Marian Zieliński

ur. 25 marca 1934
zm.
Szkoła Podstawowa w Kaczorach

Marian Zieliński
Zdjęć: 3
Filmów: 1

Marian Zieliński urodził się 25 marca 1934 roku w Toruniu. Był synem Józefa(żołnierza zawodowego) i Marii z domu Gołomskiej.

Pierwszy etap edukacji to Szkoła Powszechna do której uczęszczał od 1 września 1945 do 26 czerwca1948 roku. Liceum Ogólnokształtące ukończył w 1953 w dniu 9 maja otrzymując świadectwo maturalne.

Kolejny etap to studia. W październiku rozpoczyna studia na Politechnice Gdańskiej.Ten etap jest już bardzo krótki gdyż zainteresowania wiodą zupelnie w innym kierunku i celu jakim jest chęć niesienia pomocy innym w zawodzie lekarza. W listopadzie porzuca Politechnikę i przenosi się do Akademii Medycznej w Gdańsku. Tu studiuje medycynę. W latach 1954-1962 realizuje swoje marzenie, a 18 czerwca 1961 roku uzyskuje dyplom lekarski oraz prawo do wykonywania zawodu.

Poczatkowo podjął pracę jako rachmistrz(księgowy) w Wojewódzkim Biurze Projektów w Toruniu. Był to bardzo krótki okres pracy, ponieważ trwał od 1 stycznia 1954 do 31 sierpnia tego samego roku.

Po zdobyciu dyplomu odbywa staż w Szpitalu w Inowrocławiu./01.07.1961-31.071962/. Kolejny etap trwający nieprzerwanie to funkacja Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kaczorach.

Na początku Ośrodek zdrowia znajdował się w Urzędzie Gminy. Opieką lekarską obejmuje 13 wsi w gminie Kaczory. Początek pracy to 5000 osób (1962) a w ostanich latach pracy była to liczba 7100 osób (1999). Dodatkowo pracował w przychodni lekarskiej PKP oraz pełnił dyżury w pogotowiu w Chodzieży. Taki ogrom pracy oraz chęć spełniania się w roli lekarza nieustannie zabiegał o budowę ośrodka zdrowia w Kaczorach. Ten cel nieustannie był jego motorem napędowym.W opinii ludzi,władz to właśnie Jego postawa przyczyniła się do powstania Gminnego Ośrodka Zdrowia. Z chwila kiedy zapadła decyzja o budowie był nie tylko w pewnej mierze projektantem (uczestniczył w projektowaniu) ale głównym nadzorcą obiektu jako Kierownik Ośrodka w budowie.

Marian Zieliński miał trójkę dzieci, a Ośrodek Zdrowia nazywano jego czwartym dzieckiem. Pozostawił po sobie trwały ślad w pamięci ludzkiej oraz placówkę w postaci Ośrodka Zdrowia.

Był szanowanym lekarzem z powołania. Najważniejsze było dobro i zdrowie pacjentów.Ta idea przyświecała mu i nakłoniła do budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia, który powstał głównie dzięki podjętym przez niego działaniom i zaangażawaniu. Całe swoje życie poświęcił mieszkańcom gminny Kaczory. Zmarł 30.11.1999 roku

Zobacz też: