ks. Kazimierz Nadstazik

ur. 14 kwietnia 1940
zm. 01 sierpnia 2007
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach

Zdjęć: 7

Ksiądz Kazimierz Nadstazik urodził się 14.04.1940 roku w Tuchorzy. Jego rodzicami byli Franciszek i Maria z domu Zysnarska. Chrztu św. udzielił mu ksiądz Karol Mazurek w kościele Św. Trójcy w Tuchorzy. Chrzestnymi byli Wiktor Zysnarski i Weronika Zysnarska.

Kazimierz Nadstazik był bardzo związany z matką i starszym rodzeństwem – siostrą i bratem. Wcześnie stracił ojca, który we wrześniu 1939 roku wyruszył na wojnę i zginął jako żołnierz na Wschodzie.

Dzieciństwo spędził w Tuchorzy. Tam uczęszczał do Szkoły Podstawowej i ukończył ją w 1954 roku. Następnie podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Wolsztynie. Po reorganizacji szkoły maturę zdał w 1958 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie.

Po maturze wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Po dwóch latach studiów filozoficznych i czterech latach studiów teologicznych 17 maja 1964 roku w Katedrze Poznańskiej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka.

Posługę duszpasterską jako wikariusz rozpoczął w parafii p.w. Św. Marcina w Gostyniu Starym.

Kolejnymi parafiami były:

Od roku 1966 – Świętego Jana Chrzciciela w Rozdrażewie

Od roku 1969 – Świętego Marcina w Kępnie

Od roku 1970 – Świętego Jana Chrzciciela w Lwówku koło Pniew

Od roku 1972 – Świętej Małgorzaty w Gostyniu.

Ksiądz Arcybiskup Antoni Baraniak dekretem z dnia 15.06.1975 roku mianował księdza Kazimierza Nadstazika Rektorem Ośrodka Parafialnego w Jerce w Dekanacie Gostyńskim w celu organizowania życia parafialnego i budowy kościoła p.w. Świętego Kazimierza. Przeprowadził tam remont kapitalny budynków gospodarczych adaptując je na mieszkanie i biuro parafialne, wybudował dzwonnicę z trzema dzwonami oraz założył cmentarz. Dzięki współpracy z parafianami, ich wielkiemu zaangażowaniu i ofiarności wybudował kościół. Było to wielkim osiągnięciem, ponieważ władze komunistyczne przez 20 lat odmawiały pozwolenia na jego budowę. Według ich założeń Jerka miała być wsią socjalistyczną, pokazową. Jednak ludzie byli tak spragnieni Kościoła, religii, że po uzyskaniu zezwolenia w dwa miesiące postawili kościół w stanie surowym.

Po wybudowaniu kościoła i jego poświęceniu Arcybiskup Jerzy Stroba przekształcił Ośrodek Duszpasterski w Parafię p.w. Świętego Kazimierza. Pierwszym proboszczem nowo utworzonej parafii został jej budowniczy Kazimierz Nadstazik.

9.05.1983 roku Ksiądz Arcybiskup Jerzy Stroba mianował Kazimierza Nadstazika proboszczem parafii Świętego Marcina w Odolanowie. Nowo powołany proboszcz tak wspomina ten okres: „To też ciekawe. Władze tamtejsze, cywilne, komunistyczne nie mogły ścierpieć Jerki. Powiedzieli Biskupowi, że zatwierdzą parafię, zatwierdzą wszystko, aby tylko usunięto stąd księdza Nadstazika. Arcybiskup Antoni Baraniak w międzyczasie zmarł, przyszedł Arcybiskup Jerzy Stroba, no i wtedy – z uwagi na cel nadrzędny jakim było zatwierdzenie parafii – zaproponowano mi odejście z Jerki. Były różne propozycje: Międzychód, Poznań i jeszcze inne. Odolanów był właściwie piątą propozycją objęcia parafii. Zgodziłem się. Co mnie tu urzekło? Kościół…”.

Ksiądz Kazimierz Nadstazik jako proboszcz parafii odolanowskiej przeprowadził wiele inwestycji np. kapitalny remont kościoła wraz z położeniem granitowej posadzki, renowacja wszystkich budynków parafialnych. Dbał o park wokół kościoła, zbudował „Górę Synaj” obrazującą scenę biblijną – Mojżesza otrzymującego 10 przykazań od Boga. Dbał o ład i porządek na cmentarzu parafialnym. Był bardzo dobrym gospodarzem powierzonej mu parafii.

Dzięki jego staraniom został też wybudowany nowy kościół w Garkach pod wezwaniem Świętego Judy Tadeusza, a w 2001 roku powstała tam nowa parafia.

Realizacja tych inwestycji była możliwa dzięki wielkiej ofiarności parafian. Kazimierz Nadstazik swoją wiarą, postawą, zaangażowaniem szybko zjednał sobie przychylność parafian, żył wśród nich i dla nich. Nie był obojętny na potrzeby i troski parafian.

Wraz z zespołem Pro Familia co roku organizował wyjazdy wakacyjne dla dzieci, które nie miały innej możliwości wypoczynku. Zainicjował organizację wczasorekolekcji przy kościele Św. Marcina dla osób sprawnych inaczej. Są one organizowane co roku, również po śmierci proboszcza- jego dzieło trwa nadal.

Ksiądz Kazimierz Nadstazik przyczynił się do powstania Domu Życia Poczętego w Odolanowie, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, gdzie uzyskują pomoc matki w trudnych sytuacjach życiowych.

Dzięki niemu powstało Stowarzyszenie Świętego Marcina, które do dnia dzisiejszego przyznaje stypendia uzdolnionej młodzieży z gminy Odolanów.

Był duszpasterzem rodzin rejonu ostrowskiego, członkiem Archidiecezjalnej Komisji Duszpasterstwa Rodzin. W latach 1995-1997 pełnił funkcję Diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej.

Pełnił funkcję wicedziekana, a następnie dziekana Dekanatu Odolanowskiego

Biskup Kaliski Stanisław Napierała w 1995 roku powołał ks. Kazimierza Nadstazika na członka Kolegium Kapituły Kolegiackiej w Kaliszu w charakterze kanonika gremialnego, a w roku 2000 nadał mu godność prałacką w tejże Kapitule.

Bardzo dobrze układała się współpraca proboszcza z władzami gminnymi. Wspólnie zostało przeprowadzonych wiele inwestycji i przedsięwzięć służących dobru mieszkańców Odolanowa i polepszeniu wyglądu miasta. Ksiądz Kazimierz Nadstazik był inicjatorem, współtwórcą i uczestnikiem takich działań jak:

1994 r. – inauguracja Uniwersytetu Ludowego

1998 r. – ogłoszenie Świętego Marcina Patronem Ziemi Odolanowskiej

1999 r. – budowa i odsłonięcie Pomnika Św. Marcina

1999 r. – powstanie Stowarzyszenia Świętego Marcina, które do dziś udziela stypendia uzdolnionej młodzieży

1999 r. – powołanie Zespołu Pro Familia i organizowanie co roku Balów Dobroczynnych

2003 r. – organizacja obchodów 600-lecia miasta Odolanowa i poświęcenie Bramy 600- Lecia

2007 r. – budowa i odsłonięcie pomnika Świętego Franciszka w Parku Natury.

Ksiądz Kazimierz Nadstazik był aktywny fizycznie, propagował turystykę. Organizował liczne pielgrzymki do miejsc świętych w kraju i za granicą. Kilkakrotnie zorganizował pielgrzymkę do Włoch i do Rzymu, był na audiencji u papieża Jana Pawła II.

Był też zapalonym narciarzem, kochał góry i ojczystą przyrodę.

Ksiądz prałat Kazimierz Nadstazik zmarł 1 sierpnia 2007 roku w klinice we Wrocławiu. Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem ordynariusza Diecezji Kaliskiej Stanisława Napierały odbyły się w niedzielę, 5 sierpnia w parafii św. Marcina. Został pochowany na miejscowym cmentarzu, a jego pogrzeb był manifestacją wiary i hołdu złożonego wybitnej postaci Odolanowa.







Kalendarium:

 • 1940 ― Narodziny bohatera
 • 1964 ― Święcenia kapłańskie...
 • 1975 ― Jerka
 • 1983 ― Objęcie parafii w Odo...
 • 1995 ― Ks. Kazimierz Nadstaz...
 • 1998 ― Św. Marcin patronem Z...
 • 1999 ― Stowarzyszenie Święte...
 • 1999 ― Pomnik Świętego Marci...
 • 2000 ― Ks. Kazimierz Nadstaz...
 • 2003 ― Brama 600-lecia
 • 2007 ― Pomnik Św. Franciszka
 • 2007 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

 • „To też ciekawe. Władze...”

Źródła:

 • „Parafia Święteg...

Zobacz też: