierwszego proboszcza parafii św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim, oraz dziejów tworzenia tej parafii i budowy kościoła. Była zaangażowana także w działania związane z wykonaniem tablicy pamiątkowej poświęconej zmarłemu proboszczowi, jaka znajduje się w kościele.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Jej praca społeczna zaowocowała nominacją do tytułu Ostrowianin Roku w roku 2002. Za swoje zasługi otrzymała wiele wyróżnień i nagród, m.in. nagrodę Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, z okazji jubileuszu 100-lecia harcerstwa wielkopolskiego wyróżniona została znaczkiem ,,Protektora Prezydenta RP nad Harcerstwem”.

Krystyna Sufryd zmarła nagle podczas rodzinnego wyjazdu do Karpacza 3 stycznia 2014 roku. Miała 55 lat.

Zobacz też: