Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Motto : "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek ” - przyświecające strażakom było...”

Krzysztof Majas

ur. 09 maja 1962
zm.
Zespół Szkół w Iwanowicach - Szkoła Podstawowa im. Ks. Augustyna Kordeckiego

Zdjęć: 63

iwanowiceparafia.pl

www.szczytniki.ug.gov.pl

www.powiat.kalisz.pl/index.php?option=com…id…

www.powiat.kalisz.pl › Kultura i rozrywka › Orkiestry

www.rc.fm/polityczne/starosta-prezesem-strazakow.html

www.szczytnikigok.pl/index.php/pl/Z-Zycia-Gminy/(offset)/30

www.dlugoszkrolewski.org.pl/index.php?option=com…

www.liskow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=7&menu=16…

www.kalisz.psp.wlkp.pl/wyd.htm

www.lex.pl › Strona główna › Prawo

www.strazwronki.strefa.pl/aktualnosci_2009/osp2008.html

Pochodzenie

Urodził się 09.05.1962 r. w Iwanowicach (okolice Kalisza, gmina Szczytniki). Był żonaty i miał dwie córki: Agatę i Joannę.

Dzieciństwo i młodość

W 1974 r. wstąpił w szeregi młodzieżowej grupy strażackiej MDP OSP Iwanowice i wtedy to rozpoczęła się jego przygoda z jednostką OSP Iwanowice. Ponadto od 1968 r. pełnił służbę starszego ministranta w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwanowicach, a w latach późniejszych – pełnił wartę jako strażnik Grobu Pańskiego (zwany Turkiem) w Kościele Parafialnym w Iwanowicach.

Edukacja

Był absolwentem Technikum Samochodowego w Kaliszu, które ukończył 10.06.1983 r. 10.06.2009r. uzyskał także tytuł Technika Administracji. W dniach 10-14.03.2003 r. ukończył kurs „Zasady prowadzenia rachunkowości rolnej” zorganizowany w ramach programu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Etapy działalności

1. Działalność w OSP

2. Działalność społeczna

3. Działalność kulturalna

Druh Krzysztof Majas był organizatorem licznych wyjazdów dla Młodzieżowych Drużyn Straży Pożarnej z gminy Szczytniki do Albstedt, w ramach Międzynarodowych Spotkań Dolnosaksońskiej Młodzieżowej Straży Pożarnej. Organizowano tam seminarium dla młodych strażaków na tematy związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szereg imprez o charakterze integracyjnym (tzw. wieczory narodowe). Ponadto z ramienia ZOSP RP przewodniczył w Szczytnikach corocznym zawodom strażackim, analizując ich przebieg. Był również organizatorem corocznych wyjazdów na Festiwal Orkiestr Dętych do Sławna. Jako członek Orkiestry Dętej OSP Iwanowice uczestniczył w przeglądzie orkiestr dętych OSP z terenu całej Polski. Prężnie działając w OSP organizował ćwiczenia dla jednostek KSRG, polegające na doskonaleniu umiejętności praktycznych strażaków. Ćwiczenia obejmowały różne rodzaje działań ratowniczych: pożar budynku mieszkalnego oraz wypadek samochodu osobowego i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadzone ćwiczenia były pierwszymi realistycznie przygotowanymi i pozwoliły ocenić stan przygotowania strażaków OSP z Gminy Szczytniki do podjęcia działań ratowniczych. Za pracę w Ochotniczej Straży Pożarnej i zaangażowanie w życie społeczno – kulturalne Krzysztof Majas otrzymał wiele podziękowań z rąk Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Kaliszu, Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP – Waldemara Pawlaka, Zarządu Powiatowego i Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego za działalność samorządową na terenie gminy i powiatu.

Pośmiertnie Krzysztof Majas otrzymał Medal im. Bolesława Chomicza, który jest przyznawany przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Medal ten nadawany jest za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Medal jest jednostopniowy. Podziękowania i medale za ofiarną służbę ludziom Krzysztof Majas otrzymywał kilkukrotnie, gdyż to wzorowy strażak, niosący pomoc o każdej porze, ratujący zdrowie i życie ludzi oraz ich dobytek. Przykładem niech będzie sytuacja, kiedy jako strażak ochotnik uratował życie dwóm młodych ludziom, którzy byli dotkliwie poparzeni i nie można było oderwać ich ciał od siebie. Krzysztof Majas bez wahania, szybko wyciągnął nóż z kieszeni i przy pomocy ostrza rozdzielił cierpiących pogorzelców. Podczas tej akcji nie stracił zimnej krwi.

Zasiadał w Radzie Powiatu Kaliskiego w I kadencji (lata 1998–2002), a także społecznie współpracował z Urzędem Gminy Szczytniki w celu realizacji pomocy dla lokalnej społeczności. W latach 2008-2011 pełnił również funkcję ławnika w Sądzie Rejonowym w Kaliszu. Za całokształt pracy w rozwijaniu działalności samorządowej na terenie gminy Szczytniki i powiatu kaliskiego otrzymał 19.12.2009r. podziękowanie wraz z medalem. Krzysztof Majas aktywnie współpracował również z placówkami oświatowymi na terenie gminy Szczytniki, a szczególnie ze Szkołą Podstawową im. Ks. Augustyna Kordeckiego w Iwanowicach i Gimnazjum imienia Księdza Kardynała Karola Wojtyły w Iwanowicach. Był honorowym gościem Sejmiku Uczniowskiego, organizowanego w ramach rozwijania zainteresowań regionem kaliskim oraz współpracował przy organizacji Koncertów Świąteczno–Noworocznych i festynów rodzinnych oraz Dni Dziecka. Dla młodszych dzieci każdego roku wkładał strój Św. Mikołaja i z workiem prezentów udawał się do klas.

Był pomysłodawcą spotkań społeczności z miejscowości Iwanowice z całej Polski oraz Czech. Każdego roku – w porze letniej do Iwanowic w Gminie Szczytniki przybywali mieszkańcy miejscowości o nazwie Iwanowice z terenu Polski i Czech. Odbywały się wtedy dwudniowe spotkania w ramach integracji iwanowickich społeczności połączone z przemarszem strażackich ochotników, koncerty Orkiestry Dętej OSP Iwanowice, wspólne biesiady.

Znaczenie postaci

Krzysztof Majas, Komendant Gminny OSP, były radny Powiatu Kaliskiego, zmarł 17 września 2011 r. po długiej chorobie. Został pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Iwanowicach. Był to długoletni działacz OSP nagradzany za swą pracę i ofiarność przez najwyższe władze państwowe. Odznaczenia, jakie otrzymał Krzysztof Majas, to: – podziękowanie z rąk Wójta Gminy Szczytniki za działalność społeczną( grudzień 2000r.) -podziękowanie za humanitarną służbę ludziom i krajowi – z rąk Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka w dniu 19.05.2001r. – podziękowanie za aktywną działalność na rzecz OSP i całej strażackiej społeczności (21.10.2005r.) – odznaczenie Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego : Brązowy Krzyż Zasługi ( 28.01.2002r.) za zasługi dla województwa wielkopolskiego – podziękowanie za pracę w I kadencji Powiatu Kaliskiego w latach 1998 – 2002 – podziękowanie za zorganizowanie akcji WOŚP z ramienia OSP Iwanowice (styczeń 2003r.) – odznaczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Stefana Mikołajczaka za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego ( 04.09.2005r.) – odznaczenie Złoty Znak Związku ( 25.05.2006r.) – nominacja do tytułu honorowego: Wielkopolski Strażak Roku 2006 – odznaka honorowa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wielkopolskim – Odznaka Honorowa Brązowa za zasługi w pracy społecznej Związku ( 30.05.2007r.) – podziękowanie złożone na ręce Krzysztofa Majasa dla OSP Iwanowice z rąk Waldemara Pawlaka za ofiarną służbę Ojczyźnie i lokalnej społeczności ( 03.06.2007r.) – Medal Lecha Kaczyńskiego za Ofiarność i Odwagę z rąk Prezydenta RP ( 12.09.2007r.) – podziękowanie z rąk Waldemara Pawlaka za bezinteresowną służbę, zaangażowanie w rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego, za pracę wychowawczą z młodzieżą ( 2008r.) – nominacja do tytułu Honorowego Wielkopolskiego Działacza ZOSP RP roku 2008 ( maj 2009r.) – podziękowanie z rąk Starosty Kaliskiego – Krzysztofa Nosala za działalność w Orkiestrze Dętej OSP Iwanowice i rozwijanie zainteresowań muzycznych wśród młodzieży ( 04.10.2009r.) – Medal im. Bolesława Chomicza – nadany pośmiertnie ( 12.11.2011r.) Krzysztof Majas to postać ciesząca się wielkim uznaniem społecznym. Ceniony przez lokalną społeczność przede wszystkim za służbę dla drugiego człowieka. Z wielkim zaangażowaniem pełnił swoją służbę społeczną, pokonywał wszelkie przeszkody i chorobę, wypełniając swój strażacki obowiązek. Jako strażak-ochotnik niósł pomoc ludziom, ratując ich życie i dobytek. Służba drugiemu człowiekowi była dla niego zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. To postać szlachetna, na pierwszym miejscu stawiająca dobro drugiego człowieka. Jego działalność to przede wszystkim praca na rzecz lokalnego społeczeństwa oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, o czym świadczą liczne podziękowania, odznaczenia i medale otrzymane za służbę ludziom i krajowi oraz aktywną działalność na polu społeczno – kulturalnym.

Żródła:

1. Materiały przekazane od rodziny

Kalendarium:

  • 1962 ― Narodziny bohatera
  • 2011 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Motto : "Bogu na chwał...”

Zobacz też:

  • > Miejsce narodzin ...
  • > Miejsce śmierci b...
  • > Straż