Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Zrozum człowieku jak wiele znaczysz”

Mieczysław Jagodziński

ur. 22 listopada 1887
zm. 03 maja 1958
Szkoła Podstawowa im. Ks. Leona Formanowicza w Modliszewku

Zdjęć: 11

Pochodzenie

Mieczysław Jagodziński urodzony 22.11.1887rok w Janowcu powiat żniński. , był synem Stanisława i Julianny z Chęcińsko- Cerajewskich.

Dzieciństwo

Pochodził z domu młynarskiego jego ojciec posiadał w Janowcu wiatrak. Mieczysław , jego bracia Jan i Bolesław oraz siostry Aneta, Maria, Władysława i Zofia musieli ciężko pracować wraz z rodzicami w wiatraku i na roli (12 hektarów).

Edukacja (lub „młodość”)

Uczęszczał do Grundschule- szkoły podstawowej pruskiej gdyż Polska była wtedy pod zaborami. W wieku 21 lat trafił do wojska w Szczecinie tam uległ wypadkowi i utracił w dużym stopniu słuch został zwolniony z wojska. Wyruszył na naukę do młynarzy bo jego marzeniem był własny młyn. Trafił do Ignacego Płaczka właściciela młyna tam uczył się jako czeladnik przez 4 lata. Następnie był w młynie państwa Matuszewskich w Wylatowie były to młyny wodne .

Etapy działalności

W 1913 roku Mieczysław, Maria i Jan przybyli do Zdziechowy z zamiarem zakupienia ziemi i budowy młyna ,zakupili ziemię od pana Józefa i Pelagii Wilkoszów. Sami kopali fundamenty i rozpoczęli budowę młyna motorowego. Wybudowali go w sierpniu 1914 roku- młyn ruszył. Po 1918 roku młyn motorowy w Zdziechowie rozbudowali. Jan kupił młyn w Koźminie(od p. Maćkowiaka). W Zdziechowie młyn pracował pełną parą. Produkował prąd elektryczny dla całej wsi. W 1922 roku w Bydgoszczy 31 października Mieczysław Jagodziński złożył przed komisją egzaminacyjną egzamin mistrzowski w zawodzie młynarskim i otrzymał tytuł mistrza młynarskiego co stanowiło możliwość kształcenia uczniów w tym zawodzie (komisja egzaminacyjna przy Izbie Rzemieślniczej Województwa Poznańskiego).

Etap pierwszy

W 1925 roku Mieczysław ożenił się z Teresą Rogalską ,córką Wincentego (mistrza rzeźnickiego) i Walentyny Rogalskich z Kłecka. Teresa miała rodzeństwo: Marię, Jadwigę, Wincentę, Kazimierę, Czesława oraz Edmunda- porucznika ,powstańca wielkopolskiego. W 1926 roku urodziła się córka Danuta. W 1927 roku urodził się syn Bogdan. W 1930 roku urodziła się córka Maria. Młyn pracował pełną parą. Maszyny sprowadzono z Niemiec( z Roztoku). Młyn przemielał na dobę 30 ton zboża. Przemielano ziarno na mąkę, kaszę i śrutowanie dla inwentarza.

Etap drugi

W 1938 roku ksiądz Mateusz Zabłocki wraz z mieszkańcami Zdziechowy wybudowali kościół. Ks. Mateusz Zabłocki był częstym gościem Mieczysława Jagodzińskiego- byli rówieśnikami, patriotami, wizjonerami i budowniczymi wielkich obiektów.

Kolejne etapy…

W czasie II wojny światowej młyn zawłaszczyli Niemcy, tzw. Trojchendrzy. Od 1940 roku do końca wojny Mieczysław Jagodziński z żoną pracowali we własnym młynie pod rządami Niemców. Od 1945 roku do 1947 roku w młynie przemielano tzw. przemiały gospodarcze.

W 1957 roku władze komunistyczne odebrały młyn właścicielowi Mieczysławowi Jagodzińskiemu; maszyny wywieziono, w budynku powstała mieszalnia pasz „Bacutil”, później magazyn mleczarni w Gnieźnie. 3 maja 1958 roku po tragicznym wypadku przy pracy ( przy cięciu sieczki) Mieczysław Jagodziński zauważył małego pieska, który dostał się w maneż. Chcąc go odsunąć i uratować przed śmiercią wziął szpadel i nieszczęśliwie to narzędzie odbiło się i uderzyło Mieczysława w twarz. W skutek odniesionych obrażeń (pęknięcie czaszki), Mieczysław Jagodziński zmarł. Od 1990 roku dzieci Mieczysława Jagodzińskiego walczyły o zwrot majątku, lecz niestety do dziś nieudało się odzyskać własności. Młyn popadł w ruinę.

Znaczenie postaci

Był najbardziej znanym człowiekiem w okolicy,wybudował młyn, przez co wieś miała prąd , tel. nr5 oraz niektórzy pracę.Dom Mieczysława był zawsze otwarty, pełen ciepła i życzliwości, odbywały sie spotkania, narady .Nasz bohater pokazał innym siłę, uczciwość i pracowitość.

Żródła:

– wywiad z p. Barbarą Gallas- siostrzenicą Bogdana Jagodzińskiego,

-archiwum prywatne p.Bogdana Jagodzińskiego

-www.piastowskakorona.pl/news.php?readmore=451

Kalendarium:

  • 1887 ― Narodziny bohatera
  • 1958 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Zrozum człowieku jak w...”

Zobacz też: