Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Szukam wspólnych słów. Dzielić się nimi chcę, jak opłatkiem, który połamany, ...”

Paweł Kuszczyński

ur. 07 czerwca 1939
zm.
Zespół Szkolno - Przedszkolny - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewic

Artykuł z lokalnej gazety „Dobrzanin”
Artykuł z lokalnej gazety „Echo Turku”
Nagroda im. Hipolita Cegielskiego
Zdjęć: 9
Dokumentów: 3

Dzieciństwo i lata młodości

Urodził się 7 czerwca 1939r. w Wilsku, gmina Dobra k. Turku. Rodzice to Ignacy i Zofia z domu Kraska. Ojciec był najlepszym szewcem w Dobrej. Wykonane przez siebie buty oznaczał własnym znakiem firmowym -czterolistną koniczynką. Matka była gospodynią domowa, wykonywała artystyczne serwetki na drutach. W 1942 roku zmarła przedwcześnie w wieku 39 lat. Pan Paweł posiada trzech braci: Józefa (zmarł w 2011r.), Lucjana i Grzegorza.

Szkołę Podstawową w Dobrej ukończył w 1953r. Następnie kontynuował naukę w Liceum Pedagogicznym w Kaliszu. To tam zaczęła się jego wielka fascynacja poezją, którą była III część Mickiewiczowskich „Dziadów”. Później rozczytywał się w poezji K.I. Gałczyńskiego. Swoją poetycką pasję mógł rozwijać dzięki znakomitej polonistce, pani Marii Sutarzewicz- autorce książek o Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej i Adamie Asnyku. W okresie nauki w liceum p. Paweł fascynował się również matematyką. Został nawet przewodniczącym szkolnego koła matematycznego i chemicznego. Maturę zdał w 1957 roku. Potem była nauka w Studium Nauczycielskim w Poznaniu, które ukończył w 1959 r. Dalej kontynuował edukację na Wydziale Ekonomii Produkcji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie w 1970 roku zdobył tytuł magistra ekonomii.
W 1979 roku ukończył Studium Podyplomowe Kultury i Turystyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Gdy studiował ekonomię, zaczął pisać wiersze oraz uczestniczyć w konkursach literackich. Szczególnie ważny był udział w Konkursie Jednego Wiersza na VI Jesieni Poetyckiej w Poznaniu w 1962 roku, na którym otrzymał nagrodę.


Praca zawodowa


Pracę zawodową rozpoczął w 1959r. Początkowo jako nauczyciel, później na kierowniczych stanowiskach w budownictwie i ruchu zakładowym. Najdłużej pracował w latach 1965-1972 jako kierownik referatu ekonomicznego w Zarządzie Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w Poznaniu . W latach 1986- 1995 pełnił funkcję dyrektora Dzielnicowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół Poznań-Stare Miasto. Ostatnią pracę w charakterze kierownika oddziału ekonomicznego Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wykonywał w latach 1999-2004 ( do przejścia na emeryturę).
Pan Paweł Kuszczyński pracował również społecznie. W latach 1986-1999 był działaczem Związku Nauczycielstwa Polskiego (uczestnik trzech Zjazdów ZNP), członkiem Zarządu Krajowego Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi. W latach 1999-2003r. był członkiem Zarządu Oddziału Związku Literatów w Poznaniu. W latach 2007-2011 wiceprezesem Zarządu ZLP Oddział w Poznaniu. W latach 2011-2014 prezesem Zarządu ZLP Oddział w Poznaniu.
Pan Paweł ma żonę Stefanię, która jest emerytowaną polonistką, dwie córki, Katarzynę i Magdalenę, oraz troje wnucząt.
Jest Autorem 12 książek poetyckich :,,Powroty” 1991, ,,Róża spadająca kwiatem” 1993, „Łąki wyobraźni” 1994, „Być w słowie” 1998, „Ciągle żywe okno” 2001, „Oswajanie czasu” 2006, „W zwierciadle źrenic” 2003, „Niedosyt istnienia” ( wybór wierszy z lat 1962-2007) 2007, „Spotkanie pragnień” 2009, „Pora zdumienia” 2012. Swoje wiersze publikował także w antologii współczesnej poezji polskiej: „Dojrzewanie w miłości” , antologiach „Okolicy Poetów”, w antologiach dwujęzycznych; polsko-esperanckiej, węgierskiej, rosyjskiej, niemieckiej i w almanachach poetyckich: „Morwa”, „Akcenty”, „Gałąź serca”, „Kocham was”, „Kocham Cię, ziemio rodzinna”, „Strofy o Wielkopolsce”. Wiersze drukował w czasopismach: „Współczesność” , „Nurt” „W drodze”, „Twórczość”, „Metafora”, „Tygodnik Powszechny”, „Akant”, ,”Arkusz”, „Okolica Poetów ,” „ Literacka Polska” , „ Gość Niedzielny” , „ Poezja Dzisiaj”, „ Gazeta Kulturalna”, „Temat” , „Niedziela” , „Nihil Novi”. Artykuły krytycznoliterackie publikował w „ Metaforze”, „Gazecie Kulturalnej” , „Akancie”, „ Dzienniku Poznańskim”.

Odznaczenia

Za osiągnięcia w poezji i krytyce p. Paweł Kuszczyński otrzymał wiele odznaczeń i nagród:
• W 1962r. Laureat Poznańskiej Jesieni Poetyckiej;
• W 1988r. Złoty Krzyż Zasługi ;
• W 2002r. otrzymał Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, nadawaną osobom zasłużonym w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury;
• W 2006r. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego uhonorowało go Medalem „Labor Omnia Vincit”.
• W 2011r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał mu Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
• W 2013r. otrzymał Nagrodę Literacką im. Augusta Cieszkowskiego;
• W 2014r. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przyznało tytuł Lidera Pracy Organicznej .

Znaczenie postaci

P. Paweł Kuszczyński od wielu lat nie mieszka już na terenie gminy Dobra, ale nadal jest osobą znaną wśród jej mieszkańców. W 2007 roku promował swój nowy tomik poezji „Niedosyt istnienia”. 5 marca 2010r. był gościem Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej, gdzie odbyły się gminne eliminacje XVIII Konkursu Recytatorskiego „Czerwieńcie, zieleńcie się słowa”. Odwiedzając rodzinne strony szerzy swoją pasję, pokazując piękno poezji, co jest szczególnie ważne dla dzieci i młodzieży żyjących w czasach telewizji i komputera. Prezentując swoją twórczość rozwija wrażliwość młodego człowieka. Szczególnie jest ceniony za wiersze sięgające swoimi korzeniami rodzinnych stron oraz te, w których wspomina czasy szkolne, wymieniając nazwiska swoich nauczycieli. Podczas spotkań z młodzieżą wyjaśnia, jak poprzez poezję można patrzeć na otaczającą rzeczywistość.


Podczas tworzenia biogramu wykorzystano wywiady z:

p. Pawłem Kuszczyńskim;

p. Marianną Ochocką- dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej;

p. Eweliną Gręzicką- dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobrej.Cytaty:

  • „Szukam wspólnych słów....”

Zobacz też: