Powrót Encyklopedia Wielkopolan „W czasie wzmożonej germanizacji na terenie zaboru pruskiego dochodziło do wys...”

Piotr Grus

ur. 28 czerwca 1898
zm.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile

Wywiad
Książeczka Wojskowa
Zdjęć: 15
Filmów: 5
Nagrań: 4
Dokumentów: 5

Pochodzenie

Wywodził się z wielodzietnej rodziny, zamieszkałej od pokoleń w Ujściu. Był najstarszym z rodzeństwa, urodził się dnia 28 czerwca 1898 roku w Ujściu. Syn Leona i Gertrudy.

Dzieciństwo

W 1908 roku, jako dziesięcioletnie dziecko, uczestniczył w strajku szkolnym, w obronie języka polskiego (ograniczonego tylko do religii). W strajku wzięło udział 300 uczniów szkół elementarnych, popartych przez rodziców. Pomimo kar, które spadły na rodziców i uczniów, strajk trwał przeszło pół roku. Rodziców karano mandatami pieniężnymi a uczniów chłostą, zamykaniem w „kozach”, czyli aresztach szkolnych. Bunt ten przyniósł pozytywny skutek – wytworzyła się grupa świadomych młodych osób, pojmująca na swój sposób odrębność narodową. Pierwszą Komunię Świętą przyjął 25 maja 1911 roku w Ujściu. W tym samym okresie brał udział w budowie kalwarii w Ujściu (zespół kaplic położonych na wzgórzach w miejscowości Ujście).

Etapy działalności

Etap pierwszy

Od pierwszych dni uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim, 11 marca 1919 roku wcielony do 4 pułku strzelców wielkopolskich. Od lipca 1919 r. wraz z pułkiem walczyłna froncie wschodnim z bolszewikami, następnie w wojnie 1920 – 1921 r. w ramach 58 pułku piechoty (przemianowany 4 pułk strzelców wielkopolskich), zaś w okresie 19.02.-09.09. 1921 w 7. pułku strzelców konnych.

Etap drugi

W 1929 roku ożenił się z Anną Wiśniewską, mieli dwóch synów Alfonsa i Leonarda.

W 1930 roku był skarbnikiem Bractwa Strzeleckiego i Towarzystwa Powstańców i Wojaków.

Zmarł w 1985 roku i został pochowany na cmentarzu w Ujściu.

Znaczenie postaci

22 marca 1929 roku otrzymał pochwałę za szybkie wstawienie się na ćwiczenia sprawdzające z rąk Dowódcy OKR. Korp. NR. VIII. Generała Brygady Stefana Pasławskiego.

22 marca 1930 roku Nagrodzony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 przez Powiatową Komendę Uzupełnień w Bydgoszczy.

Widnieje na Liście Powstańców Wielkopolskich urodzonych, mieszkających i pochowanych na terenie gminy Ujście. 9 listopada 2008 roku, jego rodzina uczestniczyła w uroczystym odsłonięciu i poświęceniu Pomnika Poległych Powstańców.

Kalendarium:

  Cytaty:

  • „28 grudnia 1918 r. nie...”
  • „Tak zapał tworzy cuda!...”
  • „W czasie wzmożonej ger...”

  Źródła:

  Zobacz też:

  • > powstania wielkop...
  • > Miejsce narodzin ...
  • >
  • >
  • >
  • >