Roman Adam Szeląg

ur. 24 listopada 1956
zm.
Szkoła Podstawowa nr17 z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Koszutskiego w Kaliszu

Roman Szeląg
Zdjęć: 9
Nagrań: 1

Pochodzenie

Roman Szeląg urodził się 24 listopada 1956 roku w Poznaniu. Syn Stanisława Szeląga i Teodory Szeląg z domu Sikora.

Dzieciństwo

Uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym. W tej szkole było 8 klas. Ukończył ją w 1970 roku. Lubił przedmioty humanistyczne, a najbardziej historię.

Młodość

Następnie podjął naukę w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim. W roku 1975 rozpoczął studia socjologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończył w 1980 r. W latach 1980 – 1981 kontynuował naukę w Studium Podyplomowym Akademii Spraw Wewnętrznych w Pile. W 1993 roku ukończył kursy specjalistyczne, m.in.: z zakresu prewencji kryminalnej w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz w 1996 roku organizowany przez Crime Prevention College (Wielka Brytania). Kurs specjalistyczny m.in. dla nauczycieli szkół policyjnych i ośrodków szkolenia Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Etapy działalności

Początki pracy zawodowej

W latach 1981 – 1990 roku był inspektorem ds. nieletnich. Następnie w 1990 roku został specjalistą ds. nieletnich i prewencji kryminalnej w KMP w Kaliszu, stanowisko to piastował do 2000 roku. W kolejnych latach został specjalistą (2000-2003), a następnie ekspertem ds. nieletnich (2003-2011) w KMP w Kaliszu.

Publikacje

Autor artykułów w ,,Życiu Kalisza” i ,,Ziemi Kaliskiej” oraz publikacji książkowej „Informator o uzależnieniach”.

Działalność na rzecz lokalnej społeczności

Roman Adam Szeląg przez 19 lat, dwa razy w tygodniu, prowadził program ,,Policja radzi” w „Radiu Centrum”. Przez 6 lat w lokalnej telewizji prezentował autorski program „Kroniki kaliskiej policji”. Przez 10 lat w diecezjalnym „Radiu Rodzina” prowadził comiesięczne, 30 minutowe, programy prewencyjne. Członek: Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji 1999, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (wiceprezes Zarządu Okręgowego w Kaliszu) 1982, Laureat ,,Złotej Dziesiątki” (konkurs ,,Kaliszanin Roku”) 1997 oraz ,,Nagrody Głównej Hetmana Wielkiego” (Kapituła Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa Obywatelskiego G7 i Komenda Główna Policji) 2002.

Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi, brązowa odznaka ,,Zasłużony Policjant”, Medal im. dr Henryka Jordana. W 2010 r. na wniosek uczniów kaliskich szkół został odznaczony przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu. W 2014 roku otrzymał odznakę ,,Zasłużony dla Miasta Kalisza” i „Honorowy Mikrofon Radia Centrum” oraz odznakę ,,Za Zasługi Dla Województwa Wielkopolskiego”. W marcu 2011 roku zakończył pracę zawodową, jednak nadal prowadzi na terenie całej Wielkopolski, działalność szkoleniową skierowaną do młodzieży, nauczycieli i rodziców, w zakresie uzależnień. Uczestniczy w pracach Miejskich Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu oraz Zespołu Interdyscyplinarnego. Jest społecznym kuratorem dla nieletnich.

Znaczenie postaci

Wybraliśmy pana Romana Szeląga, ponieważ zafascynowała nas jego działalność na rzecz społeczeństwa i doceniamy jego wkład w pomoc osobom uzależnionym. Podejmowane przez niego działania prewencyjne (pogadanki, szkolenia, broszury) przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa w naszym mieście. Dzięki niemu dzieci, młodzież i nasi rodzice dowiedzieli się o zagrożeniach jakie ze sobą niosą narkotyki, alkohol i jaki mają one wpływ na organizm człowieka. Usłyszeli też gdzie szukać pomocy i na czym ona polega. Pan Szeląg to postać godna naśladowania i wyjątkowa. Zawsze, gdy ktoś ma problem, może z nim porozmawiać (dzwoniąc do telefonu zaufania) i na pewno uzyska pomoc. Cieszymy się, że mieszka wśród nas i mieliśmy możliwość poznać go osobiście.

Kalendarium:

  • 1956 ― Data urodzenia

Zobacz też:

  • > Miejsce narodzin ...