Ryszard Nawrocki

ur. 29 czerwca 1953
zm.
Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Starym Mieście

Biogram
Zdjęć: 4
Dokumentów: 1

Dzieciństwo

Ryszard Nawrocki ur. 29.06.1953 roku w Polanowie woj. pomorskie.

Edukacja

W roku 1980 ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu uzyskując tytuł inżyniera rolnika, a w roku 2001 ukończył Wyższą Szkołę Biznesu w Poznaniu

Etapy działalności (wywiad)

Etap pierwszy

Praca zawodowa:

Pracę zawodową rozpoczął w 1971 roku w POHZ Bobrowniki, powiat słupski. Od 1975 – 1980 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Koninie, w latach 1980 – 1983 Naczelnik Gminy Stare Miasto, 1983 – 1990 V-ce Prezydent, a następnie Prezydent Miasta Konina. Od listopada 2002 roku piastuje stanowisko Wójta Gminy Stare Miasto.

Etap drugi

Działalność społeczna:

*W latach 1994 – 2002 Radny Rady Miasta Konina – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów,

*W latach 1994 – 2004 Członek Zarządu Klubu Piłkarskiego ALUMINIUM Konin. Członek Komisji Oświaty przy Polskim Czerwonym Krzyżu w Koninie, Członek Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Prezes Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

*W latach 2007 – 2011 był V-ce Prezesem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Mieście oraz Prezesem Konińskiego Klubu Szermierczego, z którego wywodzą się członkowie kadry narodowej oraz medaliści Mistrzostw Europy i Świata. (Jako wójt) obecnie, z racji obowiązujących przepisów nie może łączyć tych funkcji.Z inicjatywy Pana Ryszarda Nawrockiego w Koninie od 2002 roku rozgrywany jest Klubowy Puchar Europy Seniorów w Szabli.

Od kilkunastu lat jest znanym i cenionym animatorem życia społecznego, kulturalnego i sportowego w gminie, powiecie i województwie, świadczą o tym nadane wyróżnienia i odznaki:

– Europejczyk Roku 2008,

– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2012,

– Najbardziej Podziwiany Wójt 2008,

– Najlepszy Samorządowiec Województwa Wielkopolskiego w 2004r.,

– Najlepszy Samorządowiec Powiatu Konińskiego w 2005r.,

– Człowiek Roku Polskiego Samorządu 2010,

– Dyplom Europy,

– TERAZ POLSKA dla GMIN 2012,

– Laur Gospodarności 2011 w kategorii „Rozwój Przedsiębiorczości Wiejskiej”,

– „Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju – 2011” w kategorii: Innowacyjna Gmina, podkategoria Gmina wiejska oraz wyróżnienie w kategorii: Innowacyjny projekt unijny – gminy, podkategoria Gmina wiejska

– Najlepiej Zarządzana Gmina 2010,

– wyróżnienie w rankingu Samorządowy Menedżer Regionu 2012,

– Medal Ministra Rolnictwa 1989r.,

– Odznaka za zasługi dla Towarzystwa walki z kalectwem 1990r.,

– Srebrna odznaka działacza sportu i kultury fizycznej 2000r.,

– Zasłużony dla województwa wielkopolskiego 2003r.,

– Zasłużony dla powiatu konińskiego 2003r.,

– Zasłużony dla transportu 2004r.,

– Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa 2005r.,

– Promotor Ekologii 2006,

– Wyróżnienie FIRMA NA MEDAL 2006,

– GMINA FAIR PLAY 2008,

– Mecenas Ekologii 2008,

– Certyfikat Laureata II edycji ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2008,

– HIT ROKU 2009,

– GMINA FAIR PLAY 2009,

– HIT ROKU 2010,

– Sportowa Gmina 2010,

– Certyfikat za udział w IV edycji konkursu Grunt na Medal 2010.

Znaczenie postaci

Pan Ryszard Nawrocki od kilkunastu lat pełni funkcję wójta Gminy Stare Miasto. Dzięki jego zaangażowniu wiele firm polskich i zagranicznych wybudowało na terenie Gminy swoje fabryki, dając pracę setkom mieszkańców naszej gminy i okolicznych miejscowości. Uzyskując dofinasowanie z Unii Europejskiej wybudowano wiele kilometrów kanalizacji, wodociagów dróg i chodników. Wyrmontowano lub wybudowano szkoły i sale gimnastyczne. Pan Wójt za swoją pracę otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Obraz Gminy zmienia się z roku na rok.

Zobacz też: