Piotr Łuszczykiewicz

ur. 28 maja 1964
zm.
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wlelkopolskim

Zdjęć: 3

Pochodzenie

Piotr Łuszczykiewicz urodził się 28 maja 1964 r. w Kaliszu.

Dzieciństwo

Urodził się w Kaliszu, ale dzieciństwo spędził w Opatówku. Wychowywała go babcia, „córka saksońskiego mistrza tkackiego”, która przez cały okres międzywojenny była główną księgową w słynnej na cały świat opatowskiej fabryce lalek i zabawek braci Pinczewskich. Fabryka ta w XIX i XX wieku zdobywała główne nagrody na wystawach sztuki zabawkarskiej w Wiedniu. Dziadek przez szereg lat po wojnie był kierownikiem fabryki włókienniczej. Piotr jako dziecko długie godziny spędzał na oglądaniu przez specjalną lupę tkacką rozmaitych splotów. Widok hal fabrycznych, monotonny szum krosien wywierały na nim ogromne wrażenie. „Technika, sposób robienia czegoś, to, żeby to było precyzyjne, żeby to było mistrzowskie – taki jest chyba mój pogląd na sztukę. Prawdziwa sztuka zaczyna się dopiero tam, gdzie mamy do czynienia z wybitnym rzemiosłem.”

Edukacja

Był recytatorem, chciał także zostać aktorem. Wydał młodzieńczy tomik poezji. Pisanie piosenek dla aktorów traktował jako rzemiosło, które bardzo lubi, ponieważ wymagają one rzemieślniczej poprawności. Waznym momentem w jego karierze była propozycja Roberta Glińskiego napisania kilku testów do filmu o disco polo „Kochaj i rób co chcesz”. Jedna piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej tego filmu. Nosi tytuł „Życie pędzi po krawędzi” a wykonuje ją Mieczysław Szcześniak.

W 1983 r. ukończył I LO im. Adama Asnyka w Kaliszu, Uniwersytet Łódzki, Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie, studia na Akademii Wiedzy i Literatury w Moguncji oraz w Deutsches-Polen Institut; dr hab. prof. UAM w Poznaniu – kierownik Studium Filologii Polskiej UAM w Kaliszu, kierownik Pracowni Komunikacji Medialnej; pracuje także w PWSZ im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na stanowisku profesora nadzwyczajnego;

Etapy działalności

Etap pierwszy

W 1983 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu. Do dnia dzisiejszego jest związany z tym miejscem, tworząc Stowarzyszenie „Asnykowców”.

Etap drugi

Studia polonistyczne odbył na Uniwersytecie Łódzkim, studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie. Pracę doktorską o polskiej poezji miłosnej obronił w 1993 r. Stypendysta Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej, Akademii Wiedzy i Literatury w Moguncji, Fundacji Roberta Boscha, Fundacji Janineum, kapituły Artystycznej Miasta Poznania, Fundacji Kultury w Kaliszu. Autor ponad stu artykuł o poezji współczesnej, publikowanych w „Twórczości”, „Teatrze”, „Poezji”, „Literaturze”, „Arkuszu”, „Pamiętniku Literackim”, „Gazecie Poetów i Malarzy”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Przeglądzie Literackim”, „Studiach Polonistycznych”, „Nowych Książkach”.

Kolejne etapy…

Wydał tomik poetycki „17 wierszy” (Kalisz 1985), studium o poezji miłosnej Stanisława Grochowiaka „Książę erotyku” (Warszawa 1995) oraz zbiór esejów o literaturze polskiej „Po balu” (Warszawa 1997). Autor tekstów piosenek teatralnych do sztuk „Rybka we czworo”, „Sługa dwóch panów”, „Zagraj to jeszcze raz”, a także do recitali Ewy Jasielskiej, Agnieszki Dzięcielskiej, Moniki Szalaty. Adiunkt Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, kierownik kaliskiej filii polonistyki, redaktor miesięcznika literackiego „Arkusz”.

Znaczenie postaci

Opublikował książki: „Książę erotyku. O poezji miłosnej Stanisława Grochowiaka” (Warszawa 1995), „Po balu. Eseje o literaturze polskiej” (Warszawa 1997), „Orbit of Discourse. Polish Literature on the Net” (Kraków 1999), „Multi-Kulti. Von der Gutenberg-Galaxis zu einer miltimedialen Wolke” (Kalisz 2000), „Pociąg do Poznania. Szkice i rozmowy „(Poznań 2000), „Bliskie czytanie. Interpretacje literatury XX wieku „(Kalisz 2002). Na temat tej książki wypowiedział się sam Ryszard Kapuściński, pisząc: „Książkę Piotra Łuszczykiewicza czyta się z prawdziwą przyjemnością i wielkim pożytkiem. Z przyjemnością, ponieważ jej autor wprowadza nas w fascynujący świat literatury, jej dzieł i twórców, a pożytkiem, gdyż czytając z nami fragmenty prozy Konwickiego lub Lema, czy wiersze Szymborskiej, Różewicza, Hartwig i Mikołajewskiego pomaga nam zrozumieć ich piękno, sens i przesłanie…”.

Piotr Łuszczykiewicz jest niezwykle ciepłą, miłą, otwartą osobą. Potrafi wzniecić miłość do literatury niemalże u każdej osoby, która choć raz posłucha jego wypowiedzi na temat literatury. Dla studentów jest wzorem godnym naśladowania i sprawia, że chcą oni poszukiwać w poezji najróżniejszych dróg, zgłębiać dzieła Norwida w sposób, jaki nie uczono ich w szkole.

W Kaliszu udziela się nie tylko na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. W 2013 r. fragmenty „Trzy po trzy” obok prezydenta, który rozpoczął popołudniowe spotkanie z dziełami Aleksandra Fredry, czytało kilkudziesięciu kaliszan. Wydarzenie moderował prof. Piotr Łuszczykiewicz, który zebranym w Sali Recepcyjnej kaliskiego ratusza słuchaczom przybliżył życiorys artystyczny twórcy.

Promuje swoje miasto, wygłaszając liczne wykłady na temat Kalisza w literaturze, filmie i piosence.

Publikował w licznych wydawnictwach zbiorowych i w najważniejszych periodykach literackich i kulturalnych w Polsce oraz poza granicami kraju w prasie slawistycznej. Jego teksty tłumaczono m.in. na angielski, niemiecki i włoski. Kieruje Studium Filologii Polskiej UAM w Kaliszu i Pracownią Komunikacji Medialnej w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Jest jurorem Międzynarodowej Nagrody Pisarskiej Unii Europejskiej „Primo Strega”.

Zobacz też: