Marian Poślednik

ur. 02 sierpnia 1959
zm.
Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie

Zdjęć: 10

Pochodzenie

Marian Poślednik urodził się 2 sierpnia 1959 roku w Pasierbach jako syn Antoniego i Teresy Poślednik.

Edukacja (lub „młodość”)

W latach 1966-1974 uczęszczał do Szkoły Podstawowej najpierw w Pasierbach, a potem w Pępowie. Następnie od roku 1974 do 1979 uczył się w Technikum Rolniczym w Bojanowie. W 1984 roku ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera rolnictwa.

Etapy działalności

Etap pierwszy

W latach 1986–1990 pracował w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Zakładzie Doświadczalnym w Smolicach jako starszy specjalista.

W roku 1990 został radnym i wójtem w Gminie Pępowo. Funkcję tę pełnił do 1998 roku.

Etap drugi

Od 20 października 1997 roku do 18 października 2001 roku był posłem na Sejm RP III kadencji. Zasiadał wówczas w następujących komisjach: Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Obrony Narodowej, Kultury Fizycznej i Turystyki.

W 1997 roku został członkiem Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. W byłym województwie leszczyńskim zorganizował on struktury tej partii.

Etap trzeci

W 2001 roku pełnił funkcję pełnomocnika Platformy Obywatelskiej miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego. Po prawyborach w okręgu kalisko-leszczyńskim znalazł się na 2 miejscu na liście do sejmu. Od 2004 roku pełni funkcję przewodniczącego Koła Powiatowego Platformy Obywatelskiej Powiatu Gostyńskiego. W latach 2002-2011 był Radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy Platformy Obywatelskiej.

Od 2002 roku do dziś pełni funkcję przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Turystycznego Wielkopolska Gościnna.

Od 2006 do 2008 roku był członkiem zarządu Stadniny Koni Racot.

Od 2009 roku do dziś zajmuje stanowisko Prezesa Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”http://www.goscinnawielkopolska.pl/ .

Od 2011 roku jest senatorem RP VIII kadencji Senatu oraz członkiem Komisji Rolnictwa Rozwoju Wsi i Komisji Środowiska.

Znaczenie postaci

Już od młodzieńczych lat starał się być aktywny. Będąc studentem w 1980 roku przyłączył się do Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Rolniczej we Wrocławiu, które powstało 22 września 1980 roku, a zarejestrowane zostało 17 lutego 1981 roku. Niezależne Zrzeszenie Studentów walczyło o wolność i demokrację. W stanie wojennym po zdelegalizowaniu prowadziło intensywną działalność podziemną. To właśnie NZS udało się zmienić ustawę o szkolnictwie wyższym, wprowadzając tym samym samorządność na uczelniach.

W 1981 roku brał udział w strajku studenckim, a po wybuchu stanu wojennego uczestniczył w strajku okupacyjnym broniąc Pafawagu. NZS było w pewnym sensie studenckim odpowiednikiem „Solidarności”. Skupiało młodych ludzi chcących od władz państwowych niezależnej organizacji studenckiej, a ponadto demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych w kraju, praw człowieka, szanowania polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych.

W 1989 roku po „okrągłym stole” brał udział w organizowaniu pierwszych, częściowo wolnych wyborów dla kandytatów „Solidarności”.

W 1990 roku założył Gminny Komitet Obywatelski w Pępowie i wygrał wybory samorządowe, aby rozwiązywać lokalne problemy.

W 1995 roku gmina Pępowo otrzymała nagrodę „Przebiśnieg” za najciekawsze inicjatywy kreujące nowoczesną ofertę turystyczną.

W 1997 roku Marian Poślednik został laureatem wojewódzkiego konkursu „Wielkopolski Burmistrz Wójt Roku 1997”.

Jako autor programu zawartego w lokalnej strategii rozwoju dla gminy Pępowo dążył do tego, aby edukacja była najistotniejszym elementem rozwoju wielofunkcyjnego obszaru gminy Pępowo. Efektem tego było wybudowanie w latach 1997-1999 nowoczesnej szkoły podstawowej we wsi Skoraszewice wizytowanej w 2001 roku przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura Balazsa i Minister Integracji Europejskiej Danutę Hübner, późniejszą pierwszą polską komisarz UE.

Od 1990 do 1998 roku był inicjatorem i współautorem programu rozwoju dla gminy Pępowo, dzięki któremu nastąpił wzrost jakości życia mieszkańców gminy. Główne przemiany wsi to przede wszystkim: gazyfikacja, zwodociągowanie, przyłącza telefoniczne.

Przede wszystkim od początku swojej działalności zajmował się rozwojem i promowaniem polskiej wsi. Organizacje, w których czynnie uczestniczy zajmują się rozwojem przedsiębiorczości i społeczności na terenach wiejskich, promocją lokalnych produktów turystycznych, promowaniem marki regionu.

W ciągu minionych 5 lat na terenie działania LGD Gościnna Wielkopolska zostało zainwestowanych ok. 12 milionów złotych z UE w blisko 180 projektach, które w znaczący sposób zmieniły oblicze naszej wsi.

W 2008 roku Marian Poślednik został odznaczony przez Ministra Rolnictwa medalem „Zasłużony dla Rolnictwa” za długoletnią działalność na rzecz rozwoju wsi.

Dzięki produktom turystycznym Gościnnej Wielkopolski takim, jak: Kolej na luzie, Podróże z Panem Tadeuszem, http://podrozezpanemtadeuszem.pl/szlak-pana-tadeusza.html Konno i w powozie, Kulinarne odkrycia Wielkopolski przybywają turyści, którzy chcą poznać teren, dziedzictwo i kulturę naszego obszaru. Produkty te pokazują, że na wielkopolskiej wsi są udokumentowane zasoby kulturowe i turystyczne, a mieszkańcom przyświeca duch przedsiębiorczości, który powoduje, że oprócz rolnictwa wieś rozwija się również turystycznie i stanowii atrakcję zarówno dla miejscowych, jak i przyjezdnych.

W 2011 roku Marian Poślednik odznaczony został tytułem ,,Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego”.

Kalendarium:

  • 1959 ― Narodziny bohatera
  • 1997 ― Wybrany na Posła RP
  • 2011 ― Wybrany na Senatora RP

Zobacz też:

  • > Miejsce zamieszka...