Romuald Ochocki

ur. 19 września 1927
zm.
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku

Wywiad z Panem Romualdem Ochockim
Zdjęć: 40
Filmów: 31
Nagrań: 30
Dokumentów: 30

Pochodzenie

Urodzony 19.09.1927r. w Dolsku. Obecnie wraz z żoną mieszka w Dolsku.

Żona: Helena Ochocka (Grylewicz), urodzona 23.01.1931r. w Dolsku. Pracowała w Bibliotece Publicznej w Dolsku, w Biurze Dowodów Osobistych w Dolsku, w Spółdzielczym Banku Ludowym w Dolsku jako kasjerka. Ukończyła Szkołę Średnią Zawodową w Krośnie Odrzańskim. Pani Helena po przejściu na emeryturę kilka lat pracowała społecznie, jako sekretarz w Związku Emerytów i Rencistów. Została odznaczona za zasługi medalem Związku Emerytów i Rencistów.

Matka: Kazimiera Ochocka (Anyżewska) urodzona 18.01.1905r. w Dolsku, zmarła 13.01.1981r. Była gospodynią domową.

Ojciec: Stanisław Ochocki urodzony 4.05.1897r. w Dolsku, zmarł 9.08.1981r. Z zawodu był stolarzem. W latach wojennych pracował jako stolarz, później zatrudnił się w firmie budowlanej i w magistracie. Po wojnie otworzył własny zakład stolarski, który przekazał synowi Romualdowi. W wieku 19 lat dostał wezwanie do armii niemieckiej, służąc w batalionie zapasowym 46 Pułku Piechoty w Pleszewie. Walczył na froncie rosyjskim oraz we Francji. Jako kapral obsługiwał ciężki karabin maszynowy. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim w dolskiej kompanii powstanczej pod dowództwem majora Tomasza Paula. Po zakończeniu powstania brał udział w obronie Lwowa. Za udział w Powstaniu Wielkopolskim został mianowany na stopień podporucznika. Stanisław Ochocki był wielkim społecznikiem, sprawował wiele ważnych funkcji w Dolsku. Do najważniejszych należą: Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolsku, Członek Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Dolsku, Prezes Chóru Lutnia w Dolsku, Radny Miejski w Dolsku, Prezes Powstańców Wielkopolskich, Sekretarz w Bractwie Kurkowym w Dolsku, Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego w szkole w Dolsku, Sekretarz Towarzystwa Polskich Przemysłowców w Dolsku, Prezes Pszczelarzy w Dolsku. Należał także do partii R. Dmowskiego Stronnictwo Narodowe i zasiadał w Radzie Parafialnej założonej przez ks. Kurpisza. Po wojnie wstąpił do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Otrzymał wiele odznaczeń, dyplomów i wyróżnień (Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, Zasłużony Działacz Banku, odznaczenie za zasługi dla miasta Dolsk).

Najważniejsze pamiątki po Stanisławie Ochockim syn, pan Romuald Ochocki przekazał na ręce pani dyrektor Gimnazjum im. Powstanców Wielkopolskich w Dolsku.

Brat: Ryszard Ochocki urodzony 18.03.1926r. w Dolsku, zmarł 09.01.1998r. Był stolarzem. Pracował w Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie jako księgowy, w Odlewni Żeliwa w Śremie jako magazynier i w Terenowych Zakładach Przemysłu Budowlanego w Dolsku, również jako magazynier.

Brat: Jerzy Ochocki urodzony 28.05.1934r. w Dolsku, zmarł 16.09.2004r. Pracował w Terenowych Zakładach Przemysłu Budowlanego w Dolsku, jako księgowy.

Syn: Marek Ochocki urodzony 21.12.1954r. w Dolsku, zmarł 20.12.2008r. Posiadał wykształcenie średnie. Pracował w firmie transportowej PEKAES w Śremie, jako kierowca. Był także wykładowcą LOK. Wraz z żoną Jolantą Ochocką (Kaźmierczak) urodzoną 27.04.1958r. prowadził sklep.

Córka: Bożena urodzona 11.02. 1957r. w Dolsku, zmarła 20.07.2003r. Wykształcenie średnie zdobyła w Technikum Transportu Drogowego. Pracowała w firmie transportowej PEKAES w Śremie.

Wykształcenie

W latach 1934-1939 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Dolsku. Jest absolwentem Zawodowej Szkoły Wieczorowej w Dolsku, którą ukończył w 1946 roku zdając pozytywnie egzamin czeladniczy. W czasie wojny chodził na zajęcia do szkoły niemieckiej. Ukończył także kurs pedagogiczny.

Praca zawodowa

W 1957 roku pan Romuald Ochocki otrzymał tytuł mistrza, dzięki czemu mógł stać się nauczycielem i opiekunem dla innych osób próbujących swoich sił w zawodzie stolarza. Pracę zawodową zakończył w 2007 roku wypuszczając do tego czasu spod swoich skrzydeł 30 uczniów. Dokładność i precyzję wykonywanych przez niego przedmiotów użytku codziennego i nie tylko, odzwierciedlają zachowane do dzisiaj w wielu domach i mieszkaniach na terenie gminy drewniane meble, okna czy drzwi.

Praca społeczna

Romuald Ochocki jest bardzo cenioną postacią Dolska, ze względu na swoją działalność na rzecz lokalnej społeczności. W 1990 roku wraz z trzema członkami reaktywował Bractwo Kurkowe w Dolsku. 25 marca 1991 roku Bractwo Kurkowe w Dolsku zostało zarejestrowane i uzyskało osobowośc prawną. Pod aktem założycielskim widnieje między innymi podpis Romualda Ochockiego, który w kwietniu tego roku na pierwszym walnym zebraniu stał się komendantem zarządu Bractwa Kurkowego. Funkcja ta polega m. in. na prowadzeniu Bractwa i przekazywaniu rozkazów. Wkrótce po odrodzeniu Bractwa obchodzony był jubileusz 325 – lecia Bractwa Kurkowego. Od aktu założycielskiego w 1667 roku minęło kilkaset lat. Znamiennym był fakt, że Królem Kurkowym w roku 1992 (jubileuszowym) został założyciel i kontynuator tradycji – właśnie pan Romuald Ochocki. Przez 50 lat pan Romuald przechowywał drzewiec sztandaru Stronnictwa Narodowego. Obecnie znajduje się on w Izbie Regionalnej w Dolsku. Przechował też dwa protokularze Bractwa Kurkowego w Dolsku ( jeden pochodzi z XVII, a drugi z XX wieku). Znajdują się one w siedzibie Bractwa Kurkowego w Dolsku.

Romuald Ochocki był radnym Rady Miejskiej w Dolsku oraz radnym w Radzie Powiatowej w Śremie. W setną rocznicę Wiosny Ludów (w roku 1948) prowadził dolski oddział KSMM do defilady w Książu Wielkopolskim.

Romuald Ochocki był członkiem zarządu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolsku a także naczelnikiem w KSMM (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej).

Romuald Ochocki bardzo często dzieli się swoją wiedzą na temat miasta i gminy Dolsk ze studentami, udzielając im pomocy przy pisaniu prac magisterskich, udziela też wywiadów lokalnym gazetom.

Nagrody i wyróżnienia

Do najważniejszych nagród i wyróżnień Romualda Ochockiego zaliczyć należy:

12.10.1984r. – Odznaka Pamiątkowa „Za zasługi dla Miasta i gminy Dolsk” przyznana przez Miejsko-Gminną Radę Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Dolsku

26.06.2009r. – Odznaka Pamiątkowa „Za zasługi dla Miasta i gminy Dolsk” przyznana przez Radę Miasta i Gminy Dolsk

9.09.2003r. – Srebrny Medal imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego – wraz z odznaką przyznane przez Uchwałę Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego

11.05.1969r. – Srebrna Odznaka z okazji Jubileuszu 50-lecia Izby Rzemieślniczej w Poznaniu

4.07.1969r. – Odznaka Honorowa „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego” przyznana przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu

13.04.1976r. – Odznaka Honorowa „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego” przyznana przez Wojewódzką Radę Narodową w Poznaniu

15.05.2007r. – Medal za Zasługi dla Okręgu Poznańskiego przyznany przez Okręg Poznański Zjednoczeia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej

Odznaczenia Strażackie

Srebrna Odznaka II stopnia patrona rzemiosła Jana Kilińskiego

21. 10. 1969r. – Srebrna Odznaka Mistrza Zasłużonego w Szkoleniu i Wychowaniu uczniów w rzemiośle stolarskim przyznana przez Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu

12. 11. 1970r. – Złota Odznaka Mistrza Zasłużonego w Szkoleniu i Wychowaniu uczniów przyznana przez Związek Izb Rzemieślniczych

22. 07. 1984r. – Medal 40-lecia Polski Ludowej przyznany Uchwałą Rady Państwa

25. 06. 1990r. – Złota Odznaka „za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiegi przyznana przez Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu

27.06.2005r. – Krzyż Rycerski (odznaczenie Bractwa Kurkowego)

24.06.2007r. Krzyż Oficerski (odznaczenie Bractwa Kurkowego)

20.03.2010r. – Honorowa Odznaka Członka Cechu przyznana przez Zarząd Cech Rzemiosł Różnych w Śremie

Źródła

Wywiad z panem Romualdem Ochockim i jego żoną – panią Helena Ochocką.

Kalendarium:

 • 1954 ― Ślub bohatera
 • 1990 ― Romuald Ochocki wraz ...

Źródła:

Zobacz też:

 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >