Paweł Nowak

ur. 26 czerwca 1900
zm. 19 lipca 1970
Szkoła Podstawowa im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie

Zdjęć: 7

Pochodzenie:

Paweł Nowak, urodzony 22 czerwca 1900 roku w Drawsku, syn Ludwika i Pauliny z domu Banecka.

Dzieciństwo:

Szkołę Podstawową ukończył w Drawsku w latach 1907 – 1914.

Młodość:

Od 1916 roku pracował jako flisak przy spławie drewna Notecią.

Etapy działalności:

– I wojna światowa, Powstanie Wielkopolskie,

– Okres międzywojenny,

– II wojna światowa,

– czasy powojenne

Etap pierwszy:

25 lipca 1918 roku powołany został do armii niemieckiej i stacjonował ze swą jednostką w Schwerinie w Meklemburgii. 20 listopada 1918 roku zostaje zwolniony ze służby w armii niemieckiej. 10 stycznia 1919 roku wraz z grupą około 70 byłych żołnierzy niemieckich przedostał się do Wronek do formujących się tam oddziałów powstańczych. Pierwszą bitwę stoczył wraz ze swoim oddziałem pod Gralewem (1 kompania 7 pułku Strzelców Wielkopolskich), następnie pod Wolsztynem i Nakłem. W roku 1920 wraz z 7 pułkiem brał udział w walkach na froncie wschodnim, jako dowódca drużyny pod Berdyczowem i Kijowem, Mińskiem i Berezyną. Walczy w sierpniu w obronie Warszawy, za co otrzymał Krzyż Walecznych.

Etap drugi:

Po zwolnieniu z wojska w 1924 roku wstępuje do policji. Do 1934 roku pełni służbę w Łasicy, a następnie w Miedziowe na Wileńszczyźnie, aż do wybuchu wojny. 24 kwietnia 1929 r. zawarł ślub z Gertrudą Maciaszek w Kościele Parafialnym w Drawsku. W roku 1930 rodzi się córka Krystyna, a w latach kolejnych Adam, Marychna i Janka.

Etap trzeci:

Po wybuchu II wojny światowej Paweł Nowak był internowany przez władze litewskie, a po zajęciu Litwy przez armię radziecką. W 1940 roku zostaje przewieziony do obozu w Kozielsku. Po kilku miesiącach zostaje przeniesiony do Murmańska, gdzie na półwyspie Kola pracuje przy budowie lotniska. W sierpniu 1941 roku wstępuje jako ochotnik do Armii Andersa. Pełni tam funkcję podoficera broni w 15 batalionie strzelców 5 Wileńskiej Brygady. W 1942 przez Morze Kaspijskie trafia wraz z całą armią do Iraku, Palestyny i Egiptu, gdzie przechodzi intensywne szkolenie. W lutym 1944 roku wraz z II Korpusem ląduje w Barii we Włoszech i bierze udział w walkach pod Monte Cassino. Dalszy szlak wiedzie przez Ankonę i Bolonię. W październiku 1946 roku ewakuowany jest do Anglii, skąd na własną prośbę w lipcu 1947 roku wrócił do Polski.

Etap czwarty:

W Drawsku tworzy Gminną Spółdzielnię Samopomocy Chłopskiej, której zostaje wybrany prezesem. Na emeryturę przechodzi w 1965 roku. W kwietniu 1948 roku był współzałożycielelem koła Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Drawsku, które wówczas liczyło 20 członków. W pierwszej połowie lat sześćdziesiątych pełnił funkcję radnego powiatu czarnkowskiego, jako przewodniczący Komisji Rolnictwa i Leśnictwa. W 1963 założył w Drawsku Kółko Rolnicze oraz od 1967 pełnił funkcję członka zarządu SOP (Spółdzielni Oszczędnościowo Pożyczkowej). Był również członkiem Powiatowego Zarządu Kółek Rolniczych.

Znaczenie postaci dla jej współczesnych i potomnych:

Paweł Nowak całe swoje życie poświęcił służbie innym, był wzorowym ojcem i aktywnym działaczem społecznym. W okresie międzywojennym pełnił służbę w policji państwowej zyskując uznanie u swoich przełożonych. Po zakończeniu wojny rozwijał działalność spółdzielczą w Drawsku zakładając Samopomoc Chłopską oraz Kółko Rolnicze. Był jednym z współzałożycieli Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Przez wiele lat był radnym gromadzkim i powiatowym.

Ads by OnlineBrowserAd… Find adam Search for adam on Yahoo, Google, Bing, and Twitter! click here Scour.com

Kalendarium:

  • 1900 ― Narodziny bohatera
  • 1929 ― Ślub bohatera
  • 1947 ― Powrót do Polski
  • 1970 ― Śmierć bohatera

Zobacz też:

  • > II wojna światowa...
  • > I wojna światowa ...
  • > powstanie wielkop...
  • > Miejsce narodzin ...
  • > Miejsce śmierci b...