Robert Łoza

ur. 20 listopada 1964
zm.
Zespół Szkół w Białobłotach - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Białobłotach

Zdjęć: 16
>

Pochodzenie i rodzina

Robert Łoza urodził się 20 listopada 1964 r. w Pleszewie, jako jedyne dziecko Tadeusza i Danuty (z domu Malinowskiej). Od urodzenia do dnia dzisiejszego mieszka w Szymanowicach, gmina Gizałki, powiat Pleszew.
Rodzice posiadali małe gospodarstwo rolne, pracowali też zawodowo. Matka Danuta była Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Gizałki, a ojciec Tadeusz pracownikiem Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Szymanowicach.
Żona pan Roberta, Sławomira pracuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gizałkach. Mają dwoje dzieci, córkę Martę i syna Mateusza.

Dzieciństwo

W młodości pan Robert marzył o tym, aby zostać leśnikiem, co wynikało z jego zainteresowań przyrodą. Jako dziecko pomagał rodzicom w gospodarstwie, a wolny czas poświęcał na gry i zabawy z rówieśnikami oraz na czytanie książek.

Edukacja

Od 1971 -1972 r. Szkoła Podstawowa w Tomicach,
Od 1973 -1974 r. Zbiorcza Szkoła Gminna w Gizałkach,
Od 1974 -1979 r. Zbiorcza Szkoła Gminna w Tomicach,
Od 1979 -1984 r. Zespół Szkół Rolniczych w Marszewie,
Od 1984 – 1989 r. Akademia Rolnicza w Poznaniu,Wydział Rolniczy,
Od 2001 – 2002 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji (studia podyplomowe).

Działalność zawodowa

Etap pierwszy

W 1989 roku czyli po ukończeniu Akademii Rolniczej w Poznaniu pan Robert otworzył własną działalność gospodarczą a mianowicie gospodarstwo rolno-ogrodnicze w Szymanowicach.

Etap drugi

Od 1991 – 1999 roku pracował w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Kotlinie.

Etap trzeci

Kolejnym etapem w działalności pana Roberta Łozy była praca w Starostwie Powiatowym w Pleszewie na stanowisku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, którą podjął w 1999 roku. Jego najważniejszymi zadaniami w nowej pracy była oprócz rutynowych obowiązków administracyjnych, realizacja programów z dziedziny ochrony środowiska, w tym między innymi programu usuwania materiałów azbestowych, a także regulacja populacji lisów. Był również odpowiedzialny za organizację konkursów przyrodniczych, spływów kajakowych„Eko-Prosna” oraz akcji zimowego liczenia ptaków w parkach i ogrodach na terenie całego powiatu pleszewskiego.

Etap czwarty

W roku 2010 mieszkańcy gminy Gizałki przekonali pana Roberta, iż jest odpowiednim kandydatem na stanowisko wójta gminy Gizałki. Po wspólnych rozmowach z rodziną oraz ich wsparciu postanowił podjąć to wyzwanie, wystartować i wygrać wybory. W ten właśnie sposób od roku 2010 do dzisiaj pełni rolę włodarza naszej gminy.

Najważniejszymi osiągnięciami wójta Roberta Łozy (pełniącego stanowisko drugą kadencję) jest umiejętne i skuteczne inwestowanie w gminę, które niewątpliwie wiąże się również z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. Dzięki tym działaniom udało się m.in.:
– Wybudować przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gizałki (12 km długości sieci, 13 szt. przepompowni ścieków oraz 211 szt. przydomowych oczyszczalni);
Dokonać przebudowy Gminnego Centrum Kultury w Tomicach;
Odbudować most na rzece Prosna w miejscowości Ruda Wieczyńska;
– Wybudować place zabaw w Szymanowicach, Rudzie Wieczyńskiej, Gizałkach i Białobłotach;
Rozbudować świetlicę wiejską i docieplić salę sportową w Gizałkach;
– Przebudować świetlicę w budynku remizy OSP Wierzchy;
– Zagospodarować i zrewitalizować park w Szymanowicach;
– Wybudować ścieżkę rowerową wraz z budową kolektora deszczowego w Rudzie Wieczyńskiej;
– Rozbudować linie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Ruda Wieczyńska, Czołnochów oraz Gizałki ( ul. Kaliska i Mostowa);
– Dokonać budowy i modernizacji dróg – o łącznej długości 35,48 km.

– Zrealizowany został również projekt pn. „Zagospodarowanie placu przykościelnego w miejscowości Szymanowice” w ramach konkursu
„Pięknieje wielkopolska wieś” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

– Od 1.08.2013 r. do 31.07.2014r. funkcjonował też w Nowej Wsi nowo utworzony oddział przedszkolny, jako projekt pn. „Wesołe przedszkolaki w Gminie Gizałki” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnikami projektu były dzieci w wieku 3- 4 lat z gminy Gizałki. Dzieci miały zapewniony pobyt w placówce i bezpieczną opiekę przez 9 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu oraz wysokiej jakości usługi edukacyjne (j. angielski, rytmika, zajęcia korekcyjne, zajęcia artystyczne i zajęcia logopedyczne). Doposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne została sala do zajęć.

– Kolejny zrealizowany projekt to „Atrakcyjne oddziały przedszkolne w Gminie Gizałki”, który dotyczył poprawy warunków upowszechniania edukacji przedszkolnej. Wsparciem objęto 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych: 2 oddziały w Tomicach, 1 oddział w Wierzchach i 2 oddziały w Białobłotach.

– Gmina Gizałki prowadzi aktywną współpracę z samorządami europejskimi. Posiada podpisane porozumienia z 13 partnerami zagranicznymi z 10 państw. Pod hasłem „Razem w Europie – możemy więcej” realizowany był projekt, w którym Gizałki wraz z partnerskimi gminami zagranicznymi: Momignies z Belgii, Apen z Niemiec, Spišské Vlachy ze Słowacji, Schönau z Austrii i Bácsalmás z Węgier uczestniczyły w przedsięwzięciu, które miało na celu umacnianie partnerstwa obywateli Europy i dialogu międzykulturowego.

Zainteresowania

Wójt jest miłośnikiem sportu, fascynuje go kajakarstwo rzeczne, pływanie oraz narciarstwo. Swój wolny czas, którego niestety nie ma zbyt wiele poświęca turystyce i krajoznawstwu. Pasjonuje Go też motoryzacja.

Znaczenie postaci

Nagrody i wyróżnienia

Zaangażowanie pana Roberta Łozy zostało niejednokrotnie docenione:
2006r. „Odznaka za zasługi dla łowiectwa” nadana przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego za opracowanie i realizację powiatowego programu regulującego populację lisa na terenie Powiatu Pleszewskiego.
2007 i 2011r. Brązowy i Srebrny Medal „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju” nadany przez Prezydium Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju za działalność w LOK – Klubie Kajakowym Prosna ( wyznaczenie i promocja szlaku kajakowego na rzece Prośnie).
2009r. Odznaka honorowa „Zasłużony dla rolnictwa” nadana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za działalność m.in. w Regionalnej Komisji ds. BHP w Rolnictwie oraz zorganizowanie Gminnych Spółek Wodnych na terenie Powiatu Pleszewskiego.
2012r. Srebrny Krzyż za Zasługi w Rozwoju Spółdzielczości Bankowej im. Ks. Piotra Wawrzyniaka nadany przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Wójt słynie z gospodarności i kreatywności. Rzeczą najważniejszą w Jego działalności są warunki w jakich żyją mieszkańcy, ochrona środowiska, infrastruktura drogowa oraz budownictwo. Każdego roku na te cele gmina przeznacza znaczną część swojego budżetu, a także pozyskuje środki z innych źródeł w szczególności Unijnych.
Pan Robert Łoza swoją pracą, doświadczeniem i zaangażowaniem potrafi tworzyć dobry wizerunek Gminy Gizałki. Dzięki ogromnej wiedzy jaką posiada, umiejętnościom i operatywności przyczynił się do przeprowadzenia inwestycji mających duże znaczenie dla poprawy jakości życia mieszkańców swojej gminy.

Źródła:

1. Wywiad z Panem Robertem Łozą Wójtem Gminy Gizałki
2. Strona internetowa Urzędu Gminy Gizałki
3. Zdjęcia z zasobów archiwalnych

Kalendarium:

 • 1964 ― Narodziny bohatera
 • 1971 ― Szkoła Podstawowa w T...
 • 1973 ― Zbiorcz Szkoła Gminna...
 • 1974 ― Zbiorcza Szkoła Gminn...
 • 1979 ― Zespół Szkół Rolniczy...
 • 1984 ― Akademia Rolnicza w P...
 • 1999 ― Naczelnik Wydziału Oc...
 • 2001 ― Uniwersytet im. Adama...
 • 2006 ― „Odznaka za zas...
 • 2007 ― Srebrny Medal „...
 • 2009 ― Odznaka honorowa R...
 • 2010 ― Objęcie funkcji Wójta...
 • 2011 ― Brązowy Medal „...
 • 2012 ― Srebrny Krzyż Za Zasł...

Źródła:

 • Strona Internetowa Gmi...
 • Wywiad z Wójtem Gminy ...

Zobacz też:

 • > Gizałki