Marian Zygfryd Kufel

ur. 12 września 1914
zm.
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

Atak na Brygadę Poznań pod miejscowością Sobota i ranny pan Kufel
Wymarsz Brygady na bitwę
Zdjęć: 2
Filmów: 2

Pochodzenie

Marian Kufel urodził się 12 września 1915 r. w Berlinie. Jego rodzina pochodziła z Niemiec. Początkowo jego nazwisko brzmiało Kuffel zmieniono je po ślubie w 1946 r. Ojciec pana Mariana Kufla pracował w fabryce parowozów i lokomotyw w Berlinie. Po przyjeździe do Polski zamieszkał wraz z rodziną w okolicach Szamotuł, Otorowa i Wierzchaczewa.

Dzieciństwo

Wczesne dzieciństwo pan Marian Kufel spędził w Berlinie.

Edukacja

Po wojnie ukończył czteroletnie liceum pedagogiczne. Chodził w tym czasie na zajęcia dokształcające w soboty i niedziele, a w lipcu zdawał egzamin. Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych ukończył kurs geografia-biologia w tym samym liceum.

Etapy działalności

II Wojna Światowa

– żołnierz

– szpital wojenny

– czasy jeniectwa

Czasy po Wojnie:

– rodzina

– nauczycielstwo

Polski Związek Inwalidów Wojennych

Spotkania i prelekcje w szkołach dla dzieci i młodzieży

II Wojna Światowa

Życie żołnierza

Marian Kufel był żołnierzem Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Poznań, walczącej w ramach Armii Poznań.

W czasie, gdy zaczynała się wojna pan Kufel był telegrafistą wojskowym i posiadał stopień kaprala.

W dniach od 9 do 18 września nad Bzurą rozgrywała się największa bitwa Obronnej Polski. Została ona stoczona przez Armie Polskie „Poznań” i „Pomorze” z niemieckimi Armiami Grupy „Południe”.

Podczas kampanii wrześniowej w 10 września 1939 r. pan Kufel został bardzo ciężko ranny pod miejscowością Sobota. Przewieziony do Soboty, położony w stodole z innymi rannymi. Potem przetransportowany do Kutna (do szpitala w liceum).

Pan Kufel po trzech tygodniach wstał o własnych siłach, a po sześciu tygodniach został zwolniony ze szpitala. Podczas powrotu do Poznania zatrzymał go patrol niemiecki i został wzięty do niewoli. Osadzono go w Biedrusku. Przebywał tam około 3 tygodni. Następnie został wywieziony do obozu jenieckiego w Amtitz. W obozie przeprowadzano jego rekonwalescencję. Potem wywieziony do szpitala w Zorał.

Po wyjeździe ze szpitala znalazł się w miejscowości Falkenhagen u Adolfa Brilla – mistrza kowalskiego. Był tam pomocnikiem kowalskim. Po zakończeniu wojny wrócił do domu i postanowił się dokształcać.

Czasy po wojnie

Praca w szkole

Pan Marian Kufel uczył w Zasadniczej Szkole Metalowej w Pniewach. Pracował na stanowisku kierownika warsztatów szkolnych. Po czterech latach pracy w szkole w Pniewach szkołę zlikwidowano.

Pan Kufel potem zaczął pracować w Zasadniczej Szkole Budowlano-Drzewnej w Poznaniu. Tam pracował aż do emerytury. W szkole z młodzieżą wykonywał prace budowlane.

Marian Kufel jest żonaty od 1946 r. Żona Maria Kufel. Wspólnie z żoną mają pięcioro dzieci, czterech synów (Zbigniew, Janusz , Jacek) i dwie córki (Krystryna), druga z nich zmarła w dzieciństwie. Państwo Kufel doczekali sie już wnucząt i prawnucząt.

Linki zewnętrzne w Internecie:

Opis bitwy nad Bzurą

Związek Inwalidów Wojennych RP oddział Śródmieście w Poznaniu

Związek Inwalidów Wojennych RP

Posiedzenie Związku Iwalidów Wojennych RP oddział Śródmieście w Poznaniu

Pan Ludwik Kufel na posiedzeniu Związku Inwalidów Wojennych RP

Znaczenie postaci

Marian Kufel prowadził lekcje historyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Poznaniu w latach 2004-2009 r.

Podczas spotkań kombatantów należących do Związku Inwalidów Wojennych RP w „Domu Żołnierza” licealiści i gimnazjaliści prezentowali wówczas swoje umiejętności artystyczne, śpiewając pieśni i recytując wiersze patriotyczne.

Czynny członek Związku Inwalidów Wojennych RP w Poznaniu. Nadal uczestniczy w spotkaniach i prelekcjach podczas posiedzeń Związku.

Kalendarium:

    Zobacz też:

    • > Miejsce narodzin ...
    • > Miejsce zamieszka...