Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Dz 20,35”

Małgorzata Maria Smoguła

ur. 09 grudnia 1983
zm.
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy

Mama dziecka niepełnosprawnego o pomocy Pani Małgosi
Podziękowanie dla Pani Małgorzaty
Zdjęć: 11
Nagrań: 1
Dokumentów: 1

Małgorzata Maria Smoguła

Informacje ogólne

Małgorzata Maria Smoguła (z domu Wagner), urodzona 09.12.1983 roku w Wyrzysku. Od roku 2011 Przewodnicząca Koła Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych działającego przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Łobżenicy.

Dzieciństwo i edukacja

Pani Małgorzata Smoguła jest córką Urszuli (z domu Sztych) i Andrzeja Wagnerów. Ma dwoje rodzeństwa – rok starszą siostrę Katarzynę oraz młodszego o pięć lat brata Jarosława. Od urodzenia mieszka w Łobżenicy, dzieciństwo wspomina jako wspaniały okres swojego życia. Od dziecka zżyta z babcią, która do dziś jest jej autorytetem i przyjaciółką. Lubiła grywać w palanta, piłkę siatkową i koszykową. Interesowała się muzyką, pracami technicznymi, lubiła zajęcia wychowania fizycznego. Jako przykładna uczennica, nigdy nie przyniosła do domu uwagi od nauczyciela. Szkołę Podstawową w Łobżenicy ukończyła w 1998 r. Naukę kontynuowała przez kolejne trzy lata w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.

Działalność społeczna

22 kwietnia 2006 r. wyszła za mąż za Andrzeja Smogułę. Jej pierwsze dziecko, córka Oliwia urodziła się 3 sierpnia 2006 r. z wodogłowiem, rozszczepem kręgosłupa, przepukliną oponowo-mózgową, epilepsją, pęcherzem neurogennym oraz stopą końsko-szpotawą, potem doszła padaczka, cewnikowanie. O chorobie swojej córki Pani Małgosia dowiedziała się będąc w siódmym miesiącu ciąży. Od momentu jej narodzin przeżyła wiele trudnych i bolesnych chwil. Uważa, że to Oliwia sprawiła, że teraz pomaga innym. Mówi, że rodzice dzieci niepełnosprawnych często nie mają wsparcia, brakuje im podstawowych informacji, są pozostawieni samym sobie. Nie pracuje zawodowo, gdyż córka wymaga całodobowej opieki – jej marzeniem jest powrót do pracy. Dzięki jej inicjatywie i działaniom powstały dwa oddziały integracyjne w Przedszkolu Publicznym w Łobżenicy, potem walczyła o powstanie w gminie Łobżenica szkoły specjalnej, by dzieci mogły kontynuować naukę blisko rodziców. Aby działać szerzej i silniej w sprawie dzieci niepełnosprawnych Małgorzata Smoguła startowała w 2014 r. w wyborach samorządowych do rady powiatu pilskiego z listy PiS.

Znaczenie postaci

Znajomi mówią o niej, że jest osobą ciepłą, empatyczną, otwartą. Dzieląc się swoim doświadczeniem, pomaga rodzinom, w których rodzi się chore dziecko. Wykorzystuje swoją wiedzę i dostępne źródła dla pozyskiwania dla dzieci sprzętu, który pomaga im funkcjonować, organizuje wraz z Kołem dni dziecka, wigilie, wycieczki, spotkania, turnieje – wszystko na miarę możliwości dzieci. Koło Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych zrzesza około 40. rodzin. Praca na rzecz dzieci niepełnosprawnych stała się jej życiem. Każdego dnia, mimo zmęczenia – potrafi cieszyć się z sukcesów swojej córki, nie zapominając przy tym o tych rodzinach, które bardzo potrzebują jej wsparcia.


Źródła

– Wywiad z Małgorzatą Smoguła.
– Wywiad z Barbarą Kopczyńską, Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łobżenicy.
– Wywiad z Alicją Wenda, terapeutką Oliwii Smoguły.
– Wywiady z rodzicami dzieci niepełnosprawnych z gminy Łobżenica.
– Zdjęcia ze zbiorów prywatnych Małgorzaty Smoguły, Barbary Kopczyńskiej, Alicji Wenda, Justyny Zdręki.

Cytaty:

  • „Więcej szczęścia jest ...”
  • „Małgosię poznałam jako...”
  • „Oliwia w wieku 8 lat p...”
  • „Lekarze powiedzieli je...”
  • „(...)Pani Małgosia pom...”
  • „(...)To duża zasługa P...”

Zobacz też: