ks. kanonik Ludwik Maćkowiak

ur. 07 sierpnia 1935
zm.
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach

Wywiad
Zdjęć: 15
Nagrań: 1

Pochodzenie

Ks. kan. Ludwik Maćkowiak urodził się w 7 sierpnia 1935 roku w Koszanowie koło Śmigla.

Dzieciństwo

Miał pięcioro rodzeństwa. Gdy rozpoczęła się II wojna światowa, 4-letni wówczas Ludwik Maćkowiak uciekł z rodzicami przed Niemcami aż do Śremu. Potem wrócił do Koszanowa, gdzie przeżył całą wojnę.

Edukacja (lub „młodość”)

Naukę w szkole rozpoczął jeszcze w czasie wojny. Ze względu na realia tamtych czasów skończył ją w trybie przyspieszonym (wyjaśnienie zawarte jest w wywiadzie lub wiedza historyczna). Po ukończeniu szkoły poszedł do małego seminarium w Ostrowie Wielkopolskim. Po dwóch miesiącach przeniósł się do seminarium w Wolsztynie. Tam zdał maturę, po czym udał się w roku 1953 do Seminarium Arcybiskupiego w Poznaniu. Po studiach, które trwały sześć lat, został wyświęcony na księdza 28 czerwca 1959 roku. Pierwszą jego wikariuszowską parafią była Piłka w Puszczy Nadnoteckiej. Następne wikariaty odbył m.in. w Rydzynie i Krotoszynie.

Etapy działalności

Etap pierwszy

W 1980 roku przybył do Pudliszek, gdzie miał za zadanie, jako proboszcz, utworzyć parafię oraz wybudować kościół. Ks. Maćkowiak w trudnych latach 80–tych potrafił nawiązać współpracę z różnymi instytucjami i wykorzystać olbrzymi potencjał Pudliszek. Zaangażował wiele osób do pracy przy budowie kościoła. W latach 90–tych z jego inicjatywy powstał również parafialny cmentarz w Pudliszkach. W roku 1996 został mianowany Kanonikiem Honorowym Katedry Poznańskiej.

Etap drugi

Ks. Maćkowiak bardzo angażował się w życie codzienne gminy, za co szanowano go i lubiano. Przez 31 lat pracy w Pudliszkach był organizatorem licznych wycieczek i obozów, w których uczestniczyło kilkaset osób (głównie dzieci i młodzież) z naszej gminy. Organizował i nadal organizuje wycieczki rowerowe po kraju, stwarza dzieciom i młodzieży możliwość uczestniczenia w imprezach sportowych najwyższej rangi. Sam przygotowywał wiele imprez sportowych o zasięgu powiatowym. Przez wiele lat był kapelanem i przewodnikiem opalenickich i poznańskich grup pielgrzymkowych udających się corocznie w lipcu na Jasną Górę. Do dziś pozostaje duchowym przewodnikiem krobskiej grupy „19”. Za swoje zaangażowanie w organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, został uhonorowany przez szkołę w Pudliszkach. Jest niestrudzonym katechetą, jednym z pomysłodawców powstania pomnika Ofiar Katyńskich w Pudliszkach. Przyczynił się do rozwoju naszej miejscowości i parafii. Za to bardzo go szanujemy i lubimy.

Etap trzeci

Ks. kan. Ludwik Mackowiak przeszedł już na emeryturę, lecz nie zmieniło to jego zangażowania w życie Pudliszek.

Wszyscy bardzo lubią księdza.

Źródła:

1.Wywiad z księdzem kanonikiem Ludwikiem Maćkowiakiem, z dnia 01 czerwca 2014.

2.Zdjęcia z prywatnych zbiorów księdza kanonika Ludwika Maćkowiaka, (autor, miejsce oraz data wykonania niektórych zdjęć nie została określona).

Zobacz też: