ks. Leopold Nowak

ur. 11 listopada 1877
zm.
Zespół Szkół w Perzowie

Zdjęć: 6

Pochodzenie

Urodził się 11 listopada 1877 roku w Trębaczowie. Jego ojciec, Ludwik, przez 40 lat był nauczycielem w tamtejszej szkole.

Edukacja (lub „młodość”)

Uczęszczał do Gimnazjum św. Macieja we Wrocławiu. Następnie ukończył Uniwersytet. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 czerwca 1902 r.

Etapy działalności

W pierwszych latach kapłaństwa pracował jako wikariusz w Chorzowie na Górnym Śląsku oraz w Strasbergu koło Berlina.

Etap pierwszy

Od 20 października 1907 r. był proboszczem w Turkowach. Od początku swojej działalności duszpasterskiej wyróżniał się wielką gorliwością i szczególną troską o powierzoną sobie parafię. W tym czasie do parafii Turkowy należały 3 kościoły, później 4.

W 1913 r. ks. Nowak rozbudował kościół parafialny w Turkowach o obecne prezbiterium i przyległą kaplicę. Cały cmentarz wokół kościoła otoczył solidnym tynkowanym murem. Rozbudował także dom katolicki w Turkowach. Wspierał rozbudowę kościoła filialnego w Słupi oraz odbudowę kościoła w Domasłowie.

Za czasów ks. Nowaka parafia Turkowy znalazła się w granicach państwa polskiego (po zakończonej I wojnie światowej). To, że teren obecnego dekanatu bralińskiego oraz sąsiadujących dekanatów sycowskiego i namysłowskiego znalazły się w granicach odrodzonej Polski jest zasługą okolicznych księży, w tym także ks. Leopolda Nowaka.

Ks. Nowak zmarł 20 sierpnia 1929 roku w Rückers, gdzie przebywał na kuracji, po 22 latach wytrwałej i pełnej poświęcenia pracy duszpasterskiej w turkowskiej parafii. Został pochowany przy południowej stronie kościoła.

Zobacz też: