Leszek Grajek

ur. 21 sierpnia 1947
zm. 26 lipca 2002
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

W SDPST w Swarzędzu
Zdjęć: 22
Filmów: 2
Nagrań: 1
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Urodził się 21 sierpnia 1947 roku w Poznaniu.

Dzieciństwo

Dzieciństwo upłynęlo mu w trudnych powojennych warunkach ale dało mu siłę, hart ducha i wspaniały charakter.

Edukacja i młodość

Ukończył jedną z najlepszych szkół średnich w Poznaniu – Technikum Mechaniczne, następnie rozpoczął studia na Politechnice Poznańskiej, na Wydziale Mechaniczno – Technologicznym, które ukończył w 1972 roku.Na studiach podczas zabawy andrzejkowej poznał swoją żonę Barbarę Grajekbyli małżeństwem przez 30 lat. Mają dwoje synów.

Początki działalności zawodowej i społecznej

W maju 1972 roku rozpoczął pracę w Elektrociepłowni Karolin, wraz z żoną wprowadził się do bloków w Koziegłowach i tutaj po raz pierwszy zaczęła ujawniać się jego działalność społecznikowska. Leszek Grajek brał udział w licznych akcjach: np.sadzenie drzew, organizowanie Dnia Dziecka, zabawy sylwestrowej.

Swarzędz

Od 1984 roku datuje się ścisły związek p. Leszka Grajka ze Swarzędzem , kiedy to rozpoczął pracę w Spółdzielni Mieszkaniowej. W 1993 roku objął funkcję dyrektora do spraw eksploatacji oraz funkcję wiceprezesa spółdzielni.

Działalność społeczna

Pan Leszek Grajek był wybitnym społecznikiem,inicjował powstanie wielu organizacji społecznych, klubów, stowarzyszeń. Był Radnym Powiatu Poznańskiego, przewodniczącym Komisji Kultury, współzałożycielem i inicjatorem powstania Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Towarzystwa Miłośników Ziemi Swarzędzkiej, wiceprezesem i współzałożycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu,wiceprezesem Towarzystwa Opieki nad zwierzętami. Zainicjował powstanie telewizji kablowej w Swarzędzu. Aktywnie współpracował z Ligą Ochrony Przyrody, PTTK ” Łaziki”, Klubem Honorowych Dawców Krwi, Klubem Seniora, Klubem Szachowym , ZHP, ZHR, ZNP i wieloma innymi, których działania aktywnie wspierał. Od stycznia 2001 roku był szefem redakcji Tygodnika Swarzędzkiego. Inicjował wiele społecznych akcji.Uprawiał aktywnie sport i namawiał do tego innych. Współorganizował wiele różnorakich imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.Był pomysłodawcą m. in. Mistrzostw 6 – latków w piłce nożnej.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci

Dla pana Leszka Grajka największą troską był los dzieci niepełnosprawnych. Jako współzałożyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski był też inicjatorem powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Organizował zbiórki pieniędzy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci,na finansowanie kosztownych operacji, pozyskiwał fundusze zarażając innych ludzi swą pasją pomagania potrzebującym. Największą radością p. Grajka był zakup konia o imieniu Bajka do innowacyjnych zajęć z hipoterapii.

Znaczenie postaci

Leszek Grajek był człowiekiem wyjątkowym, niezwykle wrażliwym na sprawy innych. Posiadał pozytywne i bezinteresowne nastawienie do ludzi. Okazywał troskę cierpiącym, pokrzywdzonym, biednym. Zawsze miał czas dlas innych. Pochylał się nad każdym istnieniem z dobrocią i uśmiechem. Działał dla dobra ludzi, Spółdzielni Mieszkaniowej i Swarzędza. Za swoją działalność został odznaczony 18 października 2000r. Złotym Krzyżem Zasługi. Był postacią wybitną. Zmarł 26 lipca 2002 roku wśród najbliższych. Uchwałą Rady Miejskiej 19 marca 2013r. został pośmiertnie odznaczony odznaką Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz.W 2013roku Swarzędzka Rada Miejska postanowiła rondo u zbiegu ulic Kwaśniewskiego i Cieszkowskiego nazwać imieniem Leszka Grajka.

www.leszekgrajek.pl

Kalendarium:

 • 1947 ― Narodziny bohatera
 • 1972 ― Ślub bohatera
 • 1972 ― rozpoczęcie pracy
 • 1984 ― rozpoczęcie pracy
 • 1993 ― awans zawodowy
 • 2000 ― odznaczenie
 • 2001 ― szef Tygodnika Swarzę...
 • 2002 ― Śmierć bohatera
 • 2003 ― uroczystość nadania i...
 • 2013 ― odznaczenie pośmiertne

Źródła:

Zobacz też:

 • >