Małgorzata Nawrocka

ur. 09 lutego 1966
zm.
Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku

Wywiad z Adrianną Pieturą
Wywiad z Małgorzatą Nawrocką
Zdjęć: 44
Filmów: 30
Nagrań: 32
Dokumentów: 30

Pochodzenie

Małgorzata Nawrocka urodzona 9 lutego 1966 roku w Kaliszu. Córka Apolonii Bączkiewicz (z domu Magdzińskiej) i Mariana Bączkiewicza. Od urodzenia mieszka w Koźminku.

Edukacja

W roku 1980 ukończyła Szkołę Podstawową w Koźminku. W latach 1980 – 1984 uczęszczała do Technikum Rachunkowości Rolnej w pobliskim Liskowie. Następnie ukończyła Studium Opiekunek Dziecięcych w Kaliszu. Po trzech latach pracy podjęła studia zaoczne na kierunku pedagogika w zakresie nauczania początkowego na UAM w Poznaniu, które ukończyła w 1993 roku z wynikiem bardzo dobrym. W 2000 roku ukończyła również studia podyplomowe na Akademii Wychowanie Fizycznego we Wrocławiu w zakresie gimnastyki korekcyjnej. Obecnie jest nauczycielem kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Koźminku.

Rodzina

W roku 1989 wyszła za mąż za Pawła Nawrockiego. Jest szczęśliwą mamą dwójki dzieci: Bartłomieja (lat 24) oraz Nadii (lat 16).

Kariera zawodowa

Jako 19 latka zaczęła pracować w zawodzie nauczyciea w miejscowej szkole. Już w dzieciństwie przejawiała zainteresowania przyrodą, tańcem i śpiewem. Teraz swoje pasje przekazuje swoim uczniom. Jest założycielką i opiekunem zespołów tanecznych ,,Słoneczka 1’’ (dzieci z klas I-III) i ,,Słoneczka 2’’ (dzieci z klas IV-VI), które osiągają znaczące sukcesy w Wielkopolsce i powiecie kaliskim od kilkunastu lat. Sama zabiega o zdobycie funduszy na zakup strojów i dekoracji potrzebnych podczas występów. Znajduje czas na to, aby uczestniczyć z dziećmi w różnorodnych przeglądach tanecznych, festynach i imprezach organizowanych w Gminie Koźminek i powiecie kaliskim. W roku 2009 utworzyła dziecięcy zespół wokalny „Boże Ludki”, który na swoim ma już wiele sukcesów rangi powiatowej, a nawet ogólnopolskiej.Jest autorką wielu sukcesów wokalnych solistów naszej szkoły na festiwalach różnych powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Od kilkunastu lat jest opiekunem szkolnego koła PCK. W ramach wolontariatu pozyskuje sponsorów paczek świątecznych dla dzieci z ubogich rodzin. Rokrocznie przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy grupa ponad 30 uczniów otrzymuje „bogate” podarki. Współorganizuje też „Dzień Ludzi Dobrej Woli” w grudniu każdego roku, na który zapraszani są sponsorzy i dobrodzieje szkoły. Na swoim koncie ma również wieloletnią organizację zbiórki szkolnej oraz kwesty ulicznej na terenie Koźminka w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od roku 2004 jest jedną z koordynatorek programu „ Kaliska przygoda z odpadami”, troszczy się o edukację ekologiczną swoich podopiecznych. Prowadzi zajęcia koła ekologicznego „Ekoludki”. Uczniowie pod jej kierunkiem, co roku w październiku sadzą młode drzewka w ramach „Abecadło Śmieciadło”. W 2011 roku wraz z dziećmi zgłosiła piękny platan rosnący w koźmineckim parku do ogólnopolskiego konkursu „Drzewo roku”. Platan otrzymał ponad dwa tysiące głosów i ostatecznie zajął trzecie miejsce w tym konkursie. Od 2010 roku objęła stanowisko Radnej Gminy Koźminek i pracuje prężnie w radzie gminy i komisji oświaty na rzecz regionu. W 2010 roku na wniosek rodziców została zgłoszona do ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez MEN i Głos Nauczycielski „Nauczyciel Roku”. Jury spośród ponad stu wniosków wybrało trzynastu finalistów i właśnie w tym elitarnym gronie znalazła się pani Nawrocka. Na uroczystej gali w Zamku Królewskim z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego i Minister Oświaty otrzymała list gratulacyjny. Szkoła z tego tytułu otrzymała miano „Szkoła na medal”. Dwukrotnie otrzymała statuetkę ,,Zasłużony dla kultury w powiecie kaliskim’’ w roku 2005 i 2009. W styczniu 2010 roku została laureatką Nagrody Artystycznej Wójta Gminy Koźminek za upowszechnianie kultury. W roku 2012 otrzymała nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. W 2013 roku została odznaczona za zasługi na rzecz rozwoju oświaty w powiecie kaliskim.

Źródła

1. Informacje pozyskane od pani Małgorzaty Nawrockiej.

2. Protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych ze Szkoły Podstawowej w Koźminku

3. Gazeta regionalan „Informator Koźminecki”

4. Tygodnik Społeczno-Oświatowy „głos Nauczycielski z dnia 20 października 2010 roku.

5. Zdjęcia pozyskane od rodziców dzieci biorących udział w różnego rodzaju festiwalach, konkursach, przeglądach.

Kalendarium:

 • 1966 ― Narodziny bohatera

Źródła:

Zobacz też:

 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >